Kardinál Newman si cenil viac sväté prijímanie ako 100 000 frankov. Nábožný šľachtic radšej obetoval svoj majetok, ako by sa mal zrieknuť prijímania Eucharistického Krista

Kardinál Newman bol pôvodne anglikánom. Ako anglikánsky arcidiakon mal 100 000 frankov ročného dôchodku.

Chcel sa však dozvedieť pravdu a dal sa do štúdia katolíckej Cirkvi. Týmto spôsobom sa presvedčil, o jej pravosti a stal sa katolíkom. Keď sa už chystal vystúpiť z anglikánskej cirkvi, prišiel k nemu jeho priateľ a začal ho prehovárať: Rozmyslel si si dobre, čo chceš urobiť? Ak sa staneš katolíkom, stratíš 100 000 frankov ročne.

Newman vstal a povedal mu: Čože je 100 000 frankov oproti jednému sv. prijímaniu? Tak vysoko si cenil sv. prijímanie. Ako si ceníš sväté prijímanie Ty? Snažíš sa aj Ty čím častejšie pristupovať k sv. prijímaniu?

V Anglicku za vlády ukrutnej Alžbety bolo sv. prijímanie pod pokutou 1200 korún zakázané. Keď sa o tomto zákaze dozvedel istý nábožný šľachtic, povedal: „Pane Ježišu Kriste, ja sa veľmi rád stanem chudobným, len aby som Ťa mohol prijímať do svojho srdca.“

Predal svoj majetok a vzal si k sebe jedného katolíckeho kňaza, ktorý mu denne podával sv. prijímanie. Preto neraz musel platiť zákonom stanovenú pokutu za sv. prijímanie. On ju aj ochotne zaplatil až sa nakoniec stal úplne chudobným. Radšej obetoval svoj majetok, ako by sa bol mal zrieknuť prijímania Eucharistického Krista.

Som presvedčený, že ty nemusíš prinášať kvôli sv. prijímaniu tak veľkú obeť. Nemusíš sa zrieknuť ani svojho ročného dôchodku, ani výhod, ani majetku. Pristúp teda aj ty ochotne k Pánovmu stolu a snaž sa k nemu pristupovať čo najčastejšie. Prví kresťania pristupovali ku sv. prijímaniu pri každej svätej omši. Prečo by si aj ty nemohol pristupovať k nemu častejšie ako jeden krát v roku?
Pán Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Ján 6, 54).

Ak teda chceš mať v sebe život a žiť ako kresťan katolík podľa vôle Božej, neodťahuj sa od sv. prijímania, ale pristupuj k nemu rád a ochotne! Uvedom si slová Pána Ježiša: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“. (Ján 6, 54) a „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Ján 6, 56).

Andrej Klíman