Na Slovensku nemá kto pracovať…

S touto nevídanou dogmou sa stretávame takmer denne. Je to však naozaj pravda?

Hoci sa štatisticky nezamestnanosť vykazuje v celoslovenskom priemere na úrovni okolo 7%, v hladových dolinách ale atakuje viac ako dvojnásobné cifry. Napriek tomu, že máme desaťtisíce nezamestnaných, týchto údajne nevieme na voľné pracovné miesta obsadiť.

 Opatrne sa pripúšťa, že sa jedná o nezamestnateľných jedincov – či už rôznych asociálov nezriedka trpiacich závislosťami, alebo o chronicky známych osadníkov bez akýchkoľvek pracovných či hygienických návykov. Z tohto dôvodu sa začala na Slovensko dovážať pracovná sila z tretích krajín, predovšetkým Srbska, Ukrajiny, Rumunska ale dokonca i z Vietnamu a iných exotických krajín.

Ekonómovia a prognostici upozorňujú, že Slovensko starne pre odliv mladých ľudí do zahraničia, kde mnohí ostávajú žiť natrvalo. Podľa štatistík v zahraničí žije a pracuje asi 300000 našich občanov a každoročne tisíce študentov odchádzajú napr. len za rieku Moravu, kde ich množstvo ostáva natrvalo. Takýmto spôsobom Slovensko v budúcnosti príde o množstvo vzdelaných a kvalifikovaných ľudí. Pokles obyvateľstva sa prejaví nielen v nedostatku kvalifikovaných pracovníkov (už teraz vidno problémy napr. v sektore zdravotníctva) ale najmä v neudržateľnosti dôchodkového systému, kedy nebude môcť pracujúca menšina uživiť dôchodcovskú väčšinu.

Pokračovať v čítaní „Na Slovensku nemá kto pracovať…“

Otvorený list predsedu AZN predsedovi predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko

Vážený pán predseda predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko
Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z. oceňuje Vaše rozhodnutie zatvoriť skušobne predajne COOP Jednota Slovensko v Trnavskom kraji, ku ktorému Vás viedla nerentabilita nedeľného predaja, ale aj tá skutočnosť, že práca v nedeľu nie je u zamestnancov atraktívna a veľa pracovníkov preto odchádza, aby mohli tráviť nedeľu so svojími deťmi a v kruhu svojej rodiny.

K podobnému kroku pristúpila aj spoločnosť Mountfield už v roku 2012, ktorá sa tiež rozhodla, z úcty k naším tradíciam, mať predajne v nedeľu zatvorené. Bolo to najmä preto, že nákup záhradnej techniky presunula väčšina zákazníkov na sobotu, lebo tá je pre nich symbolom práce v záhrade. Ukázalo sa, že mať otvorené v nedeľu je aj pre ních nerentabilné. Zistili, že na tržbách sa zníženie prodajných dní zo sedem na šesť vôbec neprejavilo.

Veríme, že toto Vaše rozhodnutie budú nasledovať aj ďaľšie, a to predovšetkým zahraničné supermarkety, ktoré v ich domovských krajinách majú na základe legislatívnych opatrení predajne striktne v nedeľu a počas sviatkov zatvorené. Nepracuje sa ani v iných odvetviach v hospodárstve a zamestnanci majú ďaleko vyššie mzdy ako zamestnanci na rovnaných pozíciach na Slovensku.

Pokračovať v čítaní „Otvorený list predsedu AZN predsedovi predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko“

P. Jozafát Vladimír Timkovič: Alah je iný boh, ako kresťanský Boh

Trojjediný Boh a Alah
Všetky príklady na vysvetlenie tajomstva Najsvätejšej Trojice sú nedokonalé, ale pomáhajú pri pochopení tohoto najväčšieho tajomstva kresťanskej viery.

Svätá Trojica – križ z Veľkej Mače

 Dá sa to ľahko vysvetliť.
Napríklad, keby sme s moslimom rozprávali na ulici, vezmeme svoju ruku, lebo on povie no, ako to, že jeden Boh a tri osoby? To nie je protirečenie? Mám prst, ukazovák. A ten ukazovák, keď ho zohneš, tak má tri články. Ja verím v Jedného Boha, ktorý je Otec, Syn a Svätý Duch. A vidíš, nie je nijaké protirečenie, je jeden prst a má tri články.

