Aktuálne z archívu AZN: Komunista vedľa úradu vlády

V nedeľu 6. júna 2010 odhalili traja najvyšší ústavní činitelia SR a ministri s poslancami za stranu Smer na nádvorí Bratislavského hradu so všetkou pompéznosťou a v priamom prenose Slovenskej televízie, osem metrov vysokú bronzovú sochu Svätopluka sediaceho na koni.

Autorom sochy je komunistický sochár Ján Kulich. A práve komunistická minulosť autora tohto súsošia vyvolala vlnu protestov výtvarníkov a ďalších umelcov proti tomu, že takýto človek dostal právo vyjadriť sa dvadsať rokov po nežnej revolúcii vo verejnom priestore. Neskôr sa k protestom pridali aj rôzne občianske združenia ako Ľudia proti rasizmu, Človek v ohrození, ale aj mimovládne organizácie bojujúce za ľudské práva. Chcú vyvolať diskusiu o tom, či je socha Svätopluka vystavená na tom správnom mieste a žiadajú jej odstránenie. Proti odstráneniu tejto sochy sa postavila Ľudová strana Naše Slovensko s jej predsedom Mariánom Kotlebom a samozrejme strana Smer.

Pokračovať v čítaní „Aktuálne z archívu AZN: Komunista vedľa úradu vlády“

Irak vyhlásil deň Narodenia Pána za štátny sviatok. V NRSR neprešiel návrh zákona, aby ľudia nemuseli na Štedrý deň chodiť do práce ani doobeda ani zákon na ochranu nedele

Iracká vláda oficiálne vyhlásila 25. december, deň ,,Narodenia Ježiša Krista” za štátny sviatok.
Po invázií spojeneckých vojsk do Iraku v roku 2003 klesol počet kresťanov z 1,4 milióna na 300 000. V súčasnosti tvorí populáciu Iraku z 95% obyvateľstvo hlásiace sa k islamu.

,,Veselé Vianoce naším kresťanským spoluobčanom,všetkým iračanom a ľuďom na svete, ktorí slávia tieto sviatky”, doplnila vláda na svojom twitterovom účte.

,,Rozširujeme naše najsrdečnejšie prianie osobitne kresťanom v Iraku a na svete a prajeme im šťastné a mierové Vianoce”, doplnila vláda.

Iracká vláda týmto vyšla v ústrety prosbe miestneho patriarchu Saka I.. Vianočnú homíliu v Iraku slúžili spolu s ním aj štátny sekretár Vatikánu Pietro Parolin. Kardinál Parolin zostáva v Iraku až do 28. decembra a navštívi viaceré oblasti na ninivskej planine. Jeho návšteva sa považuje zároveň za možnú prípravu návštevy pápeža Františka v Iraku.

Pokračovať v čítaní „Irak vyhlásil deň Narodenia Pána za štátny sviatok. V NRSR neprešiel návrh zákona, aby ľudia nemuseli na Štedrý deň chodiť do práce ani doobeda ani zákon na ochranu nedele“

Výsmech občanom SR. Platy od januára porastú, prilepšia si všetci: Oproti politikom dostanú ľudia len omrvinky

BRATISLAVA – Vyzerá to tak, že budúci rok sa budú zvyšovať platy tisíckam Slovákov. Okrem toho si výrazne prilepšia aj politici, starostovia i primátori.

Síce si prilepšia aj zamestnanci v štátnej správe, sestričky, učitelia a vyššia bude aj minimálna mzda, s platmi politikov sa to nedá porovnať. Poslanci si totiž po takmer siedmich rokoch rozmrazili platy.

Oproti vlaňajšku vzrástla priemerná mzda vo všetkých odvetviach. Budúci rok si prilepšia zamestnanci v štátnej správa, poslanci, ministri, premiér i prezident. Poslanci odsúhlasili zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme i úpravu platových tried tak, aby žiadna platová trieda vo verejnej alebo štátnej správe nebola nižšia ako je minimálna mzda. Budúci rok si vďaka rozmrazeniu platov výrazne prilepšia aj politici.

Poslanci si prilepšia o tisícku
Mzdy ústavných činiteľov boli pre hospodársku krízu zmrazené od roku 2011. Ekonomike sa v súčasnosti darí a poslanci si prilepšia o stovky eur. Ich plat sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy, ktorá je dnes výrazne vyššia. Plat poslanca predstavuje trojnásobok priemernej mzdy, ku ktorej sa pripočítavajú ešte paušálne náhrady. Poslanci Národnej rady SR majú v súčasnosti plat 1961 eur. Poslanci z Bratislavského kraja dostávajú 1385 eur a z ostatných krajov 1615 eur.

Pokračovať v čítaní „Výsmech občanom SR. Platy od januára porastú, prilepšia si všetci: Oproti politikom dostanú ľudia len omrvinky“

Svedectvo kanonika Jozefa Randíka v komunistami zinscenovanom procese s Dr. Jozefom Tisom

Kanonik nitrianskeho biskupstva Jozef Randík k svojej predchádzajúcej výpovedi podáva menšie korektúry.

