Svätosť vyrušuje

Jedného povzbudí, iného rozčúli. Núti uvažovať, konfrontovať sa s príkladom svätca. Dokáže byť vzpruhou, aj tŕňom v oku. Netreba sa preto znepokojovať, keď na blahorečenie Anky Kolesárovej prichádzajú aj negatívne reakcie.

Nič nového pod slnkom. To isté už bolo pri Márii Goretti v Taliansku. Podobne pri Veronike Antalovej v Rumunsku. A nepochybujem, že sa mnohí pohoršovali už na svätej Agáte, Agnese, či Lucii, ktorých príbehy sú podobné, hoci oveľa staršie. Polemika je však aj známkou „fungovania“ káuz svätých.
Ak by procesy blahorečenia nechávali svet na pokoji, ich zmysel by bol otázny. Lenže vyrušujú. Do ľudských sŕdc vkladajú semienka na rozmýšľanie. Niekde sa stretnú s úrodnou pôdou, inde s alergickou reakciou.
https://www.hlavnespravy.sk/svatost-ktora-vyrusuje-blahorecenie-mladej-dievciny-anny-kolesarovej-ktora-zvolila-radsej-smrt-ako-hriech-poburilo-tych-co-vedia-zit-len-podla-tela/1499140

Svätosť vyrušuje. Jedného povzbudí, iného rozčúli. Núti uvažovať, konfrontovať sa s príkladom svätca. Dokáže byť vzpruhou, aj tŕňom v oku. Netreba sa preto znepokojovať, keď na blahorečenie Anky Kolesárovej prichádzajú aj negatívne reakcie. Nič nového pod slnkom. To isté už bolo pri Márii Goretti v Taliansku. Podobne pri Veronike Antalovej v Rumunsku. A nepochybujem, že sa mnohí pohoršovali už na svätej Agáte, Agnese, či Lucii, ktorých príbehy sú podobné, hoci oveľa staršie. Polemika je však aj známkou „fungovania“ káuz svätých.

Pokračovať v čítaní „Svätosť vyrušuje“

Myšlienky pred nedeľou. V. Nedeľa deň túžby po večnosti

Zdá sa mi, že stále viacej ľudí vedie nepríjemný vnútorný rozhovor. Pýtajú sa sami seba, myslia si v sebe, prečo je ten svet daný ako nepríjemná, otrocká nevyhnutnosť?
Najmä cez týždeň takto trpia. Pribúda zlej spoločenskej klímy. Podozrievania. Spoločnosť mi pripadá ako množstvo ľudí, ktorí si navzájom prehadzujú nejaký horúci zemiak. Nevedia sa dočkať voľných dní soboty a nedele, kedy moc „horúceho zemiaka“ nad nimi na chvíľu ustane. Pribúda ľudí, ktorí medzi sobotou a nedeľou temer nevidia iný rozdiel ako ten, že im nikto nehodí z ničoho nič horúci zemiak. Horúcim zemiakom je niečo čo malo byť urobené a nebolo, alebo urobené zle, nerešpektovala sa nejaká hodnota, či zákonitosť v niektorej sfére života. Kultúrneho, pracovného, ekonomického, sociálneho, právneho, alebo telesného, psychologického, duchovného. Na začiatku je nejaká chybná idea. Napríklad sexuálna revolúcia. Myslím, že nepíšem nič nové pod slnkom.

Každé porušenie desatora Božích prikázaní má za následok nejaký „horúci zemiak“ .

Lenže toto už bolo dávno a so stratou zmyslu pre nedeľu sa nám zdá, že nás moderných ľudí sa už netýka. My máme vedu a oni ju nemali. Veda to a to vyrieši. Motivácia s akou sa ľudia obracajú na vedu, je plná očakávaní, že ona toto koriguje. Náboženstvo už netreba. Veda nenahradí motiváciu k dobrej vôli. A tá má nezastupiteľné zázemie v kresťanstve. Aj v túžbe ľudí po večnosti. Uvedené poznačuje národné a kultúrne seba poznanie, seba uvedomenie. Pri dobrom duchovnom sebauvedomení ľudí kultúra a kresťanstvo sa nevylučujú. Večnosť a časnosť.

