V Hagia Sophia spievali protikresťanské súry z koránu

Minulý piatok sa uskutočnilo nové symbolické obsadenie chrámu Hagia Sophia moslimami.

Na obradoch v obnovenej „mešite“ sa modlil imám Ali Erbas, šéf tureckého Riaditeľstva pre náboženské veci. Postavil sa do stredu chrámu a začal kázať, držiac v ruke meč/šabľu. Vysvetlil, že toto držanie meča je pre mešity tradíciou a symbolom dobývania. Zdôraznil, že pokiaľ to bude vôľa alahova, tak sa táto tradícia obnoví.

Imám tiež vyslovil nádej na obnovenie vyučovania v madrasách (v arabčine škola), spojených s mešitami. Pripomenul, že v minulých storočiach sa takto učil korán takmer na každom rohu Hagia Sophia a vyzval na obnovenie tohto zvyku.

Zároveň počas modlitieb spieval Erbas z koránu spolu s ďalšími „hafizmi“ (znalcami koránu) vybrané súry (verše). Jednou z nich bola aj súra zvaná Mária, ktorá začína na prvý pohľad voči kresťanom priateľsky: „Toto je Ježiš, syn Márie, slovo pravdy, o ktorom pochybujú.“ V zapätí však nasledujú verše: „Nie je vhodné, aby si Boh vzal syna pre seba.“ Táto súra v kombinácii s mečom určite nebola vybraná náhodne.

Ďalšia časť tejto súry je tiež zameraná protikresťansky: „Povedali – Milosrdný si vzal syna! – Urobili ohavnú vec! Nebesá sa roztrhnú a zem pukne a hory sa rozpadnú, lebo oni priradili syna Milosrdnému.“ Kto sú tí „oni“ zrejme netreba zdôrazňovať.

Symbolika celého obradu je jasná: kresťanské chrámy treba dobyť a premeniť na mešity. Kresťania sú ohavní, lebo veria vo Svätú Trojicu a v Božieho Syna.

Samozrejme, zo strany moslimov nič nového. Len kresťanom sa možno zdá čudné, že tu niekto popri tom neustále rozpráva o nejakom medzináboženskom dialógu.

BM Zdroj: PCH24, LifeSiteNews

https://www.christianitas.sk/v-hagia-sophia-spievali-protikrestanske-sury-z-koranu/