Aj iné vysvetlenie je tiež veľmi jednoduché. Vezmeme si tri zápalky a tie tri zápalky zapálime. Horia jedným plameňom, to znamená, že Boh je jeden, v troch osobách. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Ale keď ich spojíme, je jeden plameň. Nie je nijaký problém. A to je ďalší dôkaz, ako sa dá ľahko dokázať. Toho ohňa sa ale nemožno dotknúť, lebo nás popáli. Aj Pán Boh je taký. S Pánom Bohom nie sú žarty. V Pána Boha veríme, ale máme aj bázeň pred ním. Ľúbime ho, a on nás miluje. A tak isto ľudí, ktorí ho ľúbia, ale nemožno sa s ním zahrávať len tak. Je to ako s ohňom. To je ďalší dôkaz.

Pokračovať v čítaní „P. Jozafát Vladimír Timkovič: Alah je iný boh, ako kresťanský Boh“

Prof. František Vnuk: Ako prebiehal „Víťazný Február 1948“ na Slovensku?

Blíži sa 70. výročia nekrvavého prevratu, ktorým vo februári 1948 komunisti odstavili od kormidla svojich buržoáznych partnerov a naše médiá začínajú byť zaplavené spomienkovými príspevkami, úvahami a komentármi.

 Sú to väčšinou nostalgické reflexie o tom, ako tí zlí a prefíkaní komunisti udusili demokratický život v ľudovodemokratickom Česko-Slovensku, zradili svojich politických spojencov v Národnom fronte a násilne nastolili pol storočia totalitnej diktatúry jednej strany.

Spomienky pripomínajú a oživujú udalosti, ktoré tak významne poznačili dejiny Slovenska v 20. storočí. Zatiaľ však nevynášajú na svetlo nič prekvapivo nového. Ale ani netreba očakávať nijaké senzačné odhalenia; čo sa o udalostiach povedať a napísať mohlo, sa už povedalo a napísalo. Mnohí účastníci tejto dejinnej drámy – víťazi i obete – už podrobne opísali svoje dojmy a zážitky, s témou sa zaoberali konferencie a sympóziá a za posledných 40 – 50 rokov archívy dokorán otvorili svoje fondy historikom i tzv. investigatívnym novinárom, takže počet publikácií na túto tému by už mohol zaplniť celú knižnicu.

Pokračovať v čítaní „Prof. František Vnuk: Ako prebiehal „Víťazný Február 1948“ na Slovensku?“

Modlitbové pochody veriacich zastavili zlo z Istanbulu! Premiér nedá súhlas na ratifikáciu Istanbulského dohovoru

Zdravý rozum zvíťazil: Premiér nedá súhlas na ratifikáciu Istanbulského dohovoru
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nedá súhlas na to, aby vláda predložila Istanbulský dohovor na ratifikáciu, pokiaľ budú existovať jeho zjavné rozpory s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy. Fico to vyhlásil vo štvrtok s tým, že ide o spoločné stanovisko všetkých troch strán vládnej koalície.

Osobnosti z radov Cirkvi v dejinách Slovenského národa: Sv. Cyril a sv. Metod, kňaz Slavomír, Andrej Hlinka, Jozef Tiso, Marian Kuffa…..

Premiér povedal, že nemôžeme prijať niečo, čo je v rozpore so slovenskou ústavou. Tvrdí, že Istanbulský dohovor by poprel zakotvenie manželstva muža a ženy v ústave.

„Istanbulský dohovor zbytočne spochybňuje rozdiely medzi mužmi a ženami,“ povedal Fico. Navodzuje podľa neho dojem, akoby za násilím na ženách boli rodové stereotypy.

„Ak raz krajina prijme na svoje územie migrantov, mali by sa prispôsobiť nášmu kultúrnemu kódu,“ povedal premiér a zopakoval, že je aj proti vzniku moslimských komunít na Slovensku.

„Pokiaľ budem predsedom vlády a nebudú odstránené pochybnosti pri výklade kontroverzných ustanovení Istanbulského dohovoru, pokiaľ nebude zabezpečený úplný súlad ustanovení Istanbulského dohovoru, predovšetkým s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, nikdy nedám súhlas na to, aby vláda predložila tento dohovor na ratifikáciu. Opakujem nikdy,“ uviedol premiér na brífingu na Úrade vlády.

