List biskupov ukrajinským rodinám: Postavme sa na odpor projektom ideológov, ktorí stavajú seba na miesto Boha a snažia sa vnútiť nám nový svetonázor v duchu „gender“.

„Ničenie rodiny gender ideológiou je taktiež narúšaním základov samotnej spoločnosti. Egoisti, ktorí dbajú len o uspokojenie svojho vlastného „ja“, nikdy nevytvoria vedomé spoločenstvo, ktoré zdieľa tie isté hodnoty“.

List biskupov ukrajinským rodinám

Príhovor k rodinám pri príležitosti sviatku svätej rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa!

Milí rodičia a deti, drahí starí rodičia!
Pozdravujeme všetkých rodičov, deti a starých rodičov, veď Vy všetci spolu tvoríte jednu rodinu. Prijmite náš úprimný pozdrav pri príležitosti tohto krásneho sviatku Svätej rodiny z Nazaretu. Práve v tento deň liturgia Cirkvi, pokračujúc v slávení Narodenia Pána, odhaľuje naším očiam niečo nádherné, snáď to najkrajšie na celom svete – rodinu, v ktorej ako vzor lásky predstupujú pred Vás skromní obyvatelia Nazareta – Jozef, Mária a Ježiš. Obraz tejto lásky dopĺňajú starí rodičia – rodičia Márie a Jozefa.

Niekedy si neuvedomujeme, akú dôležitú úlohu zohráva v Božích plánoch rodina. A predsa spása prišla na svet skrze rodinu, pretože v nej sa narodil Ježiš. Rodina mu zachránila život, keď Jozef a Mária museli utekať do Egypta pred vražednými úmyslami Herodesa. V rodine Ježiš vyrástol a podľa slov evanjelistu, „sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,52).

Pokračovať v čítaní „List biskupov ukrajinským rodinám: Postavme sa na odpor projektom ideológov, ktorí stavajú seba na miesto Boha a snažia sa vnútiť nám nový svetonázor v duchu „gender“.“

0
0

Otvorený list predsedovi KBS a biskupom Slovenska: Situácia svätej Cirkvi, teda Božieho ľudu, u nás je veľmi žalostná. Nemusela by byť takou

LJCH! Najdôstojnejší otec arcibiskup Bernard Bober, predseda KBS, najdôstojnejší otcovia biskupi Slovenska.

Vzhľadom na aktuálnosť a pre vzájomné povzbudenie vo viere v evanjelium nášho Pána Ježiša Krista, ktoré zvlášť v dnešnej dobe tak potrebujeme, si Vám dovoľujem poslať list Mons. Viktora Trstenského (z 24. januára 1977) ktorý adresoval vtedajšiemu banskobystrickému biskupovi Mons. Jozefovi Ferancovi.

Vzhľadom na aktuálnu nadčasovosť listu  Mons. Viktora Trstenského by bolo dobré, zamyslieť sa nad týmito skutočnosťami:

– Situácia svätej Cirkvi, teda Božieho ľudu, u nás je veľmi žalostná. Nemusela by byť takou. Máme ešte bohaté náboženské rezervy z minulosti. Náš ľud je i teraz aspoň v hĺbke svojej duše veriacim, horšie je to s jeho vonkajším prejavom.

–  Pozri sa láskavo do nich v Tvojom biskupstve a v ostatných. Ako to tam vyzerá s vyučovaním náboženstva? S účasťou, najmä detí a mládeže, na bohoslužbách? S prijímaním svätých sviatostí?

– Čo krsty, manželstvá? Aký je život v rodinách? Koľko strachu, nervového napätia prežívajú tí, čo ako-tak chcú žiť Božím životom, a to i kňazi! Koľkí z nich sú takmer na prahu psychiatrických ústavov?

