„František má 8. kapitolu ‚Amoris laetitia’ stiahnuť“

„Ôsma kapitola posynodálnej exhortácie ´Amoris laetitia´ obsahuje omyly. Dúfam, že pápež ju stiahne,“ povedal cirkevný právnik Gerald Murray v interview s Raymondom Arroyom pre katolícku televíziu EWTN.

Murray odsúdil aj interpretáciu „Amoris laetitia“, ktorú pripravili argentínski biskupi pre pastoračný región Buenos Aires a ktorá bola na pokyn pápeža Františka zverejnená vo vestníku Svätého stolca Acta Apostolicae Sedis:

„Táto interpretácia je zvrátením morálneho poriadku a mala by sa takisto stiahnuť. Katolícka náuka o povahe manželstva a nerozlučiteľnosti manželstva, o intrinzickom zle cudzoložstva sa nemôže zmeniť! Interpretácia argentínskych biskupov výslovne odporuje hlásanej náuke všetkých predchádzajúcich pápežov. To nie je iba môj názor, ale postoj mnohých kritikov,“ zdôraznil cirkevný právnik Murray.

Povedal, že jeho kritika sa nemá hodnotiť ako útok na pápeža, ale ako poukaz na chybu, ktorú pápež a argentínski biskupi urobili a zdôraznil:

„Dúfam, že František ôsmu kapitolu z ´Amoris laetitia´ sám stiahne a modlím sa za to, pretože to v Cirkvi spôsobuje veľké problémy. Interpretácia argentínskych biskupov nie je ničím menším ako zvrátením morálneho poriadku a spôsobila krízu v Cirkvi!“

„Argentínski biskupi tvrdia, že v niektorých prípadoch je nemožné vyhnúť sa cudzoložstvu. Tým zavádzajú do katolíckej teológie také chápanie, ktoré je jej absolútne cudzie – a síce predstavu, že niekto nie je schopný plniť prikázanie a že táto osoba sa skutočne nepreviňuje, ak pácha cudzoložstvo. Pod rúškom pastoračnej lásky sa skrýva zvrátenie morálneho poriadku. Konanie, ktoré je samo v sebe zlé, ako napríklad cudzoložstvo, nemôže byť nikdy niečím dobrým tým, že sa jednoducho tvrdí, že ľudia sa tomuto hriechu nemôžu vyhnúť,“ kritizoval právnik Murray.

https://www.hlavnespravy.sk/frantisek-ma-8-kapitolu-amoris-laetitia-stiahnut/1286394