Pokračovať v čítaní „Myšlienky pred nedeľou. V. Nedeľa deň túžby po večnosti“

KISKA NOVÝ ČESKOSLOVENSKÝ PREZIDENT?

Osobne nemám nič proti tomu, aby česká televízia vysielala prejav slovenského prezidenta k pohnutým udalostiam v roku 1968. Máme predsa „demokraciu“ a slobodu prejavu treba ctiť.

Ale keď českí, slniečkárski politici, ako napr. Markéta Adamová (podpredsedníčka TOP 09) začnú verejne vyhlasovať, že prezidenta cudzej krajiny (Andreja Kisku), považujú za tieňového prezidenta svojej krajiny, potom treba naozaj zbystriť, pretože to je nesmierne závažné vyhlásenie, hraničiace s podozrením na pokus o rozvrat českej zvrchovanosti. A možno sa mýlim a pani Adamová si iba nevšimla, že Čechy majú aj svojho prezidenta. Ono totiž fakt, že stále existujú politicke snahy, spojiť Slovensko a Čechy opäť a použiť pri tom model jedného, v tomto prípade slovenského prezidenta, ako to bolo vo federácii, tu je predsa hneď od rozdelenia. A ak je toto dnes konšpirácia, potom iba dodám fakt, že prevraty v post-komunistických krajinách, sú dnešnou realitou (Ukrajina a pokusy o prevrat na Slovensku). A v minulosti takmer nemožné veci, napr., že zvrchované krajiny si dnes volia cudzincov za politických lídrov, je tiež, iba holý fakt a práve Čechy a premiér Babiš je toho najaktuálnejším príkladom.

Pokračovať v čítaní „KISKA NOVÝ ČESKOSLOVENSKÝ PREZIDENT?“

Posolstvo Ježiša: Kto sú v skutočnosti falošní proroci? Islamskí martýri v Mojich očiach páchajú samovraždu

Falošní proroci 23. 7. 2018 Pondelok

Ježiš: Deti Moje! Falošní proroci vždy boli prítomní v dejinách. Teraz žijete éru opustenia viery.

Opustenie viery vedie k hriechu, avšak hriech vedie k životu bez lásky. Ale kto sú v skutočnosti falošní proroci? Oni sú také osoby, pre ktorých je dôležité uznanie od ľudí, namiesto toho, že by jedine Mne chceli vyhovieť. Túžia po novších charizmách, ako keby ich boli hodní. Chcú obmedziť pôsobenie milosti podľa ich vlastnej požiadavky. Ľudom dávajú často odpovede v Mojom mene, hoci som k nim nehovoril. S radosťou prijímajú chváli a velebenia od ľudí, pričom ani nezbadajú, že pýcha vstúpila do ich mysle a srdca. Jedna pokorná duša by slová chváli ihneď odvrátila od seba.

Moja sila sa v slabých preukazuje, ktorí sú si vedomí svojej slabosti. Falošní proroci zmýlia a zvedú ľudí. Ich myseľ zatemní pýcha a nerozpoznajú svoje omyly. Hovoria o pokoji, pričom skutočnosť svedčí o inom. Ich srdce je plné pokrytectva, lebo to chcú, aby poznali len ich najlepšie strany. Deti Moje, buďte vždy ostražitý a počúvajte na triezvy rozum, ako múdre panny! Robte rozdiely medzi pravdivými prorokmi a falošnými prorokmi! Môj Duch Svätý pôsobil v Mojich apoštoloch, lebo rozpoznali falošné osoby, proti ktorým ustavične bojovali. Tento súboj nebol fyzický, ale duchovný. Oni urobili všetko preto, aby sa evanjelium dostalo k čím väčšiemu počtu ľudí. Dnes mnoho Mojich katolíckych detí je nemých, lebo nemajú odvahu ozvať sa proti hriechu.

