Redakcia istých amerických novín sa v medzivojnovom období opýtala čitateľov, ako si predstavujú vzorného muža

Vzorný muž.
Redakcia istých amerických novín sa raz opýtala čitateľov, ako si predstavujú vzorného muža. Na túto otázku prišlo niekoľko tisíc odpovedí a na ich základe redakcia takto načrtla obraz vzorného muža.
Muž nech je svedomitým a prísnym kráľom, kňazom, učiteľom a chlebodarcom svojej rodiny. Nech sa stará o primeraný byt, šatstvo, stravu a zábavu pre svoju rodinu. Vzorný muž miluje svoj rodinný krb a stará sa o svoju rodinu. Preto sa čo najviac zdržuje doma a radšej si vypije niečo v kruhu svojej rodiny, ako v krčme. Nech si zachová rovnováhu svojej duše a spokojnú myseľ aj uprostred protivenstiev svojho života.

Nech sa teší a nech žiali so svojou manželkou. Nech je čím láskavejší k svojej manželka k svojim deťom. Ony nech sú mu prvými medzi všetkými ľuďmi. Z času na čas, na meniny, narodeniny a väčšie sviatky, nech im podľa možností aj nejakými darmi pripraví radostné prekvapenie.

Nech dáva svojej manželke cítiť, že jeho vernosť a láska k nej sa stále prehlbuje aj uprostred radostí a žiaľov viacročného manželského života. Hlavnou povinnosťou vzorného muža je, aby smelo prejavoval svoje náboženské presvedčenie tak doma, ako aj na verejnosti. Smelo a s úprimnou nábožnosťou nech plní všetky povinnosti svojej svätej viery. Svoje deti a všetkých členov rodiny nech vychováva pre Boha a pre nebo…

Toľkoto napísal redakcia spomínaného amerického časopisu o vzornom mužovi.
Priateľu, nechcel by si sa stať takýmto vzorným katolíckym mužom?

Andrej Kliman, Katolíci vo víre dnešného života (SSV 1937)
Pripravil A. Čulen