13 spôsobov, ako sa modliť za duše v očistci

1. Modlite sa Novénu za duše v očistci.
2. Sväté prijímanie obetujte za duše v očistci.

3. Obetujte svätú omšu za vašich blízkych, najmä v deň výročia ich smrti.
4. Modlite sa krížovú cestu za duše v očistci .
5. Modlite sa za duše v očistci špeciálny ruženec. Nezabúdajte, že po svätej omši je modlitba svätého ruženca najsilnejšou modlitbou.

6. Získajte pre duše v očistci odpustky.
– Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa: Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Obvyklé podmienky: sv. spoveď (stačí jedna spoveď na všetky odpustky), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.

– Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín, kryptu alebo hrobku (ak je to fyzicky možné) a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.11. do 8.11.
Obvyklé podmienky ako v prvom prípade.

Pokračovať v čítaní „13 spôsobov, ako sa modliť za duše v očistci“

Sviatok všetkých svätých vs Halloween

Mnohí z nás sa v týchto dňoch nechajú viesť vlnou „inovácie“ a kreslia si rôzne strašidelné symboly na tváre, odevy i domy.

Naše obchody, naše ulice, televízne obrazovky a miesta nášho spoločenského života sú plné čarodejníkov a kadejakých démonov. Ako sa vyznať v tom, čo sa nám ponúka a aký postoj zaujať?

Pozrime sa najskôr do novembra v 9. storočí na Sviatok Všetkých svätých. Bol ustanovený vtedy, keď bol v Ríme vysvätený pohanský chrám Pantheon, postavený v roku 27 pred Kristom ako chrám pre všetkých rímskych bohov. Cisár Fokas daroval tento chrám pápežovi Bonifácovi IV., ktorý ho upravil na kresťanské bohoslužby, dal do neho preniesť relikvie mučeníkov a posvätil ho ku cti Matky Božej a všetkých mučeníkov 13. mája v roku 610.

V Ríme sa sviatok slávil od tohto roku a pre celú Cirkev ho ustanovil pápež Gregor IV. v roku 840, pričom tento sviatok pomenoval sviatkom „Všechsvätých“ a jeho slávenie preložil na 1. november. Postupom času sa vyvinula tradícia v ktorej veriaci 1. novembra oslavovali všetkých svätých, čiže oslávenú Cirkev v nebi. V 10. storočí svätý Odilo, ktorý bol opátom v benediktínskom kláštore v Cluny určil, aby sa pamiatka na zosnulých slávila vždy 2. novembra, čiže deň po Sviatku všetkých svätých, a to vo všetkých kláštoroch jeho rehole. To sa potom rozšírilo do celej Cirkvi.

Pokračovať v čítaní „Sviatok všetkých svätých vs Halloween“

Kisku prišiel podporiť Macron: holičovi platí 62 000 EUR, miluje Saudskú Arábiu a chce nám natlačiť migrantov

Návšteva Macrona na Slovensku nie je o tom, že Macron má Slovensko rád, pretože celá jeho politika ide proti záujmom Slovenska.

Pretláča nám migrantov, LGBTI, chce nám zobrať eurofondy, ak sa nepodvolíme. Návšteva je politickou podporou liberálovi Andrejovi Kiskovi za peniaze daňových poplatníkov.

V rozhovore pre denník SME Macron Slovákov poučuje o jeho predstave EÚ a hlási sa k „ľudskej politike.“ Najlepšie pochopíme Macrona, keď sa pozrieme na to, čo si o ňom myslia Francúzi.

Macron sa v septembri podľa prieskumov verejnej mienky stal najnepopulárnejším prezidentom v moderných dejinách Francúzskej republiky. Jeho podpora padla zo 66% na 25% a to napriek veľkej priazni mainstreamových médií. Nie náhodou. Potom, čo sa prevalilo, že Macron minul na holičovi 62 000 EUR, make up ho za tri mesiace stal 26 000 EUR a s pani manželkou minul na tanieroch 500 000 EUR, Francúzom prestala „Macronova ľudská politika“ chutiť.

