Nadčasová úvaha biskupa Jána Chryzostoma Korca. + List Dominika Tatarku otcovi biskupovi Korcovi

V posledných mesiacoch sa v našich oznamovacích prostriedkoch /noviny, rozhlas, televízia/ objavuje dosť článkov, relácií zameraných zvlášť proti Cirkvi.

 V nich sa so zjavným úmyslom skresľujú všeobecne známe skutočnosti o Cirkvi u nás, a to pred tvárou celého, v prevažnej miere ešte i dnes hlboko veriaceho národa a pred tvárou sveta. Namiesto otvorenosti a pravdy si niekoľko „múdrych hláv“ robí z veriacich verejný posmech a prirovnáva ich k fašistom…
Je to reakcia na vnútornú obrodu členov Cirkvi, citeľne badáme od slávnostného stretnutia na Velehrade roku 1985, pri príležitosti osláv smrti sv. Metoda, až po slávenie Mariánskeho roka. Sme svedkami, veriaci i neveriaci, ako mocne pôsobí Duch Boží dnes uprostred našej 1100 ročnej Cirkvi. Túžbu ľudského srdca po láske, tvorivosti a šťastí až po večný život, môže vyplniť iba sám Boh.

Pokračovať v čítaní „Nadčasová úvaha biskupa Jána Chryzostoma Korca. + List Dominika Tatarku otcovi biskupovi Korcovi“

Kto si ešte nekopol do Kuffu, prihláste sa u súdruha Žinčicu

Marian Kuffa je kazateľom podobenstiev. Každé podobenstvo vyvolá prirodzene zo svojej podstaty diskusiu. Tá nie je zlá.

Žiadať od podobenstva presnosť, je ako žiadať od Van Gogha fotografiu slnečnice. V princípe upozorňuje na to, čomu by sme sa mali vyhnúť. Čo nemôžeme „rešpektovať“ pri dosahovaní dobrých cieľov. Teší ma, že aj organizátori piatkových pochodov, ktorí majú politické ciele, reagujú na tieto výhrady a že sa dištancujú od nenávistných a prízemných plagátov a výrokov. Ono je to naozaj ťažké vo veľkom dave udržať emócie a lásku. Hnev však má úlohu informovať, nie ponižovať a ničiť. Keď ničí, zabíja. Tak som to pochopil ja.

Postoj aj Denník N priniesli reakcie viacerých kresťanov, ktorí kritizovali Mariana Kuffu za jeho spomenutie piatkových protestných zhromaždení a výhrad k nim.

Pokračovať v čítaní „Kto si ešte nekopol do Kuffu, prihláste sa u súdruha Žinčicu“

Podpíšte petíciu: Stojíme za otcom Mariánom Kuffom

Vážení priatelia,
 v posledných dňoch mnohí ľudia, vrátane katolíkov, kritizovali otca Mariána Kuffu za jeho vyjadrenia k aktuálnej situácii. Ak si myslíte opak a chcete otca Mariána podporiť v jeho boji proti gender ideológii, môžete vyjadriť svoj názor na našom novom webe Reaguj.sk. Petíciu s menami a priezviskami podporovateľov následne otcovi Kuffovi odovzdáme.

Text petície: Podpíšte petíciu TU: Stojíme za otcom Mariánom Kuffom

Pokračovať v čítaní „Podpíšte petíciu: Stojíme za otcom Mariánom Kuffom“

Rodičia by nemali nechať mladých bývať bez sobáša

HOCI JE TO DNES V MÓDE, SPOLOČNÉ BÝVANIE MLADÝCH ĽUDÍ PRED MANŽELSTVOM JE ŤAŽKO HRIEŠNY STAV. NO HRIECH MAJÚ AJ RODIČIA, KTORÍ SÚ K TOMUTO STAVU SVOJICH DETÍ ĽAHOSTAJNÍ

Majú rodičia, ktorí pristupujú každú nedeľu k Eucharistii, tiež hriech, keď ich deti bývajú pod ich strechou v hriechu s partnerom niekoľko rokov? OTA, NOVÁ BOŠÁCA

Vážená pani Ota, spolužitie mladých ľudí pred manželstvom je naozaj pálčivý problém. Žiaľ, musíme konštatovať, že aj kresťanskí rodičia tolerujú spoločné bývanie mladých pred manželstvom a neraz v ich vlastnom byte. Kým kedysi sa to považovalo pre kresťana za neprijateľné, v súčasnosti to neraz samotní kresťania odbavia jednoduchým: „dnes je iná doba“.

Pokračovať v čítaní „Rodičia by nemali nechať mladých bývať bez sobáša“

Ďalšie peniaze na presadzovanie zvrátených ideológií, vrátane genderu, cez Istanbulský dohovor poskytlo ministerstvo školstva

Rezort školstva nedávno odklepol viac ako 150 000 eur v rámci kontraktu so svojou príspevkouvou organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, v ktorom sa hovorí o nových trendoch vo vzdelávaní detí a mládeže, pričom tento inštitút ma v roku 2018 zabezpečiť, aby sa vo vzdelávaní objavili najnovšie trendy Európskej komisie.

V dokumente sa doslova píše o edukácii a prevencii mládeže v oblastiach terorizmu, rasizmu, extrémizmu, ochrany životného prostredia, pričom sa explicitne spomínajú dokumenty ako Parížska deklarácia a Istanbulský dohovor.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísalo 27. februára so svojou priamo riadenou organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže kontrakt na rok 2018, ktorým si objednalo viaceré služby.

Okrem iného aj “Reflektovanie aktuálnych spoločenských výziev spojených s migračnou vlnou, teroristickými útokmi, nárastom xenofóbie a životom v multikultúrnom prostredí v oblasti práce s mládežou v súlade s Parížskou deklaráciou, Istanbulským dohovorom a ďalšími dokumentami na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.”

Pokračovať v čítaní „Ďalšie peniaze na presadzovanie zvrátených ideológií, vrátane genderu, cez Istanbulský dohovor poskytlo ministerstvo školstva“

Míting pred Prezidentským palácom bol ľudový a pokojný: Nedovoľme opozícii majdanizovať Slovensko!

V Bratislave sa konečne konal aj protimíting. Pod názvom „Slovensko si nedáme – nechceme štátny prevrat!“ sa v stredu konalo na Hodžovom námestí zhromaždenie občanov na protest proti protislovenskému prezidentovi, základniam NATO, nútenej zmene demografie Slovenska, Istanbulskému dohovoru a slovenskému majdanu.

Protimíting pod názvom „Slovensko si nedáme – nechceme štátny prevrat!“

Asi pol tisícky občanov vytvorilo pred Prezidentským palácom atmosféru naozaj spontánneho a ľudového protestného zhromaždenia. Boli tu zástupcovia všetkých generácií, najviac však tých starších ročníkov. Neboli prítomní žiadni holohlaví mládenci, ani provokatéri z opačnej strany.

Kto navštívil obidva mítingy, ľahko mohol vidieť, aký je rozdiel medzi mítingom profesionálnym a amatérskym. Tu nebolo žiadne pódium obkolesené kovovými zábranami, aby sa k mikrofónu nedostala osoba s nevhodným názorom, tu neboli žiadne biotoalety, odznaky, letáky, profesionálne transparenty ani veľkoplošné svetelné tabule.

Pokračovať v čítaní „Míting pred Prezidentským palácom bol ľudový a pokojný: Nedovoľme opozícii majdanizovať Slovensko!“