Cirkev uznala 70. zázrak uzdravenia v Lurdoch. + Fatima: 9,4 milióna pútnikov v jubilejnom roku 2017

Lurdy, 11.2.2018 (KAP/KNA) 021 818 – Katolícka cirkev uznala 70. uzdravenie v Lurdoch ako medicínsky nevysvetliteľné a teda ako zázrak. Dokument uznania zázraku od biskupa Jacquesa Benoita-Gonnina z Beauvais má dátum z nedele 11. februára. Vyhlasuje a v ňom, že dnes 79-ročná rehoľná sestra Bernadette Moriau bola v r. 2008 uzdravená z dlhoročného ochrnutia. Od r. 1987 už nemohla chodiť. Lekári nedokázali proces uzdravenia po púti do Lúrd medicínsky vysvetliť.

 Od r. 2006 medzinárodná lekárska komisia v Lurdoch skúma správy o uzdravení v troch krokoch. V prvom kroku sa vzhľadom na genézu choroby konštatuje, či ide o „neočakávané“ uzdravenie. V druhom kroku sa uvádza, či je to „potvrdené“ uzdravenie. Až v treťom kroku sa uznáva „mimoriadny charakter“ uzdravenia. „Zázrak“ môže potom konštatovať iba príslušný biskup.
Od zjavení Panny Márie Bernadete bolo v Lurdoch 30 000 uzdravení – 6000 je zdokumentovaných, 2000 sa považuje za „medicínsky nevysvetliteľných“. Počet Cirkvou uznaných zázrakov je teraz 70. Tento rok Lurdy slávili 160. výročie prvého zjavenia Božej Matky.

Pokračovať v čítaní „Cirkev uznala 70. zázrak uzdravenia v Lurdoch. + Fatima: 9,4 milióna pútnikov v jubilejnom roku 2017“

Kolaboranti v cirkvi. Dôkaz, že arcibiskup J. Sokol nemohol spolupracovať s ŠtB

Predseda Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris Gejza Navrátil v dokumentoch ŠtB (1972 – 1984).

Zväzok tajného spolupracovníka Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Gejzu Navrátila nám na jednej strane umožňuje nazrieť na „cirkevnú problematiku“ očami príslušníkov tajnej politickej polície, na strane druhej ukazuje dve tváre cirkvi v normalizačných rokoch 20. storočia – odbojných kňazov a laikov spojených v Diele koncilovej obnovy (DKO) či tajnej cirkvi, vytvárajúcej paralelné štruktúry hierarchie na pokyn Vatikánu, a kňazov kolaborujúcich s režimom začiatku 70. rokov spojených v prorežimnom Združení katolíckych duchovných Pacem in terris (PIT).

Gejza Navrátil patril k nositeľom druhej tváre. Vďaka jeho zväzku vieme odkryť pavučinu vzťahov medzi dvoma tábormi v katolíckej cirkvi a v neposlednom rade ponúknuť pohľad na metódy práce ŠtB. Niektoré správy sú vytrhnuté z „deja“, vedia nás ale odraziť k ďalším príbehom napísaným životom za Železnou oponou.

Pokračovať v čítaní „Kolaboranti v cirkvi. Dôkaz, že arcibiskup J. Sokol nemohol spolupracovať s ŠtB“

Pápež Benedikt XVI. o Lurdoch

Na spomienku Lurdskej Panny Márie dokumentuje kath.net homíliu pápeža Benedikta XVI. pri sviečkovej procesii v Lurdoch 13. septembra 2008:
Pred 150 rokmi, 11. februára 1858, uvidelo jednoduché dievča z Lúrd, Bernadeta Soubirousová, na tomto mieste mimo mesta pri Massabielskej jaskyni svetlo a v tomto svetle mladú pani „krásnu, nadovšetko krásnu“.

 Táto pani sa na ňu obrátila s dobrotou a láskou, s rešpektom a dôverou. „Vykala mi,“ rozpráva Bernadeta“. ´Urobili by ste mi tú láskavosť a prichádzali sem v budúcich 15 dňoch?´ pýtala sa ma. … Pozerala na mňa ako človek, ktorý hovorí s iným človekom.“ V tomto rozhovore, v tomto jemným citom poznačenom dialógu ju pani poverila, aby odovzdala celkom jednoduché posolstvá o modlitbe, pokání a obrátení.

