Výzva Slovenského dohovoru za rodinu premiérovi SR + video k článku

Po uznesení Národnej Rady Slovenskej republiky je povinnosťou vlády oznámiť Rade Európy, Európskej Únii a Európskemu súdnemu dvoru, že Slovensko neratifikuje Istanbulský dohovor.

Vláda má zasadať zajtra, t.j. 11. 12. 2019. Preštudovali sme si program – https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1022
a zatiaľ sme tam tento bod nenašli. Vláda má na splnenie tohoto uznesenia termín do 15.12.2019. Vyzývam premiéra Pellegriniho aby konal. Aby naplnil svoje slová, ktoré vyslovil po návšteve u pápeža Františka.

Citujem: „Nesmieme skĺznuť, ísť len po nálade a prispôsobovať sa nálade v spoločnosti, ale niekedy treba spoločnosti povedať aj čo sa jej nepáči a nehľadieť len na svoju popularitu, ale brániť hodnoty a tradície.“ Ďalej premiér Pellegrini informoval, že pápež oceňuje ako sa naozaj snažíme udržiavať kresťanské hodnoty a tradície.

Verím, že pán premiér zoberie slová sv. Otca Františka vážne, splní si svoju ústavnú povinnosť a urobí všetky kroky, ku ktorým ho obidve uznesenia NR SR k Istanbulskému dohovoru zaviazali. Zároveň budem pozorne sledovať kroky predsedu parlamentu pána Andreja Danka aký postoj zaujme a aké závery vyvodí v prípade nesplnenia uznesení a nekonania vlády SR.

Erik Zbiňovský

koordinátor a hovorca Slovenského dohovoru za rodinu

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyzva-slovenskeho-dohovoru-za-rodinu-premierovi-sr/

AZN je nezisková organizácia s iniciatívami na ochranu voľnej nedele a tradičnej rodiny. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovolného príspevku: Bankové spojenie – Číslo účtu: SK05 0200 0000 0012 6606 0056

Za vašu podporu vopred ďakujeme.