Toto sa vzťahuje aj na maďarský ľud, lebo spomedzi maďarských ľudí, mnohí nechcú vystúpiť na strane pravdy, hoci vo svojom srdci cítia, že čo by mali robiť. Deti Moje, kam sa podela z vás odvaha? Vaši predkovia odvážne rečnili a bojovali proti nepriateľovi, ešte aj za cenu svojho života. Kto sa ozve proti hriechu, ten nech si nemyslí ani na okamih, že ostane bezbranný. Môj Otec bude stáť pri ňom a bude mu pomáhať, nech sa stane čokoľvek. Toto nezabudnite nikdy!

Mária Magdolna

 

V úkrytoch žijúci svätí

20.7.2018 Piatok

Ježiš: Deti Moje, Cirkev vyhlásila nespočetné množstvo ľudí za svätých, ktorí vyčnievali s príkladom svojho života medzi ostatnými ľudmi. Moja milosť v nich zvíťazila, pretože nechali, aby som Ja pracoval skrze nich. Ale mnohí pozabúdajú na tých svätých, ktorí žijú v úkrytoch. Ich nepozná ešte ani Moja Cirkev. Aj teraz žijú medzi vami takýto svätí, ktorí nevynikajú v očiach sveta. Títo ľudia žijú príkladný život. Praktizujú svoju vieru, vykonávajú svoje každodenné povinnosti a modlia sa v úkryte svojej izby.

Nehľadajú nápadnosť a nikdy sa nechvália s tým, že koľko sa modlia a postia, nehovoria ešte ani o svojich dobrých skutkoch. Ďaleko držia od svojho srdca pokušenia sveta a v tichu sa zhovárajú so Mnou. Žijú jednoducho a všetko prijmú odo Mňa napr. smútok, radosť. Vyhýbajú sa sťažovaniu, namiesto toho, radšej dávajú vďaku za svoj každodenný chlieb. Takéto duše dedia Božie kráľovstvo. Milujte jednoduchosť, ktoré nehľadá svoju slávu! U ktorých je v srdci Boh na prvom mieste, u toho sa ukáže aj na príklade života, že sa so Mnou skutočne zjednotil. Dajte vďaku za tieto duše, ktoré viac pomôžu v záchrane sveta, než tí, ktorí sa hlasno chvália o svojich skutkoch. Veru vravím vám, že ktorí takto činia, tí nemôžu čakať veľa odmien.

Mária Magdolna

 

Mučeníctvo
17.7.2018 Utorok

Ježiš: Deti Moje, všetci tí, ktorí sa dobrovoľne hlásia na mučeníctvo alebo hľadajú príležitosť k smrti za Moje meno, veru vravím vám, že ich obeta nemá veľkú hodnotu v Mojich očiach. Ktorí trúfalo o sebe vyhlásia, že oni budú Mojimi mučeníkmi, tí Ma nepoznajú. Ja nikomu nevyhlasujem, že aká smrť čaká na neho, lebo budúcnosť je ukrytá pred každým človekom. Ktorí tak myslia, že ich viera je tak veľmi silná, že by aj svoj život obetovali za Mňa, tí skorej padnú, než by si to mysleli. Mnohokrát sa najsilnejší ľudia javia najslabšími. Bez Mojej milosti by ste sa stratili.

Moja milosť vie opravdivo pracovať len v tých, ktorí uznajú predo mnou svoju ničotu, lebo vedia, že všetko dobré odo Mňa pochádza. Deti Moje, kresťanov budú prenasledovať do konca sveta (výnimka nebudú počas 1000 rokov pokoja), lebo zloba chce umlčať pravdu, nad ktorou nemá moc. Zem nebudú dediť násilníci, ale tichí a pokorní. Vládnutie násilníkov trvá krátku chvíľu.

Deti Moje, pravdiví mučeníci nejdú dobrovoľne do smrti, ale utekajú, kým môžu. Aj Moja Svätá Matka utekala do Egypta so Mnou a so Svätým Jozefom, lebo vedela, že Herodes chce zabiť Mesiáša. Tí, ktorí boli mučeníci, tí museli zdolať svoj strach k smrti a seba samých. Horlivo a húževnato sa modlili, lebo modlitba im dala silu. Svoj život zverili na Mňa a nechali, aby sa všetko udialo podľa Mojej vôli. Modlili sa za svojich nepriateľov, ktorí nevedeli, že čo činia.

