14. február: Svätí Cyril a Metod apoštoli Slovákov a spolupatróni Európy

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší.

14. februára 869 zomrel v Ríme sv. Konštantín Filozof, zakladateľ slovanského písomníctva, tvorca hlaholiky a najstaršieho slovanského spisovného jazyka – staroslovenčiny.

Narodil sa azda okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. Metod, starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po čase ho však svetské záležitosti unavili, a preto sa utiahol do kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako „Filozof“, v Konštantínopole.

Pokračovať v čítaní „14. február: Svätí Cyril a Metod apoštoli Slovákov a spolupatróni Európy“

POZOR: POZVÁNKA NA CELONÁRODNÝ PROTEST NA PODPORU LEKÁROV A PACIENTOV. Rýchlu lekársku pomoc v regiónoch rušia, obce spisujú petície

POZVÁNKA NA CELONÁRODNÝ PROTEST NA PODPORU LEKÁROV A PACIENTOV 22. februára 2018 o 13. 00 hod. pred Ministerstvom zdravotníctva SR na Limbovej ulici č. 2 v Bratislave

 1. SME PROTI OVLÁDNUTIU ZDRAVOTNÍCTVA FINANČNÝMI SKUPINAMI.
2. Žiadame dobrovoľnosť vstupu do systému eZdravie pre pacientov aj pre lekárov.
3. Sme proti centrálnemu zberu údajov o pacientoch v jednom registri.
4. Žiadame ministra zdravotníctva Tomáša Druckera okamžite zastaviť eZdravie.
5. Obhliadky mŕtvych nech organizuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na báze dobrovoľnosti a za primerané ceny.


NEDOVOĽME, ABY SLOVENSKO OVLÁDLI FINANČNÉ ZÁUJMOVÉ SKUPINY. PRÍĎTE NÁS PODPORIŤ.
BEZ PODPORY ĽUDÍ SA TO NEDÁ ZMENIŤ.
Systém v zdravotníctve nefunguje v záujme vyliečenia pacientov, ale v záujme podpory finančných skupín. Nemocnice PENTY dostali, vďaka štátom nastaveným, z eurofondov viac financií, ako štátne nemocnice v roku 2017. Dokedy to budeme tolerovať?

naj-protest
Varujeme pred scenárom, smerujúcim k riadenému nedostatku lekárov, ktorí budú vôbec ochotní ostať pracovať v nebezpečnom, nefunkčnom a napriek tomu násilne presadenom systéme eZdravie. Konečným dôsledkom budú vyššie poplatky pre pacientov v zdravotníctve. Kroky Ministerstva zdravotníctva, riadeného finančnými skupinami, spôsobia spoplatnenie zdravotníctva pre občanov Slovenska!

Organizátori protestu:
MUDr. Andrej Janco – Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov
Ing. Viktor Béreš, predseda strany NAJ

Kardinál Müller odsúdil cirkevné žehnanie homosexuálnych párov. Takéto žehnanie kňazmi by bola „ohavnosť na svätom mieste“

Kardinál Müller: „Suicidálna modernizácia Cirkvi“
Bratislava, 12.2.2018 (kath.net) 021 822 – Ako napísal nemecký katolícky denník „Tagespost“ z Würzburgu, kardinál Gerhard L. Müller na prednáške na CMBF v Bratislave sa s ľútosťou vyjadril o oddelení dogmatiky od morálnej náuky.

Hovoril o „poníženeckom premieňaní Cirkvi na mimovládnu organizáciu“ s cieľom zlepšenia vnútorných životných podmienok. Pritom však ide o „samovražednú modernizáciu“. „To klame ľudí o Božej pravde.“ Kardinál Müller prezentoval oproti tomu kresťanstvo ako teocentrický humanizmus.

Kardinál Müller sa tak vyjadril na konferencii k 25. výročiu encykliky „Veritatis splendor“ (VS) Jána Pavla II. , ktorú zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska a Univerzita Komenského v Bratislave. Na otázky poslucháčov k „Amoris laetitia“ odpovedal bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, že v nijakom prípade nie je šťastný z rozdielnych interpretácií niektorými biskupskými konferenciami. A „Tagespost“ cituje kardinála:

Pokračovať v čítaní „Kardinál Müller odsúdil cirkevné žehnanie homosexuálnych párov. Takéto žehnanie kňazmi by bola „ohavnosť na svätom mieste““

Cirkev uznala 70. zázrak uzdravenia v Lurdoch. + Fatima: 9,4 milióna pútnikov v jubilejnom roku 2017

Lurdy, 11.2.2018 (KAP/KNA) 021 818 – Katolícka cirkev uznala 70. uzdravenie v Lurdoch ako medicínsky nevysvetliteľné a teda ako zázrak. Dokument uznania zázraku od biskupa Jacquesa Benoita-Gonnina z Beauvais má dátum z nedele 11. februára. Vyhlasuje a v ňom, že dnes 79-ročná rehoľná sestra Bernadette Moriau bola v r. 2008 uzdravená z dlhoročného ochrnutia. Od r. 1987 už nemohla chodiť. Lekári nedokázali proces uzdravenia po púti do Lúrd medicínsky vysvetliť.

