Odvážne vyhlásenie talianskych katolíkov k aktu hádzania modiel Pachamama do rieky Tiber za ktoré by sa nemusel hanbiť ani sudca Gedeon

Stalo sa tak iba z jedného dôvodu:
Členovia našej Cirkvi útočia na nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, jeho blahoslavenú Matku a každého, kto nasleduje Krista.
Toto neakceptujeme! Už viac nebudeme mlčať! Začíname konať TERAZ!

Pretože milujeme ľudstvo, nemôžeme akceptovať, že ľudia v určitom regióne by sa nemali dať pokrstiť, a preto im bol odopretý vstup do neba.

Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (Matka zeme). PETÍCIA: Výzva Vatikánu, aby odstránil všetky „pohanské“ symboly z baziliky sv. Petra a zo synodálnej haly!

Je našou povinnosťou nasledovať Božie slová, ako to urobila naša svätá Matka.

Neexistuje druhý spôsob spasenia.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

https://www.youtube.com/watch?v=QfQYHbX38ig

0
0