V. Judák: Vianoce by sme mohli sláviť novým spôsobom

Želáme vám milostiplné a požehnané Vianočné sviatky, ozajstnú radosť z narodenia nášho Pána Ježiša Krista a všetko najlepšie v Novom roku 2018

„A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ (Lk – 1, 76-79).

A. Čulen, predseda AZN

Vianoce by sme mohli sláviť novým spôsobom

Keby… nebesia poslali na zem troch anjelov, aby odstránili všetko, čo môže ľuďom znemožniť „SLÁVIŤ“ Vianoce už pred Vianocami.
Vianoce by sme mohli sláviť novým spôsobom, keby…
-sme už v októbri „netlačili“ do regálov vianočné pečivo;
-v obchodných domoch už dokonca v októbri nezneli do omrzenia melódie srdce zohrievajúcich kolied;
-sme v polovici novembra neinštalovali svetelné reťaze a vianočné efekty;
-sa vianočné stromčeky objavili až vo vianočnom čase;
-v advente a „nie v inom čase“ vypadli deťom z adventných kalendárov čokoládové dobroty;

-sme si našli čas na adventné roráty;

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

-nás adventná svieca a spoločná modlitba pri nej napĺňali čarom očakávania;
-v televíznych programoch poukázali na to, že v minulosti bol advent v podstate pôstnym časom;
Nezabúdajme na to, že vianočné piesne sú spevy o túžbe po tom, ktorý príde a pretvorí svet na zdravší a krajší. Sú to spevy radosti o začiatku spásy pre ľudí. Vnímajme ich ako pozvanie, aby sme sa stali vianočnými ľuďmi. „Otvorte dvere dokorán!“ – tak sa nám ozývajú.
Historka Martina Bubera hovorí o rabínovi Mendesovi von Kozkovi, ktorý raz učených mužov prekvapil otázkou: „Kde prebýva Boh?“ Učenci ho vysmiali: „Čo to hovoríte!? Veď svet je plný jeho slávy!“ Rabín odvetil: „Boh prebýva tam, kde ho prijmú“. Slávením Vianoc chceme Bohu otvoriť nielen dvere, ale aj srdce. Kiežby to na tohtoročné Vianoce bolo po starom i na novo zároveň!

Viliam Judák