Zároveň vyhlásil, že prijíma záväzok, že všetko užitočné z Istanbulského dohovoru, čo nie je v slovenskom domácom práve, bude v domácom práve zakotvené. „Rovnako prijímam záväzok, pretože 98–99 percent ustanovení z tohto dohovoru je užitočných, že tieto ustanovenia porovnáme so slovenskou právnou úpravou, a tam, kde budeme cítiť, že naša slovenská právna úprava je slabšia ako medzinárodná, okamžite prijmeme všetky potrebné zákonné úpravy, aby ochrana žien, pokiaľ ide o násilie, pokiaľ ide o útlak, pokiaľ ide o terorizovanie, bola na principiálne európskej úrovni,“ uviedol.

K dohovoru Rady Európy pristúpila v roku 2011 vláda Ivety Radičovej. Slovensko ho odvtedy neratifikovalo. Podľa Fica má jeho vláda právo nedať dokument na ratifikáciu, pričom Slovensku nehrozia žiadne postihy. Európa sa podľa Fica môže takýmto dohovorom brániť nebezpečenstvu, ktoré prináša migrácia, nesmie však prijímať opatrenia, ktoré sú v rozpore s presvedčením a cítením ľudí v jednotlivých členských krajinách.

Premiér vysvetlil, že pre vládnu koalíciu sú neprijateľné tie pasáže, ktoré hovoria o stereotypoch a rodovej rovnosti v zmysle odstraňovania takzvaných tradičných rolí mužov a žien v rodine. „Vyvoláva to pochybnosti. Nemôžeme niečo prijať na medzinárodnej úrovni, čo je v rozpore s Ústavou SR,“ zdôraznil s tým, že za zakotvenie ústavnej definície manželstva hlasovalo v roku 2014 viac poslancov, ako bola potrebná ústavná väčšina.

„Bola by obrovská chyba doma zakotviť v Ústave takúto definíciu, za ktorou ja stojím, ak by sme popritom prijali niečo, čo to bude popierať,“ ozrejmil Fico s tým, že Slovensko zaujíma z tohto dokumentu to, ako viac chrániť ženy pred násilím. To je totiž podľa jeho osobného presvedčenia a politického postoja strany Smer-SD neprijateľné a nesmie mať v slovenskej kultúre a spoločnosti žiadne miesto.

Všetky kresťanské cirkvi sa obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom. Cirkvi sa na tomto vyhlásení dohodli ešte 13. februára, čítať v kostoloch sa bude 25. februára. Istanbulský dohovor podľa predstaviteľov cirkví vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných “rolách” mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.

„Dohovor vyžaduje, aby stereotypné roly, ako aj zavádzanie nestereotypných rodových rolí, posudzovala nejasne definovaná skupina expertov, nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady, okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek,“ zdôraznili predstavitelia cirkví.

…malo to význam

Na vyjadrenia premiéra Fica reagoval člen KDH a bývalý slovenský veľvyslanec v Taliansku Jozef Mikloško. “Takáto jednota cirkví tu už dávno nebola. Na tlačovke premiér práve vyhlásil, že vláda SR nepredloží dohovor na ratifikáciu, pretože niektoré pasáže sú v rozpore s našou Ústavou a že veci, ktoré sú v zhode s našou Ústavou a nemáme ich v zákonoch, postupne akceptujeme. Teda putovanie so sviečkami a prednášky Mariána Kuffu a jeho tímu po Slovensku mali veľký význam a sú povzbudením aj pre iných,” uviedol.

Ficovi však vytkol dve nezrovnalosti. “Premiér nehovoril zle, ale dve jeho vyhlásenia nesedia: To, že do Ústavy sa dostala definícia, že manželstvo je zväzok muža a ženy …, bola iniciatíva KDH a nie Smeru. Smer sa k nej pripojil, bez neho by to neprešlo, ale KDH akceptovalo do Ústavy aj dodatok o súdoch. Istanbulský protokol podpísala I. Radičová v r. 2011, premiér povedal, že aj KDH ho odsúhlasilo. Pamätníci by mali povedať, ako to bolo. Kto z vlády bol za a kto proti. Aj Lisabonskú zmluvu viacero poslancov KDH neodsúhlasilo, tiež sa na to zabúda,” dodal.

