ČSR – protikatolícky štát. 28. október 1918 a katolícka Cirkev – máme čo oslavovať?

Pri príležitosti 100-tého výročia vzniku ČSR pripravila Nadácia Slovakia Christiana 3-dielnu historickú esej, ktorá analyzuje túto udalosť z pohľadu katolíckej Cirkvi.
Autor Branislav Michalka v nej opisuje politický režim, ktorý v tomto štáte vládol, hodnotí konanie vtedajších politickych aktérov a zároveň uvádza širšie súvislosti v kontexte protikresťanskej Revolúcie prítomnej vo svete počas posledných šiestich storočí. Uverejňujeme jej druhú časť.

Pokračovanie prvej časti.

Prizrime sa udalostiam tak ako postupovali chronologicky, od roku 1918 s prihliadnutím na štátne snahy zamerané proti katolíckej Cirkvi.

Už v počiatkoch tzv. československého odboja počas I. svetovej vojny sa dalo ľahko vypozorovať akým smerom sa bude uberať samostatný český (o Slovensku ešte vtedy rozhodnuté nebolo) štát. V auguste 1917 sa Masaryk ponáhľal do Ruska za legionármi, aby im, ako píše B. Ráček v Československých dějinách, „promluvil do duše“. Výsledkom tohto „dušespytu“ bolo, že pluky legionárov, ktoré dovtedy niesli mená: pluk sv. Václava a pluk sv. Cyrila a Metoda boli premenované, na Masarykov nátlak, podľa Jána Husa a Jiřího z Poděbrad.

Pokračovať v čítaní „ČSR – protikatolícky štát. 28. október 1918 a katolícka Cirkev – máme čo oslavovať?“

Na RTVS sa vraj dozvieme, či Tiso bol mučeník alebo vojnový zločinec

RTVS v upútavke ukazuje fotografiu prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisu a kladie si otázku: „Mučeník alebo vojnový zločinec?“ a následne sľubuje, že sa výsledok dozvieme „už čoskoro.“ Liberálne mainstreamové média zisťovali čo sa stalo a RTVS odpovedala, že je za tým „marketing.“

Štát, ktorý ľuďom cez náhubkové zákony zakazuje viesť debatu o vlastných dejinách, si ide zvyšovať sledovanosť práve cez Tisu. Celkom morbídne. Tvorcovia si asi vyhodnotili, že je to spôsob, ako pritiahnuť k televíziám aj tých, čo neveria, že justícia krytá ruskými tankami v pokročilom procese prípravy komunistického puču a podporovaná hrdelným prokurátorom Rašlom, vedela zabezpečiť v tej dobe komukoľvek, Tisa nevynímajúc, spravodlivý súdny proces.

Prezident Tiso je pravým mučeníkom podľa definície mučeníka, ktorú dal Cirkvi sv. T. Akvinský. Stigmatizovaná T. Neumannová: Príde deň, že sa dožijete jeho oslávevenia a on bude pre váš národ obrovskou oporou a ochranou

Vieme, že pre Tisa žiadal Rašla štyrikrát trest smrti. Nie jeden trest smrti, ako hovoria liberálne média, ale štyri separátne tresty smrti. Následne ich aj dostal. Jeden dostal aj za to, že pomáhal rozbiť Československú republiku a postavil mimo zákon komunistickú stranu, ktorú vyhlásil za zločineckú organizáciu. A to napriek tomu, že ešte o nej nemohol vedieť to, čo už vedel Kiska, keď túžil do nej vstúpiť a sľúbiť jej vernosť. V každom prípade by bolo dobré poznať názor Mečiara s Klausom, či si myslia, že je spravodlivé žiadať trest smrti za rozbitie Československa. Mimochodom na toto by bolo dobré počuť názor aj ostatných politikov.

Pokračovať v čítaní „Na RTVS sa vraj dozvieme, či Tiso bol mučeník alebo vojnový zločinec“

Vladyka M. Chautur zasvätil spoločenstvo SKALA Matke ustavičnej pomoci. Zaznel aj mohutný potlesk za nebojácny postoj vladyku Milana v boji o tradičnú rodinu

Vo Veľkom Ruskove bol posvätený dom spoločenstva SKALA
Košice, 22. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 20 októbra vo Veľkom Ruskove priestory nového domu Spoločestva kňazských a laických rodín (SKALA)
Slávnosť sa začala ďakovnou svätou liturgiou v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne za účasti viacerých kňazov a početných laických rodín. Otec Peter Labanič, miestny správca farnosti, a otec Peter Horváth, poverený duchovným vedením spoločenstva, vyjadrili vďačnosť Bohu za milosti, ktoré udelil SKALE a cez ňu mnohým rodinám na Slovensku.

