Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista dané skrze Máriu Juliannu: Vždy sa držte dvoch nosných pilierov: oltárnej Sviatosti a úcty k mojej Matke Márii

Pán Ježiš … Otvor Sväté Písmo! (Mt 18, 14): „Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo i len jediný z týchto maličkých.“

Moje drahé deti!
Hovorím k vám a odovzdávam vám svoje posolstvá preto, lebo môj Nebeský Otec si neželá, aby čo i len jeden z vás zahynul. Čas sa nebezpečne kráti. Na zemi sa rozmohol hriech a nespravodlivosť volá do neba. Demoralizovanie tých najmenších a ožobračovanie tých najchudobnejších už neznesie ďalší odklad trestu môjho Otca. Sebeckosť ľudí nepozná hraníc. Lakomé zneužívanie
materiálnych statkov je bezmedzné. Ľudstvo je zahltené hriechom, sebaláskou, pokrytectvom a zneužívaním človeka človekom kráčajúc po širokej ceste vedúcej do večného zatratenia. Môj Otec si neželá zatratenie jedinej duše, a preto Ma poslal z Neba dole na zem, aby som spasil svet.

A Ja som odpovedal: „Chcem, aby mali všetci život a mali ho v hojnosti.“
Moji maličkí! Existuje krajší svet večného šťastia, v ktorom niet ani smrti, ani sĺz, ani smútku, ani náreku. Tým svetom je kráľovstvo môjho Otca, ktoré som získal pre vás, keď som vzal na seba vaše hriechy a dobrovoľne podstúpil mučenícku smrť za vás. Ale beda tým, ktorí Mnou pohŕdajú, zákerne Ma zrádzajú a opúšťajú, lebo takí sa sami vylúčia z plánu mojej večnej spásy.

Pokračovať v čítaní „Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista dané skrze Máriu Juliannu: Vždy sa držte dvoch nosných pilierov: oltárnej Sviatosti a úcty k mojej Matke Márii“

Rozhovor s MUDr. Gabrielom Hoffmannom – KLIATBA VYVOLENÝCH: Poradca šéfa táborovej polície v Seredi bol slávny Šimon Wiesenthal

Veci nie sú také, akými sa zdajú byť. Prvýkrát som na tento fakt výraznejšie narazil asi pred 16-timi rokmi.

Robil som interview s MUDr. Gabrielom Hoffmanom, ktorý ako katolík židovského pôvodu bol počas II. svetovej vojny internovaný v koncentračnom tábore Sereď.

Nuž a doktor Hoffman mi rozprával, že poradca šéfa táborovej polície v Seredi bol slávny Šimon Wiesenthal, neskorší „lovec nacistov“. Tento neskorší „lovec nacistov“ podľa svedectva MUDr. Gabriela Hoffmana v seredskom tábore smrti osobne vraždil, resp. dal vraždiť svojich súkmeňovcov.

Ja som chcel na túto tému zorganizovať stretnutie Wiesenthala (sídlil vo Viedni) s dr. Hoffmanom v Slovenskej televízii, kde by si to navzájom skonfrontovali, ale pán Wiesenthal sa akosi neunúval. Neskôr mi MUDr. Hoffman povedal, že ho navštívili „chlapci“ z Mossadu a chceli, aby svoje interview odvolal. Bolo totiž uverejnené. Tento statočný muž neodvolal. Teda – fakt veci niekedy nie sú také, akými sa zdajú byť, vrátane „lovcov nacistov.“.

Pokračovať v čítaní „Rozhovor s MUDr. Gabrielom Hoffmannom – KLIATBA VYVOLENÝCH: Poradca šéfa táborovej polície v Seredi bol slávny Šimon Wiesenthal“

Tajná správa kardinála Tomka mala uniknúť do médií. Pápež hovorí o „Veľkom žalobcovi“. Film Páter PIO: 50 rokov od smrti pátra Pia – 23. september 1968

Talianske noviny Il Fatto Quotidiano pod článkom „Šok vo Vatikáne : Všetky mená na zozname homosexuálnej lobby“ uverejnili informáciu, že sa dostali k prísne utajovanej 300 stranovej správe o existencii homosexuálnej sieti vo Vatikáne a v cirkvi.
Správa, mala vzniknúť v roku 2012 a následne mala byť odovzdaná do rúk pápeža Benedikta XVI. vyšetrovacou komisiou, ktorú tvorili kardináli : Jozef Tomko, Julián Herranz a Salvatore de Giorgi. Média v minulosti dávali do súvislosti danú správu s rozhodnutím sa vtedajšieho pápeža Benedikta XVI. ohlásiť svoju rezignáciu.

