Anti-Mária: hrozivá nová patrónka potratu. Nadácia pre potraty: The Lilith Fund

(nápis na hnedom – karmelskom škapuliari: Znak spásy (vľavo); Každý, kto zomrie s týmto škapuliarom pri sebe, nebude trpieť vo večnom ohni (vpravo).

Hurikán Harvey pritiahol, medzi inými, aj pozornosť neziskovej nadácie pre potraty: The Lilith Fund. Kto však je táto Lilith? Napriek jej nejasnému pôvodu sa stala ikonou feminizmu, a najnovšie aj „patrónkou“ potratu. Overte si jej prepojenie s Adamom a Evou zo židovského folklóru. A zistite si aj to, prečo je spolčenie sa s Lilith také hrozivé, a zároveň objasňujúce mnoho vecí.

Po spomínanom hurikáne sa neziskovky priam predbiehali, aby mohli poskytnúť potrebnú pomoc ľuďom, ktorí prišli o domov, uviaznutým v teréne, tým, čo prišli o všetko, a … tým, čo chcú potratiť svoje deti?! Jedno z toho sa od ostatných odlišuje!
Nadácia Lilith je texaská neziskovka, usilujúca sa o „rovnosť v reprodukcii“, nech už to znamená čokoľvek. V počiatkoch ničivého hurikánu istá skupina ľudí založila nadáciu, ktorá poskytuje urgentnú finančnú výpomoc „tým, čo prežili Harveyho a chcú potrat“.

Žarty nabok, ide o nejaký nový stupeň zvrátenosti propotratového hnutia. Ale prečo?!

Kto je/bola Lilith?
Nebalamútim vás; Lilith je sexuálne neviazaný démon, ktorý prichádza v noci a kradne novorodencov. „Lilith“ v skutočnosti znamená „noc“. Ako uvidíte, je „patrónkou“, či ikonou, ako na mieru šitou pre potratové hnutie.

Zdá sa, že sa jedná o preživšiu príslučníčku starovekej kasty ženských démonov, v Babylonskej ríši a u iných Mezopotámskych národov známu ako lilitu. Zmieňuje sa o nej aj listina sumerského kráľa z roku 2400 pred Kristom, v ktorej sa hovorí, že najznámejšia postava babylonskej mytológie, Gilgameš, bol synom Lillu-démona.
Pôvodne bola Lilith známa ako duch pustatiny, „temná dáma“, objavujúca sa v sumerskom mýte „Zostup Inanny do podsvetia“ (cca 3000 rokov pred Kristom). Jej podobizeň sa údajne našla aj na doske, odkrytej v Arslan Tash, v Sýrii, v 7. storočí pred Kristom. Lilith je na nej znázornená ako okrídlená sfinga, ktorá má na tele nápis: „Ó, ty, ktorá lietaš v temnote, okamžite odíď, ó, Lili!“ Toto je ukážka starovekej modlitby, ktorú používali na ochranu žien pri pôrode!

V určitom okamihu dejín ju začlenili do židovského folklóru. V hebrejskej biblii, Tanakh, t. j. v Starom zákone, sa nachádza veľké množstvo starovekých semitských textov. V jednom z nich sa spomína aj Lilith. Prorok Izaiáš takto opisuje nehostinnú pustatinu: „Capy sa stretnú navzájom, len tam si oddýchnu nočné strigy (v orig. lilit), a nájdu si odpočinok“ (Iz 34, 14). Učenci celkom nesúhlasia s týmto významom slova „lilit“. Nakoľko sa tento pojem vyskytuje iba raz v Izaiášovi, a nikde inde, niet ho s čím porovnať. Niektorí sú presvedčení, že ide o démona Lilith, iní to považujú za zmienku o sove alebo kuvikovi. Pravdivé môžu byť obidve tvrdenia. Na babylonskom terakotovom reliéfe z roku 2000 pred Kristom, je Lilith skutočne znázornená s krídlami a chodidlami ako sovie pazúry. Vo Vulgáte prekladá sv. Hieronym tento hebrejský výraz ako lamia, čiže zlo, ktoré zabíja deti a zvádza spiacich mužov.

V židovských komentároch k Písmam je o Lilith poznámka: „Človek by nemal spať v dome sám; každého, kto spí sám, zmocní sa „Lilith.“ Lilith je v démonológii známa ako succubus (ženský démon, o ktorom sa verilo, že má pohlavný styk s mužmi počas spánku; pozn. prekl.).

Lilith a Adam
Tu to začína byť naozaj zaujímavé. Medzi rokmi 700 až 1000 po Kristovi vznikol o pôvode Lilith celkom nový príbeh. V anonymnom diele Alphabet of Ben Sira sa Lilith opisuje ako prvá Adamova manželka.

Tu je pasáž, týkajúca sa stvorenia Lilith:

(Boh) povedal: „Nie je dobre, že je človek sám“ (Gn 2, 18). Potom pre Adama utvoril ženu zo zeme, ako stvoril aj Adama, a nazval ju Lilith. Adam a Lilith začali spolu bojovať. Lilith povedala „Nebudem ležať naspodku“, a Adam povedal „Ani ja nebudem ležať naspodku, ale iba navrchu. Ty si prispôsobená na to, aby si bola v podriadenej pozícii, a ja v nadradenej.“ Lilith odvetila „Obidvaja sme si úplne rovní, pretože sme obaja stvorení zo zeme.“ Vôbec sa však navzájom nepočúvali. Keď to Lilith videla, vyslovila „zakázané meno“ a odletela preč.
Boh potom poslal za ňou troch anjelov, aby ju priviedli späť.