SNS odmieta Istanbulský dohovor,chce stiahnuť podpis Slovenska, ochranu žien podporuje

Slovenská národná strana (SNS) odmieta Istanbulský dohovor a bude sa snažiť, aby Slovensko vzalo svoj podpis spod dohovoru späť. Oznámil to predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. SNS je podľa neho za ochranu žien a nemieni tolerovať násilie na nich páchané. V Istanbulskom dohovore však vidí viaceré riziká. Dohovor by napríklad mohol podľa Bernaťáka vytvoriť cestu registrovaným partnerstvám homosexuálov.

“SNS hovorí áno ochrane žien. V žiadnom prípade SNS nebude tolerovať násilie na ženách, práve naopak. Ale Istanbulský dohovor nie je iba ochrana žien, ale aj otázka viacerých inštitútov, ktoré by sa plíživým spôsobom vkrádali do našej legislatívy,” uviedol na tlačovej konferencii v parlamente Bernaťák.

Napríklad sa podľa neho rozlišuje pohlavie a rod. “Muž sa môže vyhlásiť za ženu, potom sa zosobášiť s ďalším mužom a adoptovať si deti. V tomto vidíme riziko,” uviedol Bernaťák. Problematický je podľa neho aj článok, podľa ktorého by štáty museli prijať opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a ďalšie zvyklosti založené napríklad na myšlienke stereotypných rolách žien a mužov.

“Je to napríklad otázka folklórnych tancov, významu materstva či dojčenia alebo prejavy úcty mužov k ženám, galantnosti. Preto SNS hovorí nie Istanbulskému dohovoru,” vysvetlil Bernaťák. SNS je podľa jeho slov pripravená prijať aj trikrát prísnejšie pravidlá na ochranu žien, ako sú v Istanbulskom dohovore.

OĽaNO víta iniciatívu cirkví za stiahnutie podpisu pod Istanbulským dohovorom

Prijatie Istanbulského dohovoru by téme násilia na ženách viac škodilo ako pomáhalo, myslí si predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽaNO). Spolu so straníckym kolegom a europoslancom Branislavom Škripekom dlhodobo upozorňujú na “možné úskalia” prijatia dokumentu a vítajú iniciatívu cirkví na stiahnutie podpisu pod ním.

“Existuje stále dosť krajín, ktoré neratifikovali dohovor. Myslím si, že sa pripravoval horúcou ihlou a mnohé krajiny ho rýchlo podpísali. Až pri podrobnejšom skúmaní však zistili, že dohovor má problém s ich národnou legislatívou a že obsahuje genderovú ideológiu,” vyjadril sa Škripek.

Podľa poslancov OĽaNO by občania EÚ určite privítali, keby sa vytvoril nový dohovor, ktorý by pomohol pri riešení problému týraných žien, ale robil by to bez genderovej ideológie a nezmyselného tlaku na členské štáty.

Všetky kresťanské cirkvi sa obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom. Cirkvi sa na tomto vyhlásení dohodli ešte 13. februára, čítať v kostoloch sa bude 25. februára.

https://www.hlavnespravy.sk/premier-neda-suhlas-na-ratifikaciu-istanbulskeho-dohovoru/1322172

Chlapec a Panna Mária

Šesťročný protestantský chlapec často počul, ako sa jeho priatelia katolíci modlia modlitbu Zdravas Mária. Tá modlitba sa mu natoľko páčila, že si ju celú zapamätal a každodenne sa ju aj začal modliť. „Počúvaj, mami, aká prekrásna modlitba,“ povedal jeden deň svojej matke.

„Už nikdy to nehovor znovu!“ odpovedala mu matka, keď si vypočula čo sa jej syn modlil. „Je to poverčivá modlitba katolíkov, ktorí uctievajú modly a myslia si, že Mária je bohyňou. Je žena, ako ktorákoľvek iná, poďme, vezmi si Bibliu a prečítaj si ju zas a znovu, obsahuje všetko, čo musíme robiť.“

Chlapec sa teda prestal modliť svoju modlitbu k Panne Márii každý deň a trávil viac času čítaním Biblie.

Jedného dňa, pri čítaní evanjelia, videl pasáž o Zvestovaní anjela Panne Márii. Plný radosti, chlapec bežal k svojej matke a povedal: „Mami, našiel som v Biblii moju modlitbu Zdravas Mária: „Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1,28) „Prečo si ju teda nazvala poverčivou modlitbou?“ Mama synovi neodpovedala.

Pokračovať v čítaní „Chlapec a Panna Mária“