To, že je Mária pekná, neprekvapuje, veď vo svojom zjavení 25. marca 1858 opisuje svoje meno: „Ja som Nepoškvrnené počatie.“
Pozrime sa na túto „Slnkom odetú Ženu“, ktorá sa nám predstavuje vo Svätom písme (Zjv 12,1). Preblahoslavená Panna Mária, slávna Žena tajomného zjavenia, má na hlave veniec z 12 hviezd, ktoré predstavujú 12 kmeňov Izraela, celé spoločenstvo svätých a súčasne má pod nohami mesiac, obraz smrti a smrteľnosti. Mária zanechala smrť za sebou, ona je celkom odetá do života, života svojho Syna, vzkrieseného Krista. Tak je znamením víťazstva lásky a dobra, víťazstva Boha. Ona dáva nášmu svetu nádej, ktorú potrebuje. Zamerajme dnes náš pohľad na Máriu, ktorá je taká slávnostná a taká ľudská a nechajme sa ňou viesť k Bohu, Víťazovi.

Pokračovať v čítaní „Pápež Benedikt XVI. o Lurdoch“

F. Vnuk: Jednota Cirkvi a nemeniteľnosť jej učenia

V roku 1989 známy a kontroverzný švajčiarsko-nemecký teológ Hans Küng bol spoluautorom knihy Paradigm Change in Theology.

V  nej vystúpil s tézou, že v dejinách Cirkvi sa vyskytli obdobia, kedy došlo k radikálnemu teologickému prelomu v magistériu a v teologických postojoch Cirkvi.

Argumentuje, že podobne ako vo vedeckých disciplínach, tak aj v dejinách Cirkvi, určitý krok alebo udalosť zmenili smerovanie a ďalší vývoj náhľadov na svet okolo nás. Takýmto prelomovým bodom vo vede bolo napríklad zistenie, že zem nie je stredom vesmíru, v dôsledku čoho ptolemajovská geocentrická predstava musela ustúpiť pred novým kopernikovským heliocentrickým modelom.

Pokračovať v čítaní „F. Vnuk: Jednota Cirkvi a nemeniteľnosť jej učenia“

Emeritný pápež Benedikt sa vyjadril, že sa pripravuje na smrť. Aj po piatich rokoch Benediktova rezignácia stále šokuje

Pápežom sa stal v apríli 2005, po smrti Jána Pavla II. Svojho pontifikátu sa však dobrovoľne vzdal vo februári 2013, čo zdôvodnil tým, že v dôsledku pokročilého veku už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie úradu.

Emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý oslávi v apríli 91 rokov, povedal v stredu v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera, že pomaly dožíva a pripravuje sa na smrť.

„Dojalo ma, že tak mnoho čitateľov vašich novín chce vedieť, ako trávim túto poslednú etapu svojho života,“ uviedol Benedikt.
„Jediná vec, ktorú ohľadom toho môžem povedať je, že, ako sa mi pomaly vytrácajú fyzické sily, vydávam sa na vnútornú púť domov,“ pokračoval ďalej niekdajší pápež.
„Je pre mňa veľkým milosrdenstvom byť obklopený na tomto poslednom úseku (života), ktorý je niekedy trochu namáhavý, toľkou láskou a dobrom, aké som si nikdy ani len nepredstavoval,“ dodal.

Pokračovať v čítaní „Emeritný pápež Benedikt sa vyjadril, že sa pripravuje na smrť. Aj po piatich rokoch Benediktova rezignácia stále šokuje“

Posuňme sa od čiastočnej k úplnej Pravde

Poznáte ten vtip „Stretne sa Kresťan, Žid a Moslim…“ vlastne to nie je vtip, ale názov diskusie, ktorú v utorok 23.1.2018 v bratislavskom Pálffyho paláci zorganizovalo Fórum náboženstiev sveta.

Cieľom podujatia bolo búrať mýty o troch hlavných monoteistických náboženstvách. Aké mýty majú organizátori na mysli? Nie všetci moslimovia sú teroristi? Samozrejme, že nie sú všetci teroristi; ale položme si otázku: Ako sa šíril islam už na počiatku od čias Mohameda, v priebehu celých stáročí až po dnes? Mečom a násilím; to je historická pravda.

Čo hovorí jeden z mnohých svätcov k šíreniu islamu Sv. Don Bosco (+1888), kňaz vychovávateľ a zakladateľ saleziánov: „Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom zbraní. Toto náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, Mohamedovi umožnilo, aby sa v krátkom čase stal vodcom hordy lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí.

Pokračovať v čítaní „Posuňme sa od čiastočnej k úplnej Pravde“