Mučeníci vedeli, že ak poprú svoju vieru, tak stratia svoj večný život a Mňa, Najvyššie Dobro. Deti Moje, v islamskom náboženstve sa mnohí hlásia na dobrovoľnú martýrsku smrť, lebo veria, že sa potom dostanú do Raja. Toto im nahovoril otec lži, ktorý môže uvrhnúť do zatratenia nielen telo, ale aj dušu. Islamskí martýri v Mojich očiach páchajú samovraždu. Dobrovoľní mučeníci nie sú lepší od nich.

Opravdivý kresťan sa nezaoberá tým, že ako chce umrieť, ale ustavične pracuje na svojom obrátení až do dňa svojej smrti. Život po smrti je pre každého človeka neznámy, lebo tam sa odhalí jedno večné tajomstvo, ktoré sa len cez osobnú skúsenosť dá pochopiť a porozumieť. Je mnoho kníh a svedectiev o druhom svete, ale iné je tieto čítať, a iné je v skutočnosti okúsiť nepochopiteľné.

Svoju smrť zverte na Mňa, lebo nezáleží na smrti, ale na tom, ako ste vedeli zúročiť svoje talenty na Zemi! Mnoho svätých chcelo byť mučeníkmi, ale Ja som ich ochránil od trúfalosti a ich život som viedol lepším smerom, ktoré ešte viac dobrého ovocia rodilo, ved mnoho-mnoho ľudí priviedli ku Mne. Dovoľte, aby som Ja tvoril okolnosti, ktoré budú slúžiť pre váš úžitok.

Mária Magdolna

 

Efezký dom Panny Márie

14.7.2018 Sobota

Videla som, že anjeli obklopili efezský dom Panny Márie v Kaposfüreden a pri jeho vchode tam stála naša Nebeská Svätá Matka spolu s apoštolom Svätým Jánom. Ich ruky boli plné rôznych kvetov. Vo vnútri domu som videla svetlo Božej milosti, ktoré ustavične vyžarovalo. Milosť naplnila srdce každého jedného človeka, kto vstúpil dnu.

Ježiš: Dom Mojej Svätej Matky je požehnaným miestom, kde sa ešte udeje veľa uzdravení a zázrakov. Tento dom strážia Moji anjeli, lebo hrá veľkú úlohu v pláne Svätej Trojice. Deti Moje, vzdávajte vďaku za to, že vo vašej krajine je prítomná kopia domu Mojej Svätej Matky. Modlite sa, aby maďarská Cirkev prijala a vysvätila tento dom ako pútnické miesto, kde modlitby ľudí môžu nájsť zvláštne vypočutie!

Na tomto svätom mieste proste odvážne o orodovanie apoštola Svätého Jána, ktorý patril medzi prvých veľkých uctievačov Mojej Svätej Matky. Môj milý apoštol sa aj teraz veľa modlí v nebi za to, aby prijali Moju Svätú Matku a prosili Jej pomoc o dosiahnutie spásy. Deti Moje, Satan chce teraz všetko zbúrať, ktoré má do činenia so Mnou a s Mojou Svätou Matkou.

Mnoho pamätných miest možno zničiť na Zemi, ale čo je večné, toho pamiatka sa nikdy nestratí v dejinách a v budúcnosti. Odvážne sa modlite ruženec, ktorý je nepostrádateľný v živote kresťana! Ruženec je viac, než jednou modlitbou. Ruženec je zbraň vo vašich rukách, ktorej sila prevyšuje všetky zbrane sveta. Napokon bude dobro víťaziť nad zlom. Môj Otec nedovolí, aby všetko bolo obeťou zlého.

Mária Magdolna
Voľný preklad: Zoltán

Posolstvá dostupné na:

egikegyelmekzapora.blogger.hu

Zamyslenie pred nedeľou IV. Nedeľa deň, ktorý nemá alternatívu

V jednej kázni kňaz sa zamýšľal nad významom slov, byť pod zákonom. Byť oslobodený spod zákona. Napríklad, nie sme nútený žiť podľa tela. Upozornil, že desatoro prikázaní prišlo až po čase.

