A. Ziolkovský: „Veríme tomu, že keď sa modlí moslim, kresťan aj žid, tak veríme v toho istého Boha“. Svätý Ján apoštol: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha

V Bratislave pripravili diskusiu Stretnú sa Kresťan, Moslim a Žid…
Bratislava 26. januára (TK KBS) Stretnú sa Kresťan, Moslim a Žid…

Vpravo Igor Rintel ÚZŽNO (nad ním O. Prostredník ECAV) a vľavo P. Traubner

To nie je začiatok vtipu, ale názov diskusie, ktorú v bratislavskom Pálffyho paláci zorganizovalo Fórum náboženstiev sveta. Na otázku z publika, či máme spoločného Boha sa však všetci diskutujúci zhodli. Výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska, Anton Ziolkovský k tejto téme uviedol: „Tak vlastne však máme jedného Boha v ktorého veríme. Je pravdou, že každá z tých teológií, či hovoríme o kresťanoch, o židoch, alebo o moslimoch, troška tú vec vníma iným spôsobom, ale ten Boh je len jeden. Preto hovoríme, že sú to monoteistické náboženstvá, takže veríme tomu, že keď sa modlí aj moslim, aj kresťan aj teda žid, aj keď máme trocha inú predstavu o Bohu, tak veríme v toho istého Boha“. Cieľom podujatia bolo búrať mýty o troch hlavných monoteistických náboženstvách.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180126033

Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.  Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete“. (1Jn 4, 1-3)

Sv. Tomáš Akvinský o islame (2)

http://www.ostium.sk/sk/suma-proti-pohanom-1-kniha-1-9-kapitola-2/

Islam a kresťanstvo

– Suma proti pohanom 1,6; Summa contra gentiles (1259-1264): Mohamed oklamal národy sľubmi telesných rozkoší, ku ktorým dráždi telesná žiadostivosť. Zaviedol tiež prikázania zhodné s tým, čo sľúbil, a celkom povolil uzdu telesnej žiadostivosti, ktorú telesní ľudia ochotne poslúchajú. … Nepoužil ani žiadne nadprirodzene vykonané divy. Naopak, povedal, že je poslaný v moci zbraní. Také divy robia aj lupiči a tyrani. … Tiež o ňom nesvedčia žiadne Božie proroctvá predchádzajúcich prorokov. Každému, kto sa pozrie na jeho zákon je jasné, že svojím rozprávkovým líčením skôr kazí všetky diela Starého i Nového Zákona. Preto svojim nasledovníkom zanechal šikovnú radu, aby knihy Starého a Nového Zákona nečítali, aby nimi nebol usvedčený z klamstva. Preto je jasné, že tí, čo jeho slovám veria, veria ľahkovážne.

Kniha Islam a kresťanstvo

Názor Don Bosca na Mohamedovo učenie

Katolíkom, ktorí zastávajú ekumenické presvedčenie a tvrdia, že Korán je „knihou pokoja“, ponúkame k tejto veci vyjadrenie svätca. Ak si myslíte, že ste múdrejší ako on, tak vám Pán Boh pomáhaj. „Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by trvalo pridlho. […] Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom hrubej sily. [Toto] náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, umožnilo Mohamedovi, aby sa v krátkom čase stal vodcom veľkého počtu lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí. Nie zavádzaním pravdy, nie zázrakmi a proroctvami; ale z jediného dôvodu – aby zdvihol meč nad hlavami tých, ktorých dobyl, a zakričal: uver alebo zomri.“ (svätý Ján Bosco).

http://www.lifenews.sk/content/n%C3%A1zor-don-bosca-na-mohamedovo-u%C4%8Denie

Svätý Ján Bosco o mohamedánstve

 

Odporúčame! Islam vs. Kresťanstvo. Scott Hahn a ďalší. Stručne a zrozumiteľne. Veríme v toho istého Boha? 

Vízia sveta podľa Nostra Aetate, v ktorom všetky náboženstvá uctievajú jediného Boha, a zdanlivo úspešne sa usilujú o evanjelizáciu a o dialóg s umiernenými moslimami, protirečí realite, ktorou je islamský terorizmus a celkové zlyhanie akejkoľvek evanjelizácie moslimov. V tomto duchu začal Pewsitter.com preverovať niektoré z hlavných rozdielov medzi katolicizmom a islamom. Prizvali si k tomu odborníkov, ako sú Dr. Scott Hahn, profesor teológie a biblických štúdií z Franciscan University of Steubenville, ktorý predniesol túto otázku vo svojej prednáške ´Abba alebo Alah: rozdiely, ktoré medzi nimi sú´; Mr. Robert Spencer, riaditeľ JihadWatch.com, autor množstva kníh a všeobecne uznávaný expert na islam; a Dr. Mark Christian, riaditeľ Global Faith Institute, egyptský konvertita z islamu na kresťanstvo, odborník na korán a islamskú teológiu. Dr. Christian:

Existuje pochopiteľne iba jediný Boh, stvoriteľ všetkého. Je to teda rafinovaná otázka. Otázka v skutočnosti znie, že ktorá je tá správna cesta, ktorá nás privedie k Bohu – ktoré náboženstvo? Dr. Mark Christian, riaditeľ Global Faith Institute, egyptský konvertita z islamu na kresťanstvo, odborník na korán a islamskú teológiu: “ Islam je náboženstvom pokoja – povedzte všetkým svojim čitateľom, že tomu, kto mi ukáže v Koráne odvolávku na toto tvrdenie, dám 10.000 dolárov.“

http://www.lifenews.sk/content/odpor%C3%BA%C4%8Dame-islam-vs-kres%C5%A5anstvo-scott-hahn-%C4%8Fal%C5%A1%C3%AD-stru%C4%8Dne-zrozumite%C4%BEne-ver%C3%ADme-v-toho-ist%C3%A9ho-b