Pápež František o potratoch a mučeníctve: Zakaždým, keď prichádza kultúrna a ideologická kolonizácia sa hreší proti Bohu Stvoriteľovi, lebo sa chce zmeniť stvorenie, inak, ako ho utvoril on. A proti tejto skutočnosti, je len jediný liek: svedectvo, čiže mučeníctvo.“

Ranná homília pápeža: Ideologická kolonizácia sa neštíti prenasledovania veriacich. Tri typy prenasledovania: náboženské, nábožensko-politické a kultúrne

Vatikán 21. novembra – Kultúrna a ideologická kolonizácia netoleruje rozdiely a robí všetko rovnakým. Výsledkom je tiež prenasledovanie veriacich. S touto myšlienkou sa dnes pápež František prihovoril veriacim v Dome sv. Marty, kde v ranných hodinách tradične slúžil liturgiu. Podnet pre svoju homíliu našiel Svätý Otec v Druhej knihe Machabejcov, ktorá hovorí o mučeníckej smrti učiteľa zákona Eleazara (2 Mach 6,18-31).

Tri typy prenasledovania: náboženské, nábožensko-politické a kultúrne
Podľa Petrovho nástupcu existujú tri typy prenasledovania: prenasledovanie kvôli viere, ďalej nábožensko-politické, akým bola napríklad 30-ročná vojna alebo tzv. „Bartolomejská noc“, a napokon tretím typom prenasledovania je čisto „kultúrne“. To sa deje vtedy, keď „prichádza nová kultúra, ktorá chce urobiť všetko novým a odstraňuje tradície, dejiny, ako aj náboženstvo národa“. A práve tomuto typu prenasledovania čelil Eleazar, odsúdený na smrť kvôli vernosti Bohu.

Druhá kniha Machabejcov hovorí podľa pápežových slov o tomto kultúrnom prenasledovaní jasne.

Niektorí videli moc a vznešenú nádheru kráľa Antiocha Epifana a mysleli si, že spojenectvom s ním budú kráčať s dobou. Išli teda za kráľom, ktorý „im dal právomoc zavádzať pohanské inštitúcie národov“. Nie myšlienky alebo božstvá, ale inštitúcie, podotkol Svätý Otec. Národ, ktorý vyrastal v Pánovom zákone, takto otvára dvere novej kultúre, „novým inštitúciám“, ktoré všetko ostatné ničia: „kultúru, náboženstvo, zákon“.

Kultúrna kolonizácia prináša uniformitu a ničí všetko odlišné
„Všetko nové“, táto akási „modernosť“, pokračoval ďalej v dnešnej homílii pápež František, je skutočnou ideologickou kolonizáciou, ktorá chce na izraelský národ uvaliť „tento jediný zvyk“, aby sa veci robili len tak a nie inak; niet viac slobody pre iné zvyky. Niektorí to akceptovali, lebo sa im to zdalo ako dobrá vec a tiež, lebo chceli byť ako ostatní, a tak sa odrezali od tradícií a národ začínal žiť iným spôsobom.

Našli sa však aj takí, ktorí chceli „pravé tradície“ národa chrániť. Rodí sa odpor, ako v prípade Eleazara, dôstojného muža, veľmi váženého. Práve Druhá kniha Machabejcov rozpráva príbeh týchto mučeníkov, týchto hrdinov, vysvetlil Svätý Otec. Ide o prenasledovanie zrodené z ideologickej kolonizácie, ktorá vždy postupuje vpred rovnakým spôsobom: ničí, „všetko robí rovnakým, nie je schopná tolerovať rozdiely“.

