Video- ZRADA: Biskup Š. Sečka zakázal Otcovi národa Vdp. M. Kuffovi činnosť mimo spišskej diecézy

Chodili sme po celom Slovensku, s povolením všetkých biskupov Slovenska, tento týždeň môj otec biskup si nepraje, aby som chodil po Slovensku. Prečo? Pýtajte sa jeho. Ja musím poslúchať. Ja musím poslúchať.

Tu môžem ísť na spišskú diecézu, mimo nie. Som prekvapený! Pýtal som sa ho, že jak, že či to si uvedomuje čo hovorí. Povedal, že áno. No myslím, že Vaše rozhodnutie nie je správne, ale je platné, preto Vás poslúchnem.
Čiže neprídem ani toho jedenásteho do Bratislavy, hoci som tam pozýval ja tých ľudí všetkých, ale tak keď som si to tak premeditoval, mal som času dosť, tak som si uvážil. Nie Kuffa je dôležitý, dôležitý je Boh.

A. Čulen: O orlovi v diecéznej väzbe

Pán Boh ma tak vycúval na bok, ty nie si ten najdôležitejší. Viem Pane. Nech je zvýraznený Boh. Prosím, bude tam Ježiš prítomný, lebo je to modlitbové stretnutie, máme prísľub od Neho: „Kde sú dvaja, traja v Mojom mene, tam som aj Ja medzi nimi“. Ježiš tam bude, keď tam nebude nenávisť. Tu máte napísané, krásne od sv. Jána, celé evanjelium v jednej vete: „Boh je láska“.

A. Čulen: Druhá sviečková manifestácia 11. 2. 2020 – dnes proti Istanbulskému dohovoru

Žiadosť o stanovisko hovorcu KBS k hanobeniu Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska na kontroverznej reklame na “transgender” Hell-o-queen 2019

Amerika. Boh je láska, žiadna politická strana, žiadne ideologické, láska. Ak tam prídu ľudia z rôznych politických strán, neskáčte po sebe. Môžu, oni sa môžu aj obliecť tak aj všeličo, môžu. Ale tým iba zdôraznia, že oni sú dôležitejší, než ten Ježiš.

A. Čulen: O orlovi zo žakovskej fary

Vidíte, keď budete skromný a nebudete sa podľa farieb obliekať a podľa toho zvýrazníme Ježiša. Nepríde tam ani Kuffa. Nepríde! Nie že by bol zbabelý, alebo že by zmenil názor, pretože chce svätú poslušnosť, o ktorej hlása aj žiť. Či mi je ťažko? Veľmi! Budem sa s vami modliť v tom čase, budem v Žakovciach.

A. Čulen: O progresívnej sekte, biskupovi, čo vrátil pápežovi prsteň a neskutočnej odvahe spišského biskupa

Ja sa budem modliť. S vami budem a pánu biskupovi som povedal, ak prehodnotí svoj názor, s radosťou ho prijmem. Tak, už je teraz na modlitbách. Ak on to dovolí, štartujem hneď za vami. Hej, to je jasné.

A. Čulen: Báseň: S orlom proti genderu

A. Čulen