Katechéza pápeža Františka o svätení nedele

Katechéza pápeža o 3. prikázaní: Ozajstný oddych je radostná vďačnosť
Vatikán 5. septembra (RV) Pri generálnej audiencii v stredu 5. septembra pápež František pokračoval v katechézach venovaných Desatoru. Tentoraz sa zameral na tretie prikázanie o svätení nedele a poukázal na pravý význam oddychu.

Za slnečného počasia sa stretnutie s veriacimi konalo na Námestí sv. Petra. Medzi pútnikmi, ktorí prišli na pravidelné stretnutie so Svätým Otcom bola aj slovenská skupina z Galanty.

Pokračovať v čítaní „Katechéza pápeža Františka o svätení nedele“

Haagske popravisko Srbov priznalo zaujatosť svojich sudcov v kauze Ratka Mladića

Traja sudcovia odvolacieho senátu haagskeho tribunálu, Theodor Meron (USA) , Carmel Agius (Malta) a Li Daqun (Čína) boli vyradení zo senátu, ktorý bude posudzovať odvolanie hrdinu srbského národa Ratka Mladića voči rozsudku, ktorým ho odsúdili na doživotie.

 Na snímke Ratko Mladić

V dokumente, ktorý podpísal sudca Jean-Claude Antonetti (Francúzsko) sa konštatuje, že sudcovia sú vylúčení z odvolacieho procesu v súvislosti s „dojmom o ich zaujatosti“. V podstate to znamená, že boli uznané argumenty Mladićovej obhajoby. Obnovený odvolací senát majú tvoriť Emparani Mami Rudyard Radjonson, Prisca Matimba Nyambe a Geberdao Gustave Kam, a tiež Seymor Panton a Elisabeth Ibandová-Nazamiová.


MLADIĆ BOJOVAL PROTI KALIFÁTU V EURÓPE UŽ PRED ŠTVRŤSTOROČÍM

Legendárny srbský generálplukovník a bojovník za slobodu srbského národa i za slobodu Európy od kalifátsko-natovskej okupácie Ratko Mladić je už sedem rokov za živa pochovaný v cele haagskeho popraviska pre Srbov. V období boja proti bosnianskemu kalifátu a jeho západným kurátorom bol Mladič veliteľ Armády Republiky srbskej.

Pokračovať v čítaní „Haagske popravisko Srbov priznalo zaujatosť svojich sudcov v kauze Ratka Mladića“

Za Anku vs Me too. Tí istí “me too” podporcovia teraz kopú do blahoslavenej Anny Kolesárovej

Aj ja som bola pri hrobe blahoslavenej Anny Kolesárovej. Jej meno sa konečne stalo široko známe aj medzi neveriacimi. Nechápu, prečo si radšej zvolila smrť ako zneuctenie.

Z článkov, v ktorých sa niektorí katolíci snažili vysvetliť jej konanie, mi však príde, že ani oni sami nerozumejú podstate jej mučeníctva. Tvrdia totiž, že ona by nemala hriech, ak by poslúchla pod hrozbou namierenej hlavne a vyzliekla sa. Takže nehriech alebo smrť? A ona si vybrala radšej smrť?
Vždy som chápala, že mučeníctvo je odmena za vernosť Bohu v malom. Až jedného dňa sa osoba ocitne v situácii, keď má svedomie na výber hriech alebo smrť. Vtedy si zachovať vernosť dobre sformovanému svedomiu a odmietnuť hriech či spoluprácu na ňom je mučeníctvo. Nie každá znásilnená žena sa dostane do takej situácie. Sú mnohé, ktoré odmietli kolaborovať, bránili sa, snažili sa utiecť a i napriek tomu boli premožené a zároveň nezabité. Sú žijúcimi mučeníčkami. Ak by pod nátlakom kolaborovali, stále majú hriech, hoci menšiu zodpovednosť.

Pokračovať v čítaní „Za Anku vs Me too. Tí istí “me too” podporcovia teraz kopú do blahoslavenej Anny Kolesárovej“

Buďme milosrdní a dokážme odpúšťať, ale nestrácajme pritom zdravý rozum a zmysel pre realitu!