Proti koreňu zvrátenosti sa stavia zdravý zdroj pre budúcnosť
Vládca Epifanes podľa pápeža Františka predstavuje samotný „koreň zvrátenosti“, keď používajúc svoju „moc“ umožňuje, aby sa v Božom ľude rozrastali tieto „nové, pohanské, svetské“ zvyky:
„Toto je cesta kultúrnych kolonizácií, ktoré napokon prenasledujú aj veriacich. Nemusíme ísť ďaleko, aby sme videli príklady: pomyslime na genocídy minulého storočia, ktoré boli záležitosťou kultúry, niečoho nového: ,Všetci rovnakí a tí, čo nemajú čistú krv, von’… Všetci rovnakí, niet miesta pre odlišnosti, niet miesta pre iných, niet miesta pre Boha. To je ten koreň zvrátenosti. Proti týmto kultúrnym kolonizáciám, ktoré sa rodia z perverzity ideologického koreňa, sa samotný Eleazar stáva zdrojom.“

Eleazar vskutku zomiera mysliac na mladých, mysliac na to, že im zanecháva vznešený príklad, „dáva život, z lásky k Bohu a k zákonu sa stáva zdrojom pre budúcnosť“. Takže oproti zdroju zvrátenosti, ktorý produkuje túto ideologickú a kultúrnu kolonizáciu, „existuje iný zdroj, ktorý dáva život, aby budúcnosť mohla rásť“, dodal pápež František.
To, čo vzišlo z kraľovania Epifana bola novosť, a novosti nie sú všetky zlé, stačí pomyslieť na evanjelium, na Ježiša, ktorý je novosťou. Avšak je potrebné vedieť rozlišovať, vysvetlil Svätý Otec a pokračoval:
„Je potrebné novosti rozlišovať. Pochádza táto novosť od Pána? Pochádza od Ducha Svätého? Pochádza od Boha, alebo má koreň v zvrátenosti? Nuž, predtým, áno, bol to hriech, nebolo možné zabíjať deti. No dnes sa to môže, nie je to taký problém? To je zvrátená novosť. Včera boli rozdiely jasné, ako ich utvoril Boh, rešpektovalo sa stvorenie, avšak dnes sme tak trochu moderní… ,Urob tak… vieš, nie je v tom až taký rozdiel…’ – a dochádza k miešaniu vecí“.

Ak je novosť od Boha, prináša rast pre budúcnosť
Novosť, ktorá je Božia, sa však nikdy „nezjednáva“, ale dáva rásť a hľadí do budúcna:
„Ideologické a kultúrne kolonizácie hľadia len na prítomnosť, zapierajú minulosť a nehľadia na budúcnosť. Žijú vo chvíľke, nie v čase, a práve preto nám nemôžu nič sľúbiť. A s týmto postojom robiť všetkých rovnakými a zrušiť rozdielnosti páchajú, konajú strašný hriech rúhania proti Bohu Stvoriteľovi.
Zakaždým, keď prichádza kultúrna a ideologická kolonizácia sa hreší proti Bohu Stvoriteľovi, lebo sa chce zmeniť stvorenie, inak, ako ho utvoril on. A proti tejto skutočnosti, ku ktorej dochádzalo v celých dejinách toľkokrát, je len jediný liek: svedectvo, čiže mučeníctvo.“

Eleazar vydal vskutku svedectvo života mysliac na dedičstvo, ktoré zanechá svojím príkladom: „Ja som žil takto. Áno, dialóg s tými, ktorí uvažujú inak, avšak moje svedectvo je takéto, podľa Božieho zákona“. Eleazar podľa pápežových slov nechce zanechať [ako dedičstvo] peniaze alebo niečo iné, ale myslí na budúcnosť, na „dedičstvo vlastného svedectva“, onoho svedectva, ktoré bude môcť byť „pre mladých prísľubom plodnosti“. Stáva sa tak zdrojom, aby dal druhým život.
Svätý Otec zakončil svoju dnešnú kázeň prianím, aby nám príklad tohto starozákonného mučeníka „pomohol vo chvíľach, keď sme azda zmätení zoči-voči kultúrnym a duchovným kolonizáciám, ktoré sa nám ponúkajú“. -ej-

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/21/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_o_ideologickej_koloniz%C3%A1cii/1350353

Ako nenávistnú marx-leninskú ideológiu nahradila genderideológia a „triedny“ boj sa zmenil na boj „rodov“. List 70 LGBT zamestnancov rozhodol, že Európska lieková agentúra na Slovensku nebude

Bratislavu zradila doprava aj kultúrna uzavretosť, hovoria experti o strate agentúry.
Niekto mohol akceptovať, že pre Bratislavu je hlavné letisko Viedeň, niekto to akceptovať nemusel, vraví šéf portálu euractiv Radovan Geist.

