M. Tkáč: Ak by som sa mohol vyjadriť v mene Ľ. Štúra, skúsim to takto: Vzdávam vďaky Bohu a Kiskovi, že sa konečne môj portrét, ocitne v almarách skupinky občanov, ktorí si na mňa dosiaľ zväčša nespomenuli

Konečne
Chcem vyjadriť obdiv mužom (i ženám), ktorí prvého januára 2018 nabrali odvahu a predstúpili pred prezidenta Slovenskej republiky a prostredníctvom televízneho prenosu aj pred slovenský národ, bársako nimi hodnotený, a s natrčenými rukami prevzali vysoké štátne vyznamenania.

Bol to výročný deň vzniku Slovenskej republiky, dvadsiate piate výročie vzniku štátu, ktorý zväčša nechceli, kládli jeho vzniku prekážky, dokonca niektorí zutekali do zahraničia. Som skutočne rád, že po štvrťstoročí v zabudnutí sa vynorili z hmly a tmy úzadia a prišli. Na ich tvárach sa zračil pocit sladkosti svoje ocenenie prijímali zväčša s úsmevmi od ucha k uchu.
Pribinov kríž prevzali iní, „menši potentáti“, „naši“ boli ocenení Štúrovým radom. Všetkých sa mi nepodarí vymenovať, ale určite mňa a zaiste aj vás milo potešil pán Fedor Gál, ktorý vychrlil v oných časoch toľko jedovitých slov na adresu tých Slovákov, ktorí samostatný štát chceli. Teraz prišiel a prevzal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike, aj keď v nej nežije. Pôsobí na diaľku.

Keď reagujú opití vyznamenaní „vlastenci“ – alebo, Pribina a Štúr sa museli 25 krát v hrobe obrátiť

Rovnako potešil Mikuláš Huba, ktorý neváhal prevziať Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike, aj keď dostavbu Gabčíkova nemohol preniesť. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj vydavateľskej činnosti zdobí už aj hruď Lászlóa Szigetiho. Rovnako vysoko, Radom Ľudovíta Štúra I. triedy ocenil prezident aj Martina Milana Šimečku, a to za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj žurnalistiky. Medzi ocenených za zaradil aj Peter Breiner, rovnako s Radom Ľudovíta Štúra I. triedy, a to za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, hudobného umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Aj Zuzana Kronerová je už laureátkou Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Juraj Flamik sa potešil Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie v Slovenskej republike.

Ak by som sa mohol vyjadriť v mene Ľudovíta Štúra, skúsim to takto: „Vzdávam vďaky Bohu a Kiskovi, že sa konečne môj portrét, a to dokonca pozlátený, ocitne v almarách skupinky občanov, ktorí si na mňa dosiaľ zväčša nespomenuli, prípade mi utŕhali z mojej cti, napríklad keď ma odeli do fašistickej uniformy a ukázali na prvej strane časopisu reprezentujúceho ich krvnú skupinu. Slovenské nebo je zrazu väčšie a ja som sa dostal aj za líniu, kde ma dosiaľ nechceli.“

Marián Tkáč