 Od r. 2006 medzinárodná lekárska komisia v Lurdoch skúma správy o uzdravení v troch krokoch. V prvom kroku sa vzhľadom na genézu choroby konštatuje, či ide o „neočakávané“ uzdravenie. V druhom kroku sa uvádza, či je to „potvrdené“ uzdravenie. Až v treťom kroku sa uznáva „mimoriadny charakter“ uzdravenia. „Zázrak“ môže potom konštatovať iba príslušný biskup.
Od zjavení Panny Márie Bernadete bolo v Lurdoch 30 000 uzdravení – 6000 je zdokumentovaných, 2000 sa považuje za „medicínsky nevysvetliteľných“. Počet Cirkvou uznaných zázrakov je teraz 70. Tento rok Lurdy slávili 160. výročie prvého zjavenia Božej Matky.

Pokračovať v čítaní „Cirkev uznala 70. zázrak uzdravenia v Lurdoch. + Fatima: 9,4 milióna pútnikov v jubilejnom roku 2017“

Kolaboranti v cirkvi. Dôkaz, že arcibiskup J. Sokol nemohol spolupracovať s ŠtB

Predseda Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris Gejza Navrátil v dokumentoch ŠtB (1972 – 1984).

Zväzok tajného spolupracovníka Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Gejzu Navrátila nám na jednej strane umožňuje nazrieť na „cirkevnú problematiku“ očami príslušníkov tajnej politickej polície, na strane druhej ukazuje dve tváre cirkvi v normalizačných rokoch 20. storočia – odbojných kňazov a laikov spojených v Diele koncilovej obnovy (DKO) či tajnej cirkvi, vytvárajúcej paralelné štruktúry hierarchie na pokyn Vatikánu, a kňazov kolaborujúcich s režimom začiatku 70. rokov spojených v prorežimnom Združení katolíckych duchovných Pacem in terris (PIT).

Gejza Navrátil patril k nositeľom druhej tváre. Vďaka jeho zväzku vieme odkryť pavučinu vzťahov medzi dvoma tábormi v katolíckej cirkvi a v neposlednom rade ponúknuť pohľad na metódy práce ŠtB. Niektoré správy sú vytrhnuté z „deja“, vedia nás ale odraziť k ďalším príbehom napísaným životom za Železnou oponou.

Pokračovať v čítaní „Kolaboranti v cirkvi. Dôkaz, že arcibiskup J. Sokol nemohol spolupracovať s ŠtB“

Pápež Benedikt XVI. o Lurdoch

Na spomienku Lurdskej Panny Márie dokumentuje kath.net homíliu pápeža Benedikta XVI. pri sviečkovej procesii v Lurdoch 13. septembra 2008:
Pred 150 rokmi, 11. februára 1858, uvidelo jednoduché dievča z Lúrd, Bernadeta Soubirousová, na tomto mieste mimo mesta pri Massabielskej jaskyni svetlo a v tomto svetle mladú pani „krásnu, nadovšetko krásnu“.

 Táto pani sa na ňu obrátila s dobrotou a láskou, s rešpektom a dôverou. „Vykala mi,“ rozpráva Bernadeta“. ´Urobili by ste mi tú láskavosť a prichádzali sem v budúcich 15 dňoch?´ pýtala sa ma. … Pozerala na mňa ako človek, ktorý hovorí s iným človekom.“ V tomto rozhovore, v tomto jemným citom poznačenom dialógu ju pani poverila, aby odovzdala celkom jednoduché posolstvá o modlitbe, pokání a obrátení.

To, že je Mária pekná, neprekvapuje, veď vo svojom zjavení 25. marca 1858 opisuje svoje meno: „Ja som Nepoškvrnené počatie.“
Pozrime sa na túto „Slnkom odetú Ženu“, ktorá sa nám predstavuje vo Svätom písme (Zjv 12,1). Preblahoslavená Panna Mária, slávna Žena tajomného zjavenia, má na hlave veniec z 12 hviezd, ktoré predstavujú 12 kmeňov Izraela, celé spoločenstvo svätých a súčasne má pod nohami mesiac, obraz smrti a smrteľnosti. Mária zanechala smrť za sebou, ona je celkom odetá do života, života svojho Syna, vzkrieseného Krista. Tak je znamením víťazstva lásky a dobra, víťazstva Boha. Ona dáva nášmu svetu nádej, ktorú potrebuje. Zamerajme dnes náš pohľad na Máriu, ktorá je taká slávnostná a taká ľudská a nechajme sa ňou viesť k Bohu, Víťazovi.

Pokračovať v čítaní „Pápež Benedikt XVI. o Lurdoch“