Sobáš v kostole znevýhodnený

V dobách temna, v rokoch 1948 až 1989, keď dvaja ľudia prejavili záujem uzavrieť manželstvo, tak sa uzatváralo na miestnom či mestskom národnom výbore a až následne, ak novomanželia boli veriaci, i v kostole.

Po páde totality došlo k zrovnoprávneniu civilného a cirkevného sobáša. Javí sa však, že táto rovnosť sa znova ruší. Novela zákona, schválená v závere minulého roka, totiž stanovila, že ak bude sobáš na obecnom úrade, za sobášny akt sa žiadna úhrada neuskutoční, ale ak tento obrad bude v kostole, pri zápise do matriky je povinnosťou zo strany novomanželov uhradiť poplatok desať eur (za „prípravu podkladov na uzavretie manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti“). Informoval o tom okrem iných portál Aktuality.sk.

Pokračovať v čítaní „Sobáš v kostole znevýhodnený“

Boľševici dnes rušia osemročné súkromné a cirkevné gymnáziá v súlade s odporúčaniami komunistami prijatého Košického vládneho programu

Po oslobodení Slovenska Červenou armádou bol na slávnostnom zasadaní SNR 5. apríla 1945 v Košiciach vyhlásený Program prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Tento program ratifikoval úplné podriadenie sa obnoveného Československa boľševickému ZSSR, tak na poli vojenskom, ako aj na poli medzinárodno-politickom.

A. Čulen s transparentom za „cirkevné školy“ v Šaštine v.r. 2001. Foto: Vdp. M. Striženec

Program predvídal pozbavenie občianskych a politických práv všetkých občanov nemeckej a maďarskej národnosti, zriadenie koncentračných táborov a násilný odsun 23% obyvateľov Slovenska. To, čo boľševici vyčítali Hitlerovi, sami ešte počas vojny zavádzali do praxe.
V súlade s jaltskými dohovormi veľmocí bol prijatý princíp kolektívnej viny príslušníkov národnostných menšín (nemeckej a maďarskej) za kolaboráciu s nacizmom. Títo mali byť vyhostení na základe prijatia Benešových dekrétov.

Komunisti zrušili všetky maďarské a nemecké školy a poštátnili všetky katolícke a konfesionálne slovenské školy. Rozpustili a zakázali všetky politické strany, ktoré pôsobili na Slovensku do roku 1938 (v slobodných voľbách v roku 1935 získali spolu takmer 75% voličov), okrem komunistickej strany a sociálnodemokratickej strany. (1) Rozhodnutím predsedníctva SNR č. 108/1945-prez. Zo dňa 13. 4. 1945 bol zhabaný aj katolícky vysokoškolský internát Svoradov v Bratislave.(2)

Pokračovať v čítaní „Boľševici dnes rušia osemročné súkromné a cirkevné gymnáziá v súlade s odporúčaniami komunistami prijatého Košického vládneho programu“

Kanadská štátna televízia kritizovala početné rodiny. Miesto toho sa vraj majú prijímať imigranti. Pro-life ľudia sú v Kanade podradnou kategóriou

Kanadská státní televize kritizovala početné rodiny. Místo toho se prý mají přijímat imigranti
Kanadská obdoba britské BBC, nebo České televize, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), zveřejnila názor, že Kanaďané s velkými rodinami by se měli stydět, a že země by místo toho měla přijímat migranty.

Autorka Kristen Pyszczyk z Toronta tvrdí, že mít dítě není osobní volba, ale volba, která má dopad na každého, kdo obývá tuto planetu. Reagovala na veřejnou diskusi o mediálně známé rodině Gainesových, kteří nedávno ohlásili příchod svého pátého dítěte.

Hlavním tématem jejího článku je názor, že lidé ze Západu by neměli mít děti, protože je to špatné pro životní prostředí. A podle ní na tomto názoru závisí “přežití našeho druhu”.

Cestou, na změnu chování lidí ze Západu je prý veřejné zostuzení, pokud mají více dětí. “Hanba je mocnou zbraní pro změnu chování,” tvrdí.

Nicméně v závěru článku vyjeví, že jí vlastně vůbec nejde o životní prostředí, ale spíš o likvidaci západní populace, když doporučuje, aby lidé Západu místo vlastních dětí přijímali imigranty, čímž by se vlastně populace na Západě vůbec nesnížila, jak předtím v článku doporučuje.

Pokračovať v čítaní „Kanadská štátna televízia kritizovala početné rodiny. Miesto toho sa vraj majú prijímať imigranti. Pro-life ľudia sú v Kanade podradnou kategóriou“

17. januára SV. ANTON PUSTOVNÍK (opát)

Svätý Anton Pustovník, nazývaný aj Opát, pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny. Narodil sa okolo roku 251/52 v severoafrickom Kome v Egypte. Keď mal 20 rokov, zomreli mu obidvaja rodičia. Anton prevzal starosť o rodinný majetok a o mladšiu sestru.