Počas následného Molebenu k Presvätej Bohorodičke sa prihovoril vladyka Milan a pripomenul posolstvo Bohorodičky z Fatimy, ktoré hovorí o tom, že posledný boj zvedie diabol o rodinu. Preto, ako vysvetlil, je dnes potrebné venovať sa rodinám oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Na konci molebenu zasvätil celé spoločenstvo SKALA Matke ustavičnej pomoci.

Pokračovať v čítaní „Vladyka M. Chautur zasvätil spoločenstvo SKALA Matke ustavičnej pomoci. Zaznel aj mohutný potlesk za nebojácny postoj vladyku Milana v boji o tradičnú rodinu“

Bohu vďaka za Ženské lobby. Arc. Ján Graubner o Istanbulskom dohovore, Gender a homosexualita

Říká se tomu vývoj. Mám na mysli vývoj člověka, coby lidského druhu, kdy zatvrzele a doživotně nesedíme na jediném přesvědčení, ale pod tíhou argumentů své názory a postoje měníme. Vyvýjíme se. …a někdy to ani trochu nebolí. Někdy je to i príma.
Ohledně slov „lobby“, „lobbysta“ nebo „lobbování“ jsme doposud znali zájmové okruhy hlavně kolem farmak, tabáku, politických trafik, hracích automatů, realitního trhu, církví, vojenského vybavení, bankovních domů apod. Tušili jsme, že lobbysté jsou chytří a mazaní šíbři s ostrými lokty. A také, že mají kapsy plné tučných obálek (nebo kompro-materiálů) a jejich prací je ovlivňovat tvobu a schvalování zákonů, podle požadavku platícího investora. Říkali jsme si sice, že to je hnusné, ale tak nějak se to na oko zlegalizovalo. Tichou formou se z tohoto nezákonného jednání udělalo jednání na hraně zákona, díky kterému si poslanci a vybraní úředníci, mimo své bídné mzdy, mohou ještě přivydělat nějakou kačku bokem.

Kardinál Duka podporil profesora Piťhu, prenasledovaného ženskou lobby

Jenže jsme se pletli a je to trochu jinak. Před pár dny občané zjistili své tři zásadní omyly: jednak, že lobbysté mimo zájmu průmyslu, trafik a služeb, chtějí prosazovat i speciální zákony pro preferované lidské druhy, jednak, že lobbysté nejsou ostří a nakonec, že vůbec nejsou chytří. U posledních dvou zjištění platí dokonce pravý opak.

Pokračovať v čítaní „Bohu vďaka za Ženské lobby. Arc. Ján Graubner o Istanbulskom dohovore, Gender a homosexualita“

Výchova žiakov k vlastenectvu sa podarila

Práve v tom čase, keď mala Lívia 8-9 rokov, začalo sa u nás do škôl tlačiť vlastenectvo.
MŠ SR podporuje výchovu k vlastenectvu (2009):
„Tento zákon upravuje základné princípy, ciele, formy a právne pravidlá, smerujúce na podporu výchovy k vlastenectvu, ako súčasti národného povedomia, sebavedomia a národnej identity, k vernosti a oddanosti k vlasti, k hrdosti na minulosť a prítomnosť a k vernosti a úsiliu ochraňovať svoju vlasť.“

„Pedagógom ich spolu s ďalšími námetmi a návrhmi pre jednotlivé predmety prináša ako inšpiráciu Štátny pedagogický ústav v Návrhu zabezpečenia výučby vlastenectva, vrátane národných a kresťanských tradícií ako systému výučby.
ŠPÚ v tejto súvislosti pripravil aj prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra ako súčasť Štátneho vzdelávacie programu. Jej cieľom je motivovať žiakov získavať, rozvíjať a utužovať svoje postoje k takým morálnym hodnotám, ako sú vlastenectvo, národná identita či kresťanské tradície.

Pokračovať v čítaní „Výchova žiakov k vlastenectvu sa podarila“

Záchrana duší ako poslanie

Pán ma viedol k jednej čistej rieke, kde som videla blažených kňazov.

Kňazi stáli na brehu rieky. Ježiš sa zohol k vode rieky a v tom okamihu sa k brehu približoval veľký počet rýb. V rukách kňazov boli zlaté siete poukazujúce na hlavný cieľ ich
poslania, ktorý dovŕšili na zemi.

Sladký Ježiš povedal toto: „Svojim učeníkom som povedal, že ich učiním rybármi ľudí.

Toto poslanie som nezveril len na biskupov a kňazov, ale aj na všetkých tých, ktorí Ma nasledujú. Záchrana duší je časťou vykupiteľského diela. Chcem, aby každé z mojich detí pokladalo za svoje poslanie zápas o duše. Túto úlohu je možné vykonávať nielen modlitbou a pôstom, ale aj osobným príkladom. Mnohí zabudli na to, že viera bez skutkov je mŕtva. A preto na precvičovanie sa v láske sú potrebné skutky. Moje deti, z vášho celého života by malo vyžarovať evanjelium smerom k ostatným.

Pokračovať v čítaní „Záchrana duší ako poslanie“