Pokračovať v čítaní „Otvorený list predsedovi KBS a biskupom Slovenska: Situácia svätej Cirkvi, teda Božieho ľudu, u nás je veľmi žalostná. Nemusela by byť takou“

0
0

Pred 30 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. Mohlo sa tak stať aj vďaka tomu, že Slovensko aj Česko už v minulosti malo svoj samostatný štát

Po 74 rokoch, dvoch mesiacoch a troch dňoch (Poznámka redakcie AZN: Údaj je nezmysel. 14. marca 1939 vznikol hlasovaním Slovenského snemu samostatný Slovenský štát a 16. marca 1939 výnosom Adolfa Hitlera Protektorát Čechy a Morava (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren), existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov vznikli úderom polnoci 31. decembra 1992 dva samostatné štátne útvary – Česká republika a Slovenská republika. V nedeľu tak uplynie od vzniku Slovenskej republiky (SR) 30 rokov

Oslava vzniku SR 1. januára 1993 na Námestí SNP v Bratislave
Foto: Archív TASR

Prvý január sa na Slovensku pripomína ako štátny sviatok – Deň vzniku SR, ktorý je aj dňom pracovného pokoja.

V Českej republike (ČR) si tento deň pripomínajú ako Deň obnovy samostatného českého štátu.

Vzniku samostatných republík predchádzalo schválenie ústavného zákona o rozpade Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Federálne zhromaždenie ČSFR ho prijalo 25. novembra 1992 a platnosť nadobudol o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993.

Pokračovať v čítaní „Pred 30 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. Mohlo sa tak stať aj vďaka tomu, že Slovensko aj Česko už v minulosti malo svoj samostatný štát“

0
0

Historik František Vnuk: Dňa 30. marca si pripomíname 75. výročie podpísania významného a kontroverzného dokumentu, ktorý prešiel do slovenských dejín pod menom „Aprílová dohoda“

K 75. výročiu Aprílovej Dohody.

Dňa 30. marca si pripomíname 75. výročie podpísania významného a kontroverzného dokumentu, ktorý prešiel do slovenských dejín pod menom „Aprílová dohoda“. Dokument výrazne zasiahol do povojnového politického vývoja na Slovensku tým, že podstatne ovplyvnil výsledky všeobecných volieb; výsledky, ktoré odhalili celému svetu nielen protikomunistický postoj národa, ale aj dramatický svetonázorový rozdiel v politickom zmýšľaní slovenskej a českej časti obnovenej Česko-Slovenskej republiky.

Sedemdesiate piate výročie je vhodnou príležitosťou zamyslieť sa nad udalosťami, ktoré viedli k vzniku tejto dohody. Jej osudy sú zrkadlom tiesnivých pomerov na Slovensku po násilnom zániku prvej Slovenskej republiky a predzvesťou strádania a ťažkostí, ktoré národu rastúci vplyv komunistických síl pripravil.

Pokračovať v čítaní „Historik František Vnuk: Dňa 30. marca si pripomíname 75. výročie podpísania významného a kontroverzného dokumentu, ktorý prešiel do slovenských dejín pod menom „Aprílová dohoda““

1
1

Kristova socha nájdená bez hlavy po najnovších útokoch na katolícke sochy. Miamský arcibiskup pre políciu vyjadril, že znesvätenie Kristovej sochy by sa malo považovať za akt nenávisti voči Cirkvi a viere

V reakcii na posledný útok sa miamský arcibiskup pre políciu vyjadril, že znesvätenie Kristovej sochy by sa malo považovať za akt nenávisti voči Cirkvi a viere.

Nedávne série útokov na cirkevné budovy a majetok pokračujú. Vo farnosti Miami na Floride bola nájdená zvrhnutá socha Krista bez hlavy. V meste Colorado Springs zase našli sochu Panny Márie natretú červenou farbou.

V posledných týždňoch sme boli svedkami pokračujúcej série činov vandalizmu a ničenia katolíckych kostolov naprieč Spojenými štátmi vrátane podpaľačstva, dekapitácie a graffiti. Ale zatiaľ čo niektoré incidenty boli zachytené na kameru, vo väčšine prípadov je ešte potrebné odhaliť páchateľov a ich motív.

V reakcii na posledný útok sa miamský arcibiskup pre políciu vyjadril, že znesvätenie Kristovej sochy by sa malo považovať za akt nenávisti voči Cirkvi a viere.

Pokračovať v čítaní „Kristova socha nájdená bez hlavy po najnovších útokoch na katolícke sochy. Miamský arcibiskup pre políciu vyjadril, že znesvätenie Kristovej sochy by sa malo považovať za akt nenávisti voči Cirkvi a viere“

0
0

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen