Video- Biskupi Otca národa Vdp. M. Kuffu trestať nebudú. Kuffa by bol radšej keby ho potrestali. A prečo? Z dekrétu by sa konečne dozvedel, čo zlé spravil

Cez zákonitých predstavených nám Boh zjavuje najdokonalejšie svoju vôľu.

No teraz si sa chytil farár do pasce. Prečo? A čo biskupi, keď dali to vyhlásenie? Nože! Teraz zbystrili uši tí, čo sú tu služobne, čo poviem! Ja som povedal na Trnavskej novéne že poslúchnem biskupov. Priznal si tak vinu farár? No vysvetlím! Veľmi jednoduché. Dívaj sa! Blud a heréza. Blud je chyba tu, v tvojej hlave. Heréza je chyba v srdci.
Ak mám chybu len v hlave, ja zle hovorím, ale neviem o tom. Toto hriech nie je , to je hlúposť, ale hriech nie. Ak mám v srdci chybu, vedome a dobrovoľne hovorím zle. Toto je hriech pýchy.

No tak prosím, drahí veriaci, všetci, čo tu počúvate, bo z napätím budete čakať, jak sa vyjadrím k tomu, k tým biskupom. Mohol som urobiť chybu tu v hlave, nevedomú neposlušnosť, ale nie tu v srdci. Toto by bola heréza. A očakávam od biskupov, že mi konkrétne povedia, ako som sa previnil.

Očakávam! Preto som povedal, že poslúchnem, biskupov, aby som nerozdelil kresťanov na polovičku na Slovensku. Za Kuffu a proti Kuffovi. Preto som povedal poslúchnem, ale pre vás to vysvetľujem. Očakávam, že som urobil niekde chybu tu (v hlave) a čakám, že mi to biskupi povedia. Prišiel náš pán biskup, v piatok bol u mňa (zrejme 29. 11. 2019) a hovorí: „Marián, rozhodli sme sa, že Ťa nebudeme trestať“. A ja som mu povedal: „A za čo pán biskup?.. hovorím, ja neviem za čo. Ja by som bol radšej, odpustite, nie v pýche to hovorím, možno v hlúposti, ja by som bol radšej keby ste ma potrestali. A prečo? Z dekrétu by som sa konečne dozvedel, čo som zlé spravil. Ja chcem vedieť, čo som zlé spravil. Ako sa mám opraviť?“.

Dôverník ŠtB S. Zvolenský s krycím menom “Matuška” donášal na „reakčných“ kňazov, ale aj arcibiskupov J. Gábriša a J. Sokola. Dostal príkaz od exagentov ŠTB na odstránenie Kuffu?

Naozaj som tak povedal pánu biskupovi. A nehovorím to v pýche. Ja to hovorím v úprimnosti srdca. Ak som zrobil chybu tu (v hlave) ešte som nedostal úradný doklad, v čom som ju spravil. Ale tuná (v srdci) nie. Prosím, poslušnosť je potrubie, cez ktorú prúdi požehnanie Božie. Ale zároveň je to lano, ktoré ti zachráni život.

M. Kuffa v Šulekove 30. 11. 2019
Pripravil A. Čulen