BRATISLAVA. Je to sklamanie, ale nie tragédia, reagujú odborníci z oblasti farmácie a zahraničnej politiky na to, že Bratislava nezískala Európsku liekovú agentúru. V pondelkovom hlasovaní o sídlo agentúry skončilo Slovensko v prvom kole z 19 krajín, ktoré oň prejavili záujem, na štvrtom mieste. V druhom kole vyhral Amsterdam nad Milánom a Kodaňou.

Lieková agentúra, ktorá doteraz sídlila v Londýne, sa musí od apríla 2019 presídliť do inej krajiny. Pracuje v nej 897 ľudí. Mesačný plat v nej sa podľa informácií SME pohybuje v rozmedzí od šesť- do desaťtisíc eur.

Pokračovať v čítaní „Ako nenávistnú marx-leninskú ideológiu nahradila genderideológia a „triedny“ boj sa zmenil na boj „rodov“. List 70 LGBT zamestnancov rozhodol, že Európska lieková agentúra na Slovensku nebude“

Komentár M. Šuňala: Všetko je v nás

Všetko čo sa udialo v minulosti, alebo sa deje v prítomnosti je v nás samotných. V každom jednom človeku kdekoľvek na tejto Zemi. V intenciách Božej prozreteľnosti bola táto Zem rozdelená medzi všetky nespočetné národy sveta tak, ako to bolo v Jeho pláne.

Nám, národu slovenskému, počtom neveľkému, bola daná do náručia našich predkov od Boha zem, zem pod Tatrami, neopísateľne krásna a malebná. Od dávnych čias až po dnešok túto zem obýva národ Slovenov, ľudí to mierumilovných a žičlivých si vzájomne aj druhým. Vzhľadom na veľkosť, početnosť, prírodné a aj intelektuálne bohatstvo, bol slovenský národ so svojou zemou predmetom záujmu nie len okolitých, ale aj vzdialenejších národov. Mnohokrát krása, nie len ľudská, omamovala zmysly a predstavivosť početnejších, kultúrne či nábožensky rozdielnych národov a ich vodcov. Snažili podrobiť a zničiť národ slovenský.

Používali na to silu, zbrane, zastrašovanie. Avšak v zálohe mali aj intelektuálne zbrane, keď sa mnohí nechali predať za pomyselnú misku šošovice. Tu vzniká genóm janičiarstva, zapredanectva. Nedalo sa zabrániť, aby sa tieto gény nezačali množiť v našom slovenskom národe. Rôzne národy v priebehu stáročí doslova zneužívali slovenský národ, a zámerne potláčali vzdelanosť medzi ľudom, len aby slúžil ako lacná pracovná sila, aby prinášali cudzím osoh a bohatstvo.

Pokračovať v čítaní „Komentár M. Šuňala: Všetko je v nás“

Proroctvo Jána Pavla II.: Islam obsadí Európu. + Prorocké slová svätého Jána Pavla II. pre Slovensko

„Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.“

Podľa informácie, ktorú priniesol katolícky portál La nuova bussola quotidiana. Pápež Ján Pavol II. – vyhlásený za svätého 27. apríla 2014 – predpovedal islamskú inváziu do Európy: „Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.“
Volá sa Mons. Mauro Longhi, človek, ktorý zverejnil túto víziu Jána Pavla II. počas konferencie, ktorá sa konala 22. októbra 2017 v deň, keď Katolícka cirkev oslavuje tohto poľského svätca. Stalo sa to – upresnil monsignor – v pustovni sv. Petra a Pavla v obci Bienno v údolí Val Camonica (okres Brescia, región Lombardia, severné Taliansko) v marci 1993.

