List emeritného pápeža Benedikta XVI. kardinálovi R. Sarahovi o texte ohľadom celibátu, ktorý je v rozpore s prehlásením Mons. Gänsweina pre Agentúru Ansa

Jeho Eminencia Rev.
Pán kardinál Roberto SARAH
Prefekt Kongregácie pre božský kult a sviatostnú disciplínu
00120 Città del Vaticano

Drahá Eminencia,

Ďakujem za list z 5. septembra a za Vaše modlitby za kňazstvo v týchto ťažkých časoch.

Už pred Vaším listom som začal písať nejakú úvahu o kňazstve. Pri písaní som pociťoval čoraz viac, že ​​moje sily mi už nedovoľujú redigovať teologický text.

Potom prišiel Váš list práve s nečakanou žiadosťou o text ku kňazstvu so zvláštnou pozornosťou k celibátu. Začal som teda znovu pracovať a text Vám pošlem, hneď ako bude preložený z nemčiny do taliančiny. Prenechávam na Vás, či tieto poznámky, ktorých nedostatky silne pociťujem, budú nejako užitočné.

Na Vašu žiadosť posielam apoštolské požehnanie Vám a Vašim spolupracovníkom a drahým.

Váš v Pánovi

Ben …

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=scripta-manent