Radšej smrť ako hriech

Existuje jedno veľké a hlavné pokušenie a to je pokušenie perfekcionizmu. Pokušenie byť ako Boh, všetko presne zadefinovať a určiť.

Akoby sme zabúdali na to staré latinské porekadlo „Deus sempermaior“, teda Boh je vždy väčší – ako všetky naše predstavy o ňom.
Netreba pochybovať, že Cirkev dneška čelí veľkému rozvratu a pri jej kritike sa vyťahujú aj chyby z minulosti, hlavne tie, ktoré vznikli z túžby po dokonalom a nekritizovateľnom. Sú iste mnohé neprávosti reálne a zdokumentované, ale keďže my ľudia vôbec nie sme perfektní, vyskytujú sa v každej organizácii, či už náboženskej, alebo ateistickej a čím je tá organizácia väčšia a čím dlhšie účinkuje, tým je tých nedokonalostí viac.Tí ohniví kritici kresťanstva si vôbec uvedomujú, koľko krívd a tragédií stihli urobiť všelijaké revolučné a komunistické strany pri nepomerne menšom počte a pri oveľa kratšej dobe účinkovania?

Pokračovať v čítaní „Buďme milosrdní a dokážme odpúšťať, ale nestrácajme pritom zdravý rozum a zmysel pre realitu!“

Posolstvá Neba Nebeský Otec: Účinky milostí svätej spovede

Drahé deti Moje! Dosiaľ sme vás učili o svätej spovedi, ako o dôležitej sviatosti, avšak dnes bude reč o ich milostivých účinkoch.

Keď nastane rozhrešenie a takto k vám hovorí spovedajúci kňaz: „A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Vtedy na účinky týchto slov sa udeje vo vašej duši vnútorná zmena. V čom sa prejaví táto zmena?
1. Získate úplné odpustenie všetkých vašich hriechov
2. Úplne zmažem váš večný trest
3. Zmažem jednu čiastku vašich dlhov
4. Dám do vašej duši pokoj, kľud
5. Zásluhy vašich dobrých skutkov spätne ožijú

1. Že získate na všetky vaše hriechy úplné odpustenie, to znamená to, že z čoho ste sa vyspovedali, ten hriech viac neexistuje. Poviem na toto jeden príklad zo života. Istý muž spáchal 4 smrteľné hriechy a vyspovedal sa z nich. Po určitom čase znovu spáchal jeden hriech. Tak koľko bude mať hriechov? Len jeden! Že predtým koľko bolo, to sa neráta. Čo som raz odpustil, to viac neexistuje.

Pokračovať v čítaní „Posolstvá Neba Nebeský Otec: Účinky milostí svätej spovede“

Dr. Ján Mikula – „Povstanie“ s legendou. Študoval s Husákom, spolupracoval s Tisom, žil pre Slovensko (2. časť)

Antislovakizmus
Nesporné úspechy v budovaní mladého štátu boli tŕňom v oku zarytému nepriatel’ovi slovenskej štátnosti, ba všetkého slovenského, Dr. Edvardovi Benešovi, bývalému prezidentovi bývalej ČSR, ktorý sa tejto funkcie v októbri 1938 vzdal a emigroval do zahraničia. Počas vojny každý večer vysielal z Londýna hrubú antislovakistickú propagandu, ktorou chcel podrývať a rozvracať povedomie slovenskej štátnosti.

Ked‘ prezident Tiso rečnil v ktorejsi dedine na Horehroní pri príležitosti elektrifikácie tejto obce, položil nadšeným poslucháčom otázku: „Načo sme vám zaviedli elektrinu?“ Odpoved‘ znela: „Aby sme v noci nemuseli po staveniskách chodiť s lampášom v ruke “ „A ešte načo?“ – spýtal sa pán prezident. Ľudia nevedeli odpovedať. Vtedy im Dr. Tiso povedal: „Teraz si pokúpite rádiá, ked‘ už máte elektrinu, a budete každý večer počúvať Londýn, a dozviete sa, aké klamstvá a hlúposti vám Beneš rozpráva.“ Londýn tak každý večer všetci slobodne počúvali.

Pokračovať v čítaní „Dr. Ján Mikula – „Povstanie“ s legendou. Študoval s Husákom, spolupracoval s Tisom, žil pre Slovensko (2. časť)“