Pokračovať v čítaní „Kisku prišiel podporiť Macron: holičovi platí 62 000 EUR, miluje Saudskú Arábiu a chce nám natlačiť migrantov“

Bolo mu dané poznať očistec

Medzi tých, ktorým bolo dané poznať očistec, patrí tiež brat Daniel Natale, kapucín, ktorý zomrel v roku 1994. V júli 2012 bol v San Giovanni Rotondo zahájený jeho beatifikačný proces.
Michele – také meno mu vybrali rodičia pri krste – sa narodil 11. marca 1919 v San Giovanni Rotondo ako štvrté dieťa zo siedmich súrodencov. Ukončil sotva tri triedy základnej školy. Ako dieťa pomáhal rodičom v práci na poli.
Na slávnosť Ducha Svätého 4. júna 1933 sa vydal do kláštora, aby sa tam zúčastnil na svätej omši, poprial k sviatku tamojšiemu predstavenému kláštora a dostal od neho požehnanie pred vstupom do nižšieho seminára bratov kapucínov.
V sakristii stretol Otca Pia. Jeho prekvapenie a radosť nemali konca, lebo Otec Pio už dva roky nebol v kontakte s veriacimi. Dostal vtedy od neho osobitné požehnanie na cestu do života v ráde.

Pokračovať v čítaní „Bolo mu dané poznať očistec“

Historik F. Vnuk: Pred 111 rokmi tiekla v Černovej nevinná slovenská krv…

V týchto dňoch, 27. októbra, si vďačný národ s úctou pripomína 111. výročie tragédie, ktorá otriasla nielen Slovenskom, ale ohromila celý kultúrny svet.

Pri pokuse o násilnú vysviacku katolíckeho kostola v Černovej došlo k streľbe do bezbranných občanov, ktorí nástojili na tom, aby im kostol vysvätil, kňaz, čo sa o jeho stavbu najviac zaslúžil – ich rodák Andrej Hlinka. Spišský biskup Alexander Párvy odmietol vyhovieť ich želaniu a aby presadil svoju vôľu, pozval si na pomoc vládnu moc. Došlo k vyostrenej konfrontácii, pri ktorej žandári použili strelnú zbraň. Pri streľbe bolo usmrtených 15 Černovčanov a desiatky ďalších boli zranení.

Černovská tragédia vyvolala ohlas pohoršenia v celom kultúrnom svete. Dá sa povedať, že ona najúčinnejšie pripomenula svetovej verejnosti, že v strednej Európe žije utláčaný a základných ľudských práv pozbavený národ. Symbolom tohto trpiaceho národa sa stal černovský rodák a ružomberský farár Andrej Hlinka.

Pokračovať v čítaní „Historik F. Vnuk: Pred 111 rokmi tiekla v Černovej nevinná slovenská krv…“

ČSR – protikatolícky štát. 28. október 1918 a katolícka Cirkev – máme čo oslavovať?

Pri príležitosti 100-tého výročia vzniku ČSR pripravila Nadácia Slovakia Christiana 3-dielnu historickú esej, ktorá analyzuje túto udalosť z pohľadu katolíckej Cirkvi.
Autor Branislav Michalka v nej opisuje politický režim, ktorý v tomto štáte vládol, hodnotí konanie vtedajších politickych aktérov a zároveň uvádza širšie súvislosti v kontexte protikresťanskej Revolúcie prítomnej vo svete počas posledných šiestich storočí. Uverejňujeme jej druhú časť.

Pokračovanie prvej časti.

Prizrime sa udalostiam tak ako postupovali chronologicky, od roku 1918 s prihliadnutím na štátne snahy zamerané proti katolíckej Cirkvi.

Už v počiatkoch tzv. československého odboja počas I. svetovej vojny sa dalo ľahko vypozorovať akým smerom sa bude uberať samostatný český (o Slovensku ešte vtedy rozhodnuté nebolo) štát. V auguste 1917 sa Masaryk ponáhľal do Ruska za legionármi, aby im, ako píše B. Ráček v Československých dějinách, „promluvil do duše“. Výsledkom tohto „dušespytu“ bolo, že pluky legionárov, ktoré dovtedy niesli mená: pluk sv. Václava a pluk sv. Cyrila a Metoda boli premenované, na Masarykov nátlak, podľa Jána Husa a Jiřího z Poděbrad.

Pokračovať v čítaní „ČSR – protikatolícky štát. 28. október 1918 a katolícka Cirkev – máme čo oslavovať?“