Dr. Šujan: Viete o tom, že obžalovaný mal nejaký plán, čo bude robiť po vojne?
Randík: Keď bol obžalovaný na návšteve u mňa, spýtal som sa ho, ako hľadí na Čulenove rozhlasové reči. Čulen vtedy hovoril, že Slováci po tejto vojne nebudú takí sprostí, aby sa vrátili do ČSR a že radšej budú mať samostatné Slovensko. Keď som sa spýtal na náhľad Dr. Tisu, povedal, že s tým nesúhlasí a čo Čulen robí, robí na svoju vlastnú päsť. Dr. Tiso vyhlásil, že ČSR je dobrá politická konštrukcia.
V predchádzajúcej výpovedi svedok spomína študentské časy, keď profesori Dr. Tisu nazývali malým panslávom. S obžalovaným hovorieval po slovensky i po maďarsky. Neskôr Dr. Tiso mal nepríjemnosti, lebo sa stýkal so Slovákom Koptákom, ktorého zo seminára pre jeho slovenské presvedčenie vylúčili. Neskôr Dr. Tiso s radosťou vítal príchod Československej republiky.

Pokračovať v čítaní „Svedectvo kanonika Jozefa Randíka v komunistami zinscenovanom procese s Dr. Jozefom Tisom“

Zakázané video Rona Wyatta: Objavenie Noemovej Archy

Tu si Boh spomenul na Noema a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali.

Ron Wyatt  a kotva z Noemovej Archy, nájdena v blízkosti korábu

Zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty a prestal pršať dážď z neba. Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po stopäťdesiatich dňoch vôd ubudlo.
A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat. Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov.
A keď uplynulo štyridsať dní Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil,
a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi.
Po ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme.
Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába. 

Potom čakal ďalších sedem dní a opäť vypustil z korába holubicu.

A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. Tu Noe poznal, že vody zo zeme zmizli. Čakal však ešte ďalších sedem dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa už k nemu nevrátila.

Snímka Noemovej Archy

V šesťstoprvom roku teda, v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vyschli vody na zemi. Tu Noe odstránil strechu korába, aby videl, a zemský povrch bol suchý.
V druhom mesiaci, na dvadsiaty siedmy deň mesiaca bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noemovi: Vyjdi z korába ty aj tvoja žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov s tebou! A vyveď všetky druhy živočíchov, ktoré sú s tebou: vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa plazia po zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a napĺňali zem.“

Snímka Noemovej Archy po zemetrasení

Vyšiel teda Noe a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s ním;
všetka zver, všetky plazy a všetko vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na zemi, vyšlo podľa svojich druhov z korába.

Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári.

I zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil.
Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc.“

Kniha Genezis – kapitola 8, 1-22

A. Č. 

Zakázané video Rona Wyatta: Objavenie Archy zmluvy. Záhadné úmrtia a anjeli strážiaci Archu

Archa úmluvy bola truhlica z cenného akáciového dreva, vnútri a zvonku vykladaná čistým zlatom a dookola ozdobená listovými ornamentami.

Obsahovala tabule Zákona a tiež krčah s mannou a Áronovu palicu, ktorá raz bola zakvitla. Táto archa bola symbolom Zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vyvoleným národom. Považovali ju za trón Boží, z ktorého Boh kedysi hovoril k svojmu ľudu.

Niekedy na nej ukázal svoju vznešenosť vo svietiacom oblaku nad ňou, a preto ju volali tiež Božou archou. Izraeliti si ctili tento predmet ako cenný klenot a na Boží príkaz ju postavili do svätyne, najprv do tabernákulovho stanu, neskôr do chrámu. Pri zrúcaní prvého chrámu Chaldejčanmi preniesol prorok Izaiáš túto archu do jaskyne na vrchu Nebo, ale neskoršie sa stratila a nikdy viac ju nenašli. Izrael stratil takto navždy symbol Božej prítomnosti! (2 Mak 2, 4; Jer 3, 16).


Cirkev už od pradávna porovnávala svätú Pannu s touto archou a oslovovala ju „Archa zmluvy”, ako Božiu archu Nového zákona. Zaiste tu zavážila myšlienka, že Máriu, ktorú nazývame tiež Stolicou múdrosti, môžeme vzývať invokáciou „Trón Boží”, čo je to isté ako archa Zmluvy, na ktorej medzi cherubmi trónil sám Boh. Mária je živým symbolom a znamením Božej zmluvy s padlým ľudstvom práve tak, ako ním bola archa Starého zákona.

Keď Boh po hriechu vyhlasuje trest, dáva zároveň prísľub, že opäť ustanoví priateľstvo medzi Bohom a človekom, keď hadovi hovorí: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou.” Toto prvé prisľúbenie, prvé radostné posolstvo, ako sa už od pradávna nazýva, poukazuje na túto zázračnú ženu, čo sa pridala na stranu Boha proti silám temná a zároveň sa ujala ľudstva. Podobne ako starozákonná archa zmluvy je aj ona pre nás stálym znamením zmluvy. Je pre nás jasným symbolom Božieho priateľstva. Kto sa od Márie oddelí, stojí opustený ako starý židovský národ, ktorý mal prázdny chrám, keď sa mu archa zmluvy navždy stratila.

Pridajme sa s radostným srdcom k modlitbe východnej cirkvi:

„Zdrav buď, príbytok Boha a Slova. — Buď pozdravený, Svätý, väčší ako svätyňa. — Buď pozdravená, Archa úmluvy, pozlátená Duchom. — Buď pozdravená, nevyčerpateľná Klenotnica života.”

http://rkczakamenne.sk/archa-zmluvy-foederis-arca/