Nahradíme človeka číslom?

Prečo som spolu s takými významnými osobnosťami ako Eva Kristinová či Július Binder podpísal otvorený list ministerke vnútra proti zavádzaniu identifikátorov fyzických osôb?

Či nie je jedno, či máme rodné číslo alebo identifikátor BIFO? Či nie je pozitívne, že sa zjednocujú európske systémy?

List som podpísal, aby som verejnosti odhalil podvod: Nový identifikátor nenahrádza naše rodné čísla iným číslom.

Identifikátor nahrádza naše meno a priezvisko číslom!

Rodné číslo je dnes doplňujúci identifikačný údaj. To, že sa začalo v informačných systémoch používať ako prioritný prvok identifikácie, to je iná vec, eticky neúnosná a právne spochybniteľná. Eticky je pre človeka ponižujúce, ak ho neidentifikujú podľa mena a priezviska, čo sú historické atribúty ľudskej spoločnosti, pričom priezvisko je naším rodovým znakom a meno nám s láskou vyberajú rodičia. Informačné systémy by mali akceptovať obvyklý ľudský úzus identifikácie podľa mena a priezviska.

Civilizovaný štát nesmie cez elektronické systémy na občanov vykrikovať: „Hej, 5402136527, poď sem! Ani výzva: „Dobý deň, pani 6953267296, čo si želáte?“ nie je úctivý prístup k človeku. My, slovenskí občania, sme nikomu nedali mandát takto nedôstojne s nami komunikovať. Žiadna politická strana to nemala vo volebnom programe.

Pokračovať v čítaní „Nahradíme človeka číslom?“

Začala na Slovensku kampaň za legalizáciu pedofílie? Bilbord podľa niektorých Slovákov zobrazuje homosexuálny pár. Reklama poisťovne o „nerodine“ vyvolala rozporuplné názory

A koho na fotografii vidíš ty?
Rodinné poistenie aj pre nerodiny? Reklama spoločnosti Wüstenrot na sociálnych sieťach vyvolala kontroverziu. Vo facebokovej skupine Marketeri, copywriteri, SEO optimalizátori pridal jeden z užívateľov fotografiu bilbordu, na ktorom môžeš vidieť reklamu na online cestovanie, ktoré sa týka nielen rodín, ale aj „nerodín“.

Takzvanú „nerodinu“ na plagáte zosobňuje dvojica mužov a dvojica detí. Niektorí diskutujúci sa preto automaticky domnievali, že ide o homosexuálny pár. „Na fotke je moderný homosexuálny pár s adoptovanými deťmi,“ napísal jeden z užívateľov. „Ide o cestovné poistenie, ktoré môžu využiť aj (heterosexuálni) kamaráti cestujúci s deckami a iné kombinácie ľudí,“ oponuje tomuto názoru ďalší z komentujúcich.

Pokračovať v čítaní „Začala na Slovensku kampaň za legalizáciu pedofílie? Bilbord podľa niektorých Slovákov zobrazuje homosexuálny pár. Reklama poisťovne o „nerodine“ vyvolala rozporuplné názory“

Talianske Rádio Maria vydáva „Ježišov preukaz totožnosti“. Návrh totalitného zákona o OP ktorý umožní aj ponižujúce odoberanie odtlačkov prstov občanom SR ako zločincom sa bude prerokovávať už na najbližšom rokovaní NR SR

C. I. Ježiš Kristus Rádio Maria

Známa talianska katolícka rozhlasová stanica zdieľa na svojej sociálnej stránke preukaz totožnosti „Ježiša Nazaretského“, ktorý je doplnený fotografiou pasu, aj s dátumom narodenia (25. decembra) až po konkrétny opis očí a vlasov, ktoré sú definované ako „plné svetla“ a „božské“. 

Treba uznať, že Ježišov preukaz je prinajmenšom originálny nápad. Príspevok si môžete pozrieť na stránke Rádia Maria Facebook.

Pokračovať v čítaní „Talianske Rádio Maria vydáva „Ježišov preukaz totožnosti“. Návrh totalitného zákona o OP ktorý umožní aj ponižujúce odoberanie odtlačkov prstov občanom SR ako zločincom sa bude prerokovávať už na najbližšom rokovaní NR SR“

Návrh totalitného zákona o OP ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom rokovaní NR SR umožní aj ponižujúce odoberanie odtlačkov prstov občanom SR ako zločincom

Prečítajte si návrh zákona o občianskych preukazoch, ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom rokovaní NR SR. Dôvodová správa potvrdzuje prípravu občianskych preukazov s čipom, ktorý sa bude dať čítať aj na diaľku, ako aj skutočnosť odoberať „úradnému činiteľovi“ s patričným vybavením, vaše odtlačky prstov ako nejakému zločincovi.