To však netrvalo dlho. Keď raz Anton pri návšteve bohoslužieb počul slová evanjelia: „Ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným…“ (Mt 19, 21), rozhodol sa prijať túto Ježišovu výzvu. Niečo z majetku dal nábožným ženám so žiadosťou, aby sa postarali o jeho sestru, a všetko ostatné rozdal. On sám začal viesť prísny pustovnícky život v modlitbe, sebazapieraní a vo fyzickej práci. Najprv žil v blízkosti rodného mesta. Neskôr ho túžba po väčšej samote priviedla do skalnej jaskyne v Líbyjskej púšti a napokon do pustých vrchov medzi riekou Nílom a Červeným morom.
Antonovi súčasníci, najmä jednoduchí ľudia, nepoznali také pohodlie, aké sa pokladá za samozrejmé v našich časoch. Žili jednoducho a tvrdo. Ako musel žiť pustovník Anton, keď jeho spôsob života vyvolával všeobecný obdiv a úctu? Okrem dobrovoľného hladu, smädu a kamenného lôžka Anton s obdivuhodnou spokojnosťou znášal i tvrdé púštne podnebie a v takýchto podmienkach pracoval, modlil sa a uvažoval nad slovami, ktoré čítal vo Svätom písme.

Pokračovať v čítaní „17. januára SV. ANTON PUSTOVNÍK (opát)“

Pápež František vyznamenal propotratovú a LGBT aktivistku

Papež František vyznamenal propotratovou aktivistku
Lilianne Ploumenová, bývalá nizozemská ministryně zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce, obdržela od papeže Františka titul komandéra řádu sv. Řehoře Velikého. Zpráva se objevila ve vysílání nizozemského rozhlasu 22. prosince 2017. V krátké videoupoutávce k pořadu Ploumenová ukazuje vyznamenání a říká, že ho obdržela od papeže. Přibližný překlad krátkého dialogu:

Reportér – A tady se Lilianne Ploumenová dívá na kdovíkolikátou cenu, kterou získala v roce 2017, a od koho přišla.
Ploumenová – Ano, to je vysoká pocta z Vatikánu; od papeže.
Reportér – Od papeže.
Ploumenová – Krása.
Reportér – Ano.
Ploumenová – Komandér řádu sv. Řehoře.
Reportér – A to přestože jste pro potrat.
Ploumenová – Ano, jistě.

Říci o Lilianne Ploumenové, že je „pro potrat“, znamená ji hrubě nedocenit a ani zdaleka to nevystihuje skandální realitu jejího aktivismu. Poté, co americký prezident Donald Trump znovu zavedl tzv. „Opatření z Mexico City“, automaticky zakazující financování organizací, které provádějí nebo podporují potraty, z amerických veřejných peněz, založila Ploumenová v lednu 2017 novou nevládní organizaci s názvem She Decises (Ona rozhoduje), která má za cíl poskytovat velké finanční částky subjektům, které přestanou dostávat peníze od americké vlády.

Pokračovať v čítaní „Pápež František vyznamenal propotratovú a LGBT aktivistku“

Odluku cirkvi od štátu vláda neplánuje. Maďarič by však upravil financovanie. Odluka cirkvi od štátu by dnes mala ten istý cieľ i účinok ako za totality a to ochromenie činnosti cirkví v oblasti výchovy, kultúry, zdravotníctva …Dôjde aj k ratifikácii a prijatiu zmluvy o výhrade svedomia?

Tvrdá finančná odluka cirkvi od štátu nebude, financovanie by sa však upraviť mohlo. Vypracované sú dva návrhy, ktoré plánuje predložiť na rokovanie Koaličnej rade minister kultúry Marek Maďarič.

Urobí tak možno už v prvom štvrťroku tohto roka. Povedal to médiám po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom a zástupcami cirkví na Slovensku.
modlenie nabozenstvo viera cirkev biblia veriaci
Financovanie cirkví by podľa tohto návrhu malo byť už zastrešené len jedným zákonom.
Jeden návrh vypracovalo ministerstvo kultúry, druhý cirkvi. Oba sú si podľa Maďariča podobné, líšia sa ale napríklad v navrhovanej výške valorizačného percenta. Návrh z dielne ministerstva počíta s tým, že by financovanie malo byť odvodené aj od počtu ľudí hlásiacich sa k cirkvám. „A mal by v ňom byť zabudovaný nejaký valorizačný mechanizmus, dajme tomu percento. To je ešte otázkou diskusie,“ opísal Maďarič.

Financovanie cirkví by podľa tohto návrhu malo byť už zastrešené len jedným zákonom. „Tým by malo byť zabezpečené pokrytie nevyhnutných výdavkov cirkví,“ uviedol Maďarič. Pripomenul, že dnes financovanie riešia dva zákony. Okrem základného vkladu sa valorizujú aj platy duchovných podľa toho, ako sa valorizujú platy v štátnej správe.

Pokračovať v čítaní „Odluku cirkvi od štátu vláda neplánuje. Maďarič by však upravil financovanie. Odluka cirkvi od štátu by dnes mala ten istý cieľ i účinok ako za totality a to ochromenie činnosti cirkví v oblasti výchovy, kultúry, zdravotníctva …Dôjde aj k ratifikácii a prijatiu zmluvy o výhrade svedomia?“