Nie hneď po vyhnaní človeka z raja. Ľudia, hovoril, mali zákon v sebe, vedeli o ňom vnútorne. Ale ľudia stratili toto vnútorné vedenie o zákone v sebe. Uvažoval som, ak ho aj prekročili, tak museli toto vedomie potlačiť. Potlačiť kladné vnuknutia. V kázni som našiel mnoho podnetov pre premýšľanie. Vnútornú reč. Ale aj pre vzťahy. Máme žiť podľa ducha. Uvažoval som , desatoro Božích prikázaní prišlo po tom čo sa ľudia klaňali zlatému teľaťu. Ako vieme Mojžiša, ktorý prevzal Desatoro Božích prikázaní, toto čo videl, veľmi nahnevalo. Modla bola zo zlata, zlatým obrazom teľaťa. Teľa je zviera, ktoré je determinované pudmi. Nemá slobodnú vôľu. Riadi ho inštinkt a nie zodpovednosť. Ľudia sú bytosti, ktoré môžu byť zodpovedné a slobodné. Zvieratá sú determinované pudmi a preto nemajú slobodnú vôľu. Tí ktorí sa klaňali teľaťu žili podľa inštinktov, determinovaný pudmi. Neslobodne. Teľa nemôže hrešiť, lebo nie je slobodné. Život podľa modly je pokus hrešiť a byť bezhriešny, veď rozhoduje pud. Takto sa cez vzťah k modle chceli dostať spod zákona.

Tento spôsob chceli aby bol považovaný za prirodzený. Aj teraz prebieha zápas o to čo je prirodzené. Ale prirodzené je byť slobodný a zodpovedný za slobodu. Kňaz mimo iné pripomenul Starý zákon. Ten mal enormne mnoho predpisov. Robili život formálnym. Podstata mohla unikať. Znova pre množstvo predpisov, nezbadali samotnú povahu života. Spomeňme si otázku, ktorú položil Kristus Pán, či sa smie v sobotu uzdraviť? Aj zákaz akejkoľvek činnosti v sobotu bol takým predpisom pod ktorým bol človek. Ako pod bremenom. Ak vám padne vôl v sobotu do studne, či ho nevytiahnete aj v sobotu?

Pokračovať v čítaní „Zamyslenie pred nedeľou IV. Nedeľa deň, ktorý nemá alternatívu“

Chápme a priznávajme svoje nedokonalosti a viny, lebo bez toho ani my, ani svet nebude lepší a iný

Vyzerá to tak, že svet nemohol byť stvorený ináč, ako bol stvorený a ani nemôže byť riadený ináč, ako je riadený.

To, že jeho doba je obmedzená, že nemusel existovať, že môže aj zaniknúť, je vlastne dôkazom toho, že má zmysel a bola to niekoho dobrá vôľa, že vôbec vznikol. Predpokladá sa a sú na to aj fyzikálne dôkazy, že vesmír, v ktorom žijeme, má maximálne 14 miliárd rokov. Je to zázrak, že existuje takto dlho, ale dá sa predpokladať, že ten Boh na jeho počiatku mal celú večnosť čas rozmýšľať, ako ho stvoriť tak, aby nejaký čas vydržal.

My ľudia sme stvorení na obraz Boží, tiež máme tendenciu rozmýšľať a špekulovať – napriek našim obmedzeným možnostiam a schopnostiam. Už tisícročia sa vzpierame tomu, čo nevyhnutne prichádza, chceme, aby to bolo lepšie a občas si aj predstavujeme, že by sme to zlepšiť vedeli a mohli. Naozaj dokážeme všeličo a prispeli sme k tomu, že mnoho vecí funguje ináč a lepšie, ako v dávnej histórii. Ale nezabúdajme na to, že nielen akési čisté zlo je škodlivé, zámerné a neodpustiteľné.

Pokračovať v čítaní „Chápme a priznávajme svoje nedokonalosti a viny, lebo bez toho ani my, ani svet nebude lepší a iný“