Pokračovať v čítaní „Proroctvo Jána Pavla II.: Islam obsadí Európu. + Prorocké slová svätého Jána Pavla II. pre Slovensko“

Dňa 19. 11. 1903 sa v Kuklove narodil básnik Andrej Žarnov, vlastným menom prof. MUDr. František Šubík

Príkaz k vražde podpísaný Stalinom, najvyšším sovietskym predstaviteľom, Klimentom Vorošilovom, významným maršalom Červenej armády, Molotovom, sovietskym diplomatom, a tiež Anastázom Mikojanom, členom Štátneho výboru obrany. Na ľavej strane dokumentu je poznámka „za“ (v zmysle súhlasu) umiestnená za podpisom Michaila Kalinina a Lazara Kaganoviča. (Wikipedia)

Doktora Šubíka zahubila pravda o Katyni

Kto to urobil, urobil to hrozne, bol to hnus. Iba toľko povedal doktor František Šubík známym, keď sa ho pýtali na Katyň. To už mal za sebou roky väzenia a ponižujúcej existencie v trnavskej pitevni.
Zo zastrelených poľských dôstojníkov, ktorých našli postrieľaných v Katyňskom lese, sa podarilo identifikovať len 22 tiel. 
Profesor patologickej anatómie nesmel prednášať. Básnik v ňom (známy ako Andrej Žarnov) mal zákaz publikovať. Už tak nemohol žiť a chystal sa na ďalší útek do neznáma.

Písal sa rok 1952 a zase tu bola jar. Šubíkovho kolegu doktora Františka Hájka práve prinútili v Prahe, aby znovu verejne vystúpil a tvrdil, že poľských dôstojníkov v Katyni postrieľali nemeckí nacisti. Jeho „svedectvo“ uverejnilo Rudé právo. Šubík podobnému tlaku neustúpil ani tentoraz.

Šubík a Hájek boli členmi medzinárodnej komisie, ktorá sa o deväť rokov skôr, v apríli 1943 zúčastnila v Katynskom lese na obhliadke masových hrobov a na pitve niektorých zavraždených.

Pokračovať v čítaní „Dňa 19. 11. 1903 sa v Kuklove narodil básnik Andrej Žarnov, vlastným menom prof. MUDr. František Šubík“

Vdp. J. Košiar: „Kto dal moc štátnemu súdu rozviesť manželstvo, ktoré bolo uzatvorené v katolíckom kostole ako nerozlučiteľ­né?“ Dôstojnosť človeka vyžaduje aby bola rešpektovaná aj možnosť dôstojného pochovania tela. Ani toto sa v našej Slovenskej republike nerešpektuje

Vdp. Ján Košiar počas modlitbového stretnutia za nepochované ľudské telá pred Inchebou

Homília Vdp. Jána Košiara na Trnavskej novéne 18. 11. 2017
Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!
Tohtoročná trnavská novéna v roku stého výročia fatimských zjavení je venovaná rodine, preto je aj namieste aj dnešné evanjelium o svadbe v Káne Galilejskej, ktorá nám približuje túto udalosť. Udalosť svadby, keď dvaja ľudia – muž a žena – si zakladajú rodinu a povedia si svoje áno. A práve od čias tejto svadby v Káne môžeme povedať, že svojou účasťou na svadbe Pán Ježiš povýšil manželstvo, toto Bohom stanovené spoločenstvo muža a ženy, ktoré je povolané stať sa rodinou, na sviatosť. To nám hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi: bod 1601 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

Pokračovať v čítaní „Vdp. J. Košiar: „Kto dal moc štátnemu súdu rozviesť manželstvo, ktoré bolo uzatvorené v katolíckom kostole ako nerozlučiteľ­né?“ Dôstojnosť človeka vyžaduje aby bola rešpektovaná aj možnosť dôstojného pochovania tela. Ani toto sa v našej Slovenskej republike nerešpektuje“