Otec národa Vdp. M. Kuffa úctivo ďakuje všetkým členom SDZR, ale aj všetkým ľudom za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID. Prezidentka oznámila Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou ID. Ružencové pochody proti ID sa na Slovensku preto dnešným dňom končia

POĎAKOVANIE za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID.

Ak mi to môj biskup a Váš duchovný otec dovolia, osobitne Vám prídem, podľa svojich možností, poďakovať sv. omšou zvlášť, do každej zapojenej farnosti. Vopred sa ohlásim.

Úctivo ďakujem všetkým členom SDZR, ale aj všetkým tým ľudom, ktorí sa aktívne zapájali do ružencových modlitbových pochodov a pôstov, alebo hocijakým iným spôsobom, v boji proti Istanbulskému dohovoru (ID), najmä počas 4 kalendárnych rokov 2017 – 2020.
Ďakujem Vám, že ste permanentne a vytrvalo bojovali pod mocnou ochranou Matky Božej za veci Božie a že ste sa nedali odradiť rôznymi prekážkami.
Verím, že všemohúci Boh Vás za to všetkých raz osobitne bohato odmení.

Ak mi to môj biskup a Váš duchovný otec dovolia, osobitne Vám prídem, podľa svojich možností, poďakovať sv. omšou zvlášť, do každej zapojenej farnosti. Vopred sa ohlásim.

Dnes je ten deň kedy pani prezidentka oznámila Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou ID. Je to aj Vaša, a nie malá zásluha.
Ružencové pochody proti ID sa na Slovensku preto dnešným dňom končia.

A. Čulen: Poďakovanie Otcovi národa Vdp. M. Kuffovi, E. Zbiňovskému a SDZR za pochody, modlitby a pôsty

Úctivo Vás však prosím, aby ste v modlitbách ruženca a pôstoch pokračovali, nakoľko škodlivú ideológiu gender „genderisti“ už čiastočne na Slovensku vniesli do rôznych oblastí, najmä do školstva k našim deťom. Toto bude stadeto potrebné dôsledne a odvážne vypratať. A na to je potrebná znova pomoc Matky Božej, s vašou spoluprácou.

S požehnaním

Žakovce, 5. 3. 2020
Marián Kuffa, farár Žakovce

http://www.ikv.sk/