Il Fatto Quotidiano oznámil, že správu neuverejní v celistvosti, pretože „ak by sa verejnosť oboznámila s obsahom správy, bolo by to pre obraz cirkvi, ktorá je devastovaná sexuálnymi škandálmi na celom svete, katastrofálne.“ Novinári uviedli, že zverejnia informácie o jednotlivcoch s dodatkom, že „František sa už nemôže spoľahnúť na niektorých z jeho najvplyvnejších priateľov a podporovateľov, pretože sú zamestnaní sexuálnymi škandálmi, ktoré sa ich priamo týkajú alebo aktívne zakrývali takéto správanie a to od McCaricka po Farrella, od kardinála Roger Mahonyho po kardinála Godfried Danneelsa.“

Pokračovať v čítaní „Tajná správa kardinála Tomka mala uniknúť do médií. Pápež hovorí o „Veľkom žalobcovi“. Film Páter PIO: 50 rokov od smrti pátra Pia – 23. september 1968“

O. Knap: Nová vláda v Rakúsku – žiadatelia o azyl nebudú dostávať peniaze

Vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních.

Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon ů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.

Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost(tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).

Pokračovať v čítaní „O. Knap: Nová vláda v Rakúsku – žiadatelia o azyl nebudú dostávať peniaze“

Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista dané Márii Júlianne

4.9.2018 Na adorácii Sviatosti Pán Ježiš:
„Moje drahé deti! Ponorte sa v ohnivom jazere lásky môjho Srdca! Vzdajte vďaku za to, že som tu ostal medzi vami v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Trónim medzi vami, ako Kráľ milosrdenstva. Vojdem do vášho srdca, ak Ma prijmete. Chcem sa stať jedno s vami! Jedno v láske, v pokoji a vo veselosti. Ak Ma prijmete do vášho srdca s čistým srdcom, tak okúsite ten pokoj a tú radosť, ktorú Ja cítim vo vás. Vtedy prijmete do seba Nebo, Ktorým som Ja Sám. Lebo Nebom je nekonečné vyliatie lásky a pokoja.

Moje deti! Túžte sa dostať do Božieho Kráľovstva, ktoré vám od počiatku pripravil môj Otec. Tým, ktorí Ho milujú.

Pokračovať v čítaní „Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista dané Márii Júlianne“

Čarnogurský podáva trestné oznámenie na Kocúra: Na Slovensku pôsobí organizovaná skupina, ktorá má za cieľ hanobiť kresťanstvo, v snahe o politické zmeny

Na Slovensku pôsobí organizovaná skupina, ktorá má za cieľ hanobiť kresťanstvo, a to najmä katolícku cirkev, v snahe o politické zmeny na Slovensku.
V týchto dňoch ďalší člen organizovanej skupiny, vystupujúci pod menom Miroslav Kocúr, zverejnil v Denníku N rozhovor pod nadpisom „Teológ Kocúr: Viem o slovenskom biskupovi, ktorý tiež sexuálne zneužíval deti“ s podtitulom „Klonovanie monštier, ktoré raz budú páchať zlo na bezbranných, v cirkvi pokračuje“.

V článku osoba, s ktorou je vedený rozhovor, hanobí náboženské presvedčenie všetkých veriacich kresťanov a katolíkov. Samotné označenie katolíckych duchovných za naklonované monštrá v podnadpise článku presahuje rámec slušnosti a hranice právne dovoleného. Menovaný taktiež tvrdí, že vie o slovenskom biskupovi, ktorý zneužíval deti. Tvrdí, že v rímskom kolégiu ho kňazi pozývali na homosexuálne párty, údajne takých kňazov tam žilo 21 z 31. Útočí tradične aj na dôstojného otca Mariána Kuffu, ktorý je symbolom obetavej a láskavej kňazskej služby na Slovensku.

Pokračovať v čítaní „Čarnogurský podáva trestné oznámenie na Kocúra: Na Slovensku pôsobí organizovaná skupina, ktorá má za cieľ hanobiť kresťanstvo, v snahe o politické zmeny“