„Progresívnych veriacich“ sa zľakol aj Bezák

Progresívne Slovensko dostalo chuť zmeniť Slovensko od základov. Po vzoru komunistickej strany, ide prekopávať aj teológiu a kresťanstvo.

Je dobré, že liberáli si uvedomujú, že na Slovensku viera nezanikla, ale žije a preto ich pália prsty s tým niečo urobiť. Problém je, že s ich konceptom zlúčiť extrémnu potratovú politiku s učením Ježiša Krista, narazili. Pre katolíkov ich koncept „progresívneho veriaceho“ je niečo medzi zlým žartom a diabolským útokom na pravú vieru. Preto ani jeden katolícky duchovný sa nenašiel, čo by pred kamery išiel ľuďom toto legitimizovať.

Veci Progresívnemu Slovensku nevyšli podľa plánu. Róbert Bezák sa už po prvej tlačovke, kde legitimizoval politiku vraždenia nenarodených detí a rozklad manželstva, na druhú tlačovku totiž nedostavil. Nebuďme naivní, že ho nevolali alebo, že chcel prísť, ale oni nechceli. Bezáka asi volali, ale neprišiel. Po Bezákovi zostala po predošlej tlačovke len trpká spomienka pre mnohých, že práve kvôli nemu organizovali rebéliu voči Svätému otcovi.

Pokračovať v čítaní „„Progresívnych veriacich“ sa zľakol aj Bezák“

Video Vdp. P. Mášik: Smilstvo zostane smilstvom aj v roku 2018. Cudzoložník nemôže ísť k svätému prijímaniu a prijať sviatosť zmierenia ani v roku 2018

Vdp. Peter Mášik – kázeň v Marianke dňa 8. septembra 2018, sviatok Narodenia Panny Márie
„Smilstvo zostane smilstvom aj v roku 2018. Cudzoložník nemôže ísť k svätému prijímaniu a prijať sviatosť zmierenia ani v roku 2018. Homosexuálny akt je hlboko nezriadený a proti prirodzenosti aj dnes, bude aj zajtra, tak, ako bol aj pred dve tisíc rokmi a ako bol aj pri Sodome a Gomore. Na tom nemožno nič zmeniť.

Že dneska vidíme mnohých pastierov, ktorí žijú nemorálne a preto často krát majú veľký vplyv v Cirkvi a snažia sa zmeniť aj náuku. A to je to, čo tu nikdy nebolo predtým. To je to, čo je znamenie posledných čias.

A tak je aj na Vás milovaní bratia a sestry, na vás laikov v Cirkvi, aby ste žiadali od svojich kňazov, aby vám hlásali verne náuku Cirkvi, verne Desatoro, verný náuke Cirkvi, Evanjeliu, učiteľskému úradu Cirkvi a posvätnej tradícii“. (Čas 22 min. 26 sek.)

A. Č.

Propaganda LGBT si našla priestor aj na stránkach Katolíckych novín

Som presvedčený, že nikoho z tých, čo v novembri 1989 zvonili na našich námestiach kľúčmi, ani vo sne nenapadlo, že za pár rokov dekadentná kultúra Sodomy a Gomory prezentovaná na gay pridoch (sprievody pýchy homosexuálov) v západnom svete príde aj k nám.

ThDr Ján Košiar na obrázku v červenom tričku na pochode „Hrdí na rodinu“ v roku 2017

A že túto kultúru smrti budú šíriť aj reprezentanti nášho štátu, poslanci a ombusdsmanky. Iste a samozrejme, že kultúrny európsky normálny človek je tolerantný voči výstrelkom všetkého druhu, ale verejne dávať takýto zvrátený spôsob života za vzor, určite nie je v poriadku.

V sobotu 14. júla 2018 sa v Bratislave konali dve manifestácie: Pochod Hrdí na rodinu a Gay Pride. Do ulíc prilákali tisíce ľudí, našťastie sa tieto davy nestretli.
V porovnaní s inými štátmi musíme si priznať, že slovenský človek tak ľahko na ulicu manifestovať nejde… Zatiaľ čo slovenskú nepatrnú komunitu LGBTI museli prísť podporiť aj kolegovia zo zahraničia, zástancovia tradičnej rodiny svoju príležitosť prezentácie využili dosť slabo. Kriticky sa k tomu vyjadril aj Jozef Mikoško st. (KDH+) a to už je čo povedať:

Pokračovať v čítaní „Propaganda LGBT si našla priestor aj na stránkach Katolíckych novín“

Úžasná kázeň kardinála Müllera: Skutočné nebezpečenstvo pre ľudstvo dneška spočíva v skleníkových plynoch hriechu a v globálnom otepľovaní neviery a rozpadu morálky

Rím, (kath.net) 022 885 – Kath.net dokumentuje homíliu býv. prefekta Kongregácie pre náuku viery, kardinála Gerharda L. Müllera, k vysviacke kňaza Michaela Sulzenbachera SJM v Ríme v Kostole sv. Agnesy v Agone 15. septembra.