Anjeli ju dostihli nad morom. Povedali jej, že Boh si želá aby sa vrátila, ale ona nechcela. Anjeli jej povedali „Utopíme ťa v mori.“ „Nechajte ma tak!“, povedala Lilith. „Bola som stvorená, aby som spôsobovala choroby deťom. Ak je dieťa chlapec, mám nad ním moc ešte osem dní po jeho narodení. Ak dievča, tak dvadsať.“ Keď anjeli počuli slová Lilith, ešte viac naliehali na ňu, aby sa vrátila. Ona sa im však v mene živého a večného Boha zaprisahala: „Nad dieťaťom, ktoré bude mať v amulete vašu podobizeň alebo mená, nebudem mať žiadnu moc.“

K tomuto textu existuje veľa zaujímavých poznámok, no ja chcem v prvom rade podotknúť, že Lilith má ústa plné rúhania – v tejto krátkej pasáži dvakrát zneužila meno Božie. Veľmi silno mi to pripomína niektoré vulgárne výrazy propotratovej rétoriky, ktorú tak často počujeme na ich mítingoch a pochodoch.

Lilith: ikona feminizmu
Lilith sa stala ikonou feminizmu z veľkej časti vďaka prvej pasáži z Ben Sira, ktorá bola citovaná vyššie (druhá časť sa zvyčajne ignoruje). Všimnite si, že Lilith sa zrodila z tej istej zeme, z ktorej bol stvorený Adam rukou Boha, na rozdiel od Evy, ktorá bola utvorená z Adamovho rebra. Lilith argumentuje tým, že jej pôvod ju predurčuje k rovnosti s Adamom a k odmietnutiu Adamovej nadradenosti.

Samotný fakt, že Eva bola utvorená z kosti z Adamovho boku, však paradoxne znamená, že Eva má rovnakú dôstojnosť ako Adam. Ak by totiž bola Eva utvorená z kusu Adamovho chodidla, vtedy by jej mohol byť nadradený; išlo by o znak dominancie, niečo ako „šliapať“ po niekom. A naopak, ak by bola Eva utvorená z kusu Adamovej lebky, mohla by byť ona nadradená jemu.

Tak či onak, Lilith v súčasnosti predstavuje vôbec prvú hovorkyňu za práva žien. O prekvapujúco veľkom počte Lilithiných fanúšikov rabín Jill Hammer napísal: „Najznámejší démon židovskej tradície sa stal feministickým hrdinom“.

Lilith magazine – áno, aj taký časopis existuje – „vykresľuje život židovských žien s neviazanosťou, drsnosťou, príťažlivo, zároveň záškodnícky, ale štýlovo“. Webstránka časopisu vždy cituje text Ben Sira ako inšpiráciu pre publikovanie titulu.

Lilith prijali aj ako ikonu lesbizmu. Možno si pamätáte na Lilith Fairs (trhy) počas letných sezón koncom 90-tych rokov. Hudobný festival s názvom „Lesbian-palooza“ (palooza – bláznivá a neviazaná mega párty), kde účinkovali výlučne ženy ako speváčky a hudobníčky alebo ako vedúce hudobných skupín, ako boli napr. Sarah McLachlan, Sheryl Crow, Tracy Chapman, Paula Cole, Fiona Apple, Joan osborne, Indigo girls, Shawn Colvin a Natalie Merchant. Lilith Fair bol benefičným koncertom pre „charitu“ – uhádnete pre ktoré charitatívne organizácie? Okrem iných aj Planned Parenthood.

„Poskytli sme predajné stánky pre organizáciu Planned Parenthood a pomohli sme skupinám, venujúcim sa problematike AIDS LIFEBeat a horúcej linke Národnej siete pre obete znásilnenia, zneužívania a incestu“, povedala Sarah McLachlan v interview pre MTV. Aby sme boli spravodliví, oživenie Lilith Fair v roku 2010 ostro skritizovali za to, že povolili prispieť na podporu pro-life tehotenských krízových centier.

Prečo je Lilith anti-Máriou?
Lilith povedala Bohu „nie“, zatiaľ čo Panna Mária mu povedala „áno“. Vo vyššieuvedenom texte od Ben Sira hovorí Lilith Bohu svoje výslovné „nie“. Presne takto sa v proroctvách opisuje antikrist, takže aj Lilith je antimariánska, je proti Panne Márii.
Aj napriek tomu, že Eva je široko-ďaleko nadradená Lilith, aj ona povedala Bohu „nie“, keď sa dopustila dedičného hriechu. Ako hovorí aj svätý Irenej, „uzol, ktorý Eva zauzlila svojou neposlušnosťou, rozviazala Mária svojou poslušnosťou.“

Pripomeňme si ešte jednu vetu, ktorú povedala Lilith:

Ona sa im však v mene živého a večného Boha zaprisahala: „Nad dieťaťom, ktoré bude mať v amulete vašu podobizeň alebo mená, nebudem mať žiadnu moc.“

Podľa mňa tento ´amulet´ predstavuje posvätné medailóniky, najmä Zázračný medailón škapuliarsky. Ak Lilith mal zahnať obraz anjelov, o čo viac ju zaženie podobizeň Kráľovnej anjelov? Možno práve preto nás Preblahoslavená Matka, Panna Mária, povzbudzuje, aby sme ho nosili; preto, lebo zaháňa matku rúhania.

Čo teda urobíme, aby sme zabránili zasahovaniu Lilith? Budeme prosiť o príhovor Preblahoslavenú Matku, Pannu Máriu!

Panna Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás!

http://www.lifenews.sk/14224/anti-maria-hroziva-nova-patronka-potratu