Sobáš v kostole znevýhodnený

V dobách temna, v rokoch 1948 až 1989, keď dvaja ľudia prejavili záujem uzavrieť manželstvo, tak sa uzatváralo na miestnom či mestskom národnom výbore a až následne, ak novomanželia boli veriaci, i v kostole.

Po páde totality došlo k zrovnoprávneniu civilného a cirkevného sobáša. Javí sa však, že táto rovnosť sa znova ruší. Novela zákona, schválená v závere minulého roka, totiž stanovila, že ak bude sobáš na obecnom úrade, za sobášny akt sa žiadna úhrada neuskutoční, ale ak tento obrad bude v kostole, pri zápise do matriky je povinnosťou zo strany novomanželov uhradiť poplatok desať eur (za „prípravu podkladov na uzavretie manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti“). Informoval o tom okrem iných portál Aktuality.sk.

Kto to vlastne vymyslel, nie je nateraz jasné. Zodpovednosť za nový poplatok si inštitúcie prehadzujú medzi sebou. Podľa zverejnených informácií hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová pre Aktuality.sk povedala, že ministerstvo vnútra novelu nepredkladalo: „Predpokladáme, že to bola iniciatíva ZMOS. Situáciu preveríme a potom k tomu zaujmeme stanovisko.“ V článku sa ďalej píše: „Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák zase vysvetľuje, že ich organizácia na rokovaniach len tlmočila požiadavku matrikárok a ich skúsenosti z praxe. Matriky pritom patria pod ministerstvo vnútra.“
Čo si o tom môže pomyslieť veriaci človek, s odkazom na Ústavu Slovenskej republiky, v ktorej je zakotvená i náboženská sloboda a rovnosť ľudí pred zákonom?
Doba, v ktorej som vyrastal, tiež hovorila o náboženskej slobode, ale „sloboda“ to bola taká, že za náboženstvo a vieru bolo mnoho ľudí diskriminovaných, ba i mučených a väznených v najťažších žalároch. Pre náboženské presvedčenie boli ľudia vyhadzovaní z práce (učitelia), mnoho si vytrpeli. I dnešná doba k tomu speje, aj keď ešte nenastal čas napĺňania väzníc veriacimi, kňazmi a inými nábožensky založenými ľuďmi.
Je naozaj zaujímavé, že niet zodpovedného, kto inicioval spomínanú zmenu v zákone. Ministerstvo vnútra sa vyhovára, že iniciatíva vyšla odinakiaľ, ZMOS zas na nejakú matrikárku… Ale veru ťažko uveriť tomu, že poplatok vymysleli matrikárky.

Nuž sa pýtam: Ide „len“ o vyťahovanie peňazí z peňaženiek ľudí, alebo je za tým zámer diskriminovať veriacich?

Jozef Nemčok
http://www.priestornet.com/2018/01/sobas-v-kostole-znevyhodneny.html

Boľševici dnes rušia osemročné súkromné a cirkevné gymnáziá v súlade s odporúčaniami komunistami prijatého Košického vládneho programu

Vláda zavádza poplatok za cirkevný sobáš! Poslanci z ĽS Naše Slovensko hlasovali ako jediní proti