Kňaz Kuffa má stopku aj na niektoré podujatia Zastavme zlo z Istanbulu. Tu je dôvod

Na facebookovej stránke otca Mariana Kuffu sa rozhodli vysvetliť, prečo sa Kuffa osobne nezúčastnil niektorých akcií s názvom Zastavme zlo z Istanbulu, ktorých cieľom je upozorniť na riziká, ktoré so sebou prináša tzv. Istanbulský dohovor.

Rozhodli sa tak urobiť potom, čo viacerí pohoršene písali, že sa otec Marián Kuffa nedostavil na akciu Zastavme zlo z Istanbulu do Považskej Teplej.

„Otec Kuffa ako verejne povedal, môže rozhodnutím biskupa pôsobiť len v rámci Spišskej diecézy, pokiaľ nepríde k zmene tohto rozhodnutia, ktoré vo svätej poslušnosti prijal a akceptuje. Preto prosím treba tento fakt prijať aj pokiaľ ide o aktivity do budúcnosti,“ uvádza sa v stanovisku na sociálnej sieti.

Otec Kuffa má všetkých rovnako rád, ale v duchu tejto lásky musí na prvom mieste milovať Kristovu Cirkev, jej autoritu, ktorá je zastúpená miestnym biskupom. „Ďakujeme za modlitby a porozumenie,“ píše sa tiež v stanovisku.A. Čulen: O orlovi v diecéznej väzbe
Marian Kuffa na žiadosť svojho biskupa Mons. Štefana Sečku zrušil aj svoju účasť na modlitbovom podujatí za odmietnutie Istanbulského dohovoru, ktoré sa konalo 11. februára na Námestie slobody. „Ja, na toto stretnutie neprídem len preto, lebo mi to výslovne zakázal môj diecézny biskup Mons. Štefan Sečka,“ uviedol začiatkom týždňa v liste adresovanom účastníkom podujatia.

Tatiana Stará
https://www.hlavnespravy.sk/knaz-kuffa-ma-stopku-aj-niektore-podujatia-zastavme-zlo-istanbulu-dovod/2052656