Ďakujeme kardinálovi Müllerovi za dovolenie zverejnenia homílie.

Milý spolubrat Michael Sulzenbacher, obdivujem – ľudsky povedané – vašu odvahu a – duchovne povedané – vašu dôveru v Boha. V ťažkých časoch predstupujete pred oltár vysviacky. Vo vašom adsum hovorí ochota celé svoje bytie, celý svoj život priniesť Bohu ako obetu. To je rozhodujúce nasmerovanie vašej pozemskej púte a hodina milosti pre celý Boží ľud.

Cirkev však, ktorá je darovaná Bohom a pozostáva z ľudí, sa nachádza z jej ľudskej stránky – v urbe et orbe – v hlbokej ľuďmi zapríčinenej kríze svojej vierohodnosti. V tejto dramatickej chvíli tušíme možné negatívne následky škandálov a chýb vo vedení a obávame sa ich. Mimovoľne myslíme na rozkol západného kresťanstva v 16. storočí, alebo na sekularizáciu duchovného života následkom osvietenstva a Francúzskej revolúcie.

Pokračovať v čítaní „Úžasná kázeň kardinála Müllera: Skutočné nebezpečenstvo pre ľudstvo dneška spočíva v skleníkových plynoch hriechu a v globálnom otepľovaní neviery a rozpadu morálky“

Ján Čarnogurský: Bratislava má podržať Budapešť proti Bruselu. Ak prejde postup proti Maďarsku, bude len otázkou času, kedy sa začne proti Slovensku

Európsky parlament schválil správu holandskej slniečkárky Judith Sargentiniovej o Maďarsku a prijal rozhodnutie, že proti Maďarsku sa má zahájiť konanie podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii.

V prípade svojho schválenia konanie by viedlo k odobratiu hlasovacích práv Maďarsku v orgánoch Únie a ponechanie len akéhosi „holého“ členstva. Dôvody pre rozhodnutie EP sú uvedené v správe a jej prílohách.

Uvediem len príkladmo niektoré. Maďarsku vytýkajú, že tradičná forma rodiny podľa maďarských zákonov je v nerovnováhe s právami žien a s požiadavkami na rodovú rovnosť. Správa preberá požiadavky hnutia LGBTI. Na Slovensku je tradičná forma rodiny zakotvená v ústave. Ak prejde postup proti Maďarsku, bude len otázkou času, kedy sa začne proti Slovensku. Správa vytýka, že Maďarsko zrušilo štátne uznanie stovkám cirkví (čo to mohli byť za cirkvi?) a ponechalo len 31 cirkvám. Pre porovnanie, na Slovensku je 18 štátom uznaných cirkví.

Pokračovať v čítaní „Ján Čarnogurský: Bratislava má podržať Budapešť proti Bruselu. Ak prejde postup proti Maďarsku, bude len otázkou času, kedy sa začne proti Slovensku“

Maďarov z 28 členských krajín EÚ podržali najviac Slováci

Pri hlasovaní o tendenčnej a nevyváženej správe o stave Maďarska podržali maďarský národ najviac zo všetkých členských krajín práve Slováci.

Vyplýva to z prepočtu, ktorý zverejnil Laurenz Ennser-Jedenastik, politológ z Viedenskej univerzity.

Podľa jeho prepočtov práve slovenskí europoslanci najviac podržali susedný národ, dokonca ešte viac, ako samotní maďarskí europoslanci, medzi ktorými sa našlo dostatok zradcov vlastného národa.

Z prepočtov Laurenza Ennser-Jedenastika totiž vyplýva, že iba 23 % slovenských europoslancov hlasovalo za začatie konania proti Maďarsku, čo je najmenej zo všetkých krajín EÚ, dokonca menej ako samotní maďarskí eurposlanci, ktorých hlasovalo za začatie konania proti vlastnej krajine 25 %.

Pokračovať v čítaní „Maďarov z 28 členských krajín EÚ podržali najviac Slováci“