Jezuita James Martin zdieľal rúhavý obraz Panny Márie s dúhovou svätožiarou a naďalej patrí k poradcom Rímskej kúrie

Kontroverzný kňaz P. James Martin SJ, známy svojou podporou LGBT ideológie na svojom tweete 19. januára zdieľal rúhavý obraz Panny Márie Čestochovskej s dúhovou svätožiarou okolo hlavy, ktorá sa stala symbolom boja poľských LGBT revolucionárov za presadzovanie ich požiadaviek.

Túto svoju sympatiu okomentoval nasledovne: „V Poľsku, kde vládne homofóbia, sú LGBT ľudia žalovaní za údajné zneužitie kópie Čiernej Madony. Mária je však pre každého, vrátane LGBT ľudí. Existuje dlhá história jej zobrazovania, ako súčasti rôznych spoločenstiev.“

A nepochybne aj dlhá história jej rúhavých zobrazovaní, aby sme boli presní. Zdá sa, že P. James Martin SJ medzi týmito dvoma históriami nerozlišuje.

V ten istý deň ešte pripísal: „LGBT komunita má niekoľko podobných obrázkov. Niet divu, že s úctou (?) pridávajú svoj vlastný symbol, dúhu, k milovanému obrazu svojej Matky.“

Na konci príspevku ešte dodáva, že: „Mária je obzvlášť dôležitá pre spoločenstvá, ktoré sú prenasledované a marginalizované.“

Pokiaľ tým myslel, že by sa pod vplyvom Panny Márie mali obrátiť a zanechať svoj spôsob života, tak by to bola nepochybne pravda. Avšak obávame sa, že práve takto to P. James Martin SJ nemyslel. Z jeho doterajšej činnosti a výrokov je zrejmé, že podľa neho by mala Panna Mária žehnať členom LGBT komunity v takom stave, v akom sa nachádzajú, v rámci praktizovanej homosexuality. Nie je však pravdepodobné, že by Panna Mária, ktorá sa tu na svete podriaďovala apoštolom – biskupom a prijímala ich učenie ako učenie Cirkvi, v Nebi rozhodla toto učenie porušovať a schvaľovať život v smrteľnom hriechu sodomie, ktorý, ako učí tradičná katolícka morálka, je „do Neba volajúci.“

P. James Martin SJ, je však napriek svojej neskrývanej sympatii k LGBT ideológii a heterodoxným vyjadreniam ohľadom morálky naďalej oficiálnym poradcom Kongregácie pre komunikáciu, ktorá je súčasťou Rímskej kúrie.

https://www.christianitas.sk/jezuita-james-martin-zdielal-ruhavy-obraz-panny-marie-s-duhovou-svatoziarou-a-nadalej-patri-k-poradcom-rimskej-kurie/

BM

https://www.christianitas.sk/jezuita-james-martin-zdielal-ruhavy-obraz-panny-marie-s-duhovou-svatoziarou-a-nadalej-patri-k-poradcom-rimskej-kurie/

0
0