Keď to spočítame spolu s budúcoročným nedemokratickým sčítaním obyvateľstva, kde údaje o nás majú ísť do EÚ a OSN, ďalej so zákonom o elektronickom zdravotníctve, kde naše zdravotné údaje sa majú posielať do nejakej zahraničnej firmy (Izrael) so zákonom o zmene rodných čísel na identifikátor BIFO (bod bol stiahnutý z rokovania vlády SR) je evidentné, že sa to vláda SR aj proti vôli občanov Slovenskej republiky bude aj naďalej pokúšať pokútne schváliť) tak „vyvolení “ boľševici budú o nás vedieť aj to, čo sami ani netušíme.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál, ktorého dôvodom je predovšetkým vytvorenie právneho rámca na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre, ktorý je jedným z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. Okrem toho sa navrhuje úprava viacerých (aj systémových) prvkov pri vydávaní občianskych preukazov, preto sa pristúpilo k vypracovaniu nového zákona.

Pokračovať v čítaní „Návrh totalitného zákona o OP ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom rokovaní NR SR umožní aj ponižujúce odoberanie odtlačkov prstov občanom SR ako zločincom“

Vatikán dementoval Scalfariho šokujúce „citácie“ podľa ktorých „Ježiš z Nazareta, keď sa stal človekom, bol síce človekom mimoriadnych cností, nebol však Boh,“

Svätá stolica vydala vyhlásenie ohľadom šokujúceho článku Eugenia Scalfariho, v ktorom tento nestor talianskej žurnalistiky pripisuje pápežovi slová spochybňujúce základnú pravdu kresťanskej viery.

„Ježiš z Nazareta, keď sa stal človekom, bol síce človekom mimoriadnych cností, nebol však Boh,“ vkladá Scalfari do pápežových úst. „Každý, kto mal tú možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom, ako sa mi mnohokrát pošťastilo, a pohovoriť s ním v plnej dôvere, vie, že pápež chápe Krista ako Ježiša z Nazaretu, človeka a nie vteleného Boha,“ napísal zakladateľ denníku La Repubblica .

V odpovedi na otázky novinárov ohľadom týchto slov, riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice napísal: „Ako sa konštatovalo už pri iných príležitostiach, slová, ktoré dr. Eugenio Scalfari pripisuje Svätému Otcovi a uvádza v úvodzovkách ako vyslovené pri osobných rozhovoroch s ním, nemožno považovať za verný zápis toho, čo skutočne povedal, ale predstavujú skôr osobnú a voľnú interpretáciu toho, čo počul, ako úplne zjavne dokazuje to, čo dnes napísal na tému božstvo Ježiša Krista. „

Pokračovať v čítaní „Vatikán dementoval Scalfariho šokujúce „citácie“ podľa ktorých „Ježiš z Nazareta, keď sa stal človekom, bol síce človekom mimoriadnych cností, nebol však Boh,““

Beštiálna vražda Vdp. Štefana Poláka nesmie byť zabudnutá

V nedeľu 6.októbra 2019 bola v Borovciach pripomienka vraždy miestneho kňaza Štefana Poláka, ku ktorej došlo v noci zo 7. na 8.októbra 1987.

  Hlavným celebrantom sv.omše bol Vdp. Jozef Vlasák a slúžil ju spolu s kňazmi Michalom Strižencom, Jánom Košiarom, Šebastiánom Košútom, Patrikom Katrincom a miestnym farárom Mariánom Dírešom. Veľká návšteva nielen miestnych obyvateľov, farníkov z rodiska Štefana Poláka – Plaveckého Petra, ale aj širokého okolia a dobových svedkov prispela k dôstojnému pripomenutiu statočnosti mučeníka Štefana Poláka.

Vo svojej homílii Vdp. Ján Košiar citáciou dobových dokumentov pripomenul udalosti, ktoré tejto vražde predchádzali a aj to čo sa v uvedenej noci stalo. Bolo to už tesne pred pádom komunistického režimu, v Sovietskom zväze pod vedením Gorgačova prebiehala „perestrojka“, ktorá signalizovala aj zdanlivé uvoľnenie prenasledovania kresťanov pre vieru. V Česko-Slovensku to zrejme ešte tak nebolo, alebo to neplatilo voči niektorým ?

Pokračovať v čítaní „Beštiálna vražda Vdp. Štefana Poláka nesmie byť zabudnutá“