Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariána Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke.

“Pre otca Mariána Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke.

Kardinál Burke v rokoch 2008 až 2014 bol predsedom Najvyššieho cirkevného súdu známeho ako Najvyšší tribunál apoštolskej signatúry a je patrónom Maltézskeho rádu.

Kardinál Burke toto prianie vyjadril v rámci venovania knihy Intronizácia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, venovanej otcovi Mariánovi Kuffovi.

Otec Arcibiskup Mons. Orosch po kázaní Mariána Kuffu na Trnavskej novéne udelil jedno z najvyšších cirkevných ocenení – Ružu sv. Alžbety – otcovi Mariánovi Kuffovi za jeho kňazský prínos pre Cirkev a obetavosť.

Toto vyznamenanie sa dáva raz za rok v nedeľu, ale otec arcibiskup Mons. Orosch urobil výnimku a udelil ju osobne otcovi Mariánovi Kuffovi v sobotu.

Tomáš Dominik

https://www.svetlosveta.sk/slider/kardinal-burke-nech-boh-nadalej-obdaruje-mariana-kuffu-jeho-silou-a-mudrostou/