Progresívne vedenie Bratislavy pokračuje v korunovačnej zlodejine

Pred tromi rokmi si ma vedenie Bratislavy zavolalo na magistrát a oznámilo mi, že mi ďakujú, že som oživil tradíciu Korunovačných slávností, ktoré organizujem od roku 2003, ale že to už budú robiť tentokrát oni a bezo mňa.

Ohradil som sa voči tomu. Ale nepomohlo. Celé mesto olepili plagátmi Korunovačné slávnosti a neštítili sa zneužiť ani naše logo Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava.

Zneužívať náš názov podujatia – Korunovačné slávnosti prestali až potom, ako ich naši právnici upozornili na protiprávnosť konania. Stačilo k tomu veľmi málo: V roku 2011 totiž naše občianske združenie podpísalo zmluvu o spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou, kde som vložil preambulu, v ktorej bolo uvedené, že hlavné mesto berie na vedomie, že jediným a výlučným organizátorom podujatia Korunovačné slávnosti je naše občianske združenie.

Obštrukcie voči nám však neskončili. Napríklad nepovolili nám korunovačný sprievod ulicami, ktoré spravujú. Toto nepovolenie nám malo byť (aj bolo) oznámené oznamovacou zásielkou až po podujatí. Čiže bez povolenia by mestskí policajti korunovačný sprievod hneď na začiatku rozpustili. Korunovačný sprievod sme preto zorganizovali ako kultúrnu demonštráciu odvolávajúc sa na svoje ústavné práva.

Pokračovať v čítaní „Progresívne vedenie Bratislavy pokračuje v korunovačnej zlodejine“

Správkyňa Grasalkovičovho paláca vypovedala vojnu nenarodeným deťom

Zuzana Čaputová práve vypovedala vojnu všetkým, pápežovi, slovenským biskupom, nám…, predovšetkým však právu na život tých najslabších, nenarodených detí!
Zuzana Čaputová, ktorá – verte alebo nie – je stále len správkyňou Grasalkovičovho (prezidentského) paláca, čakáme totiž ako na podnety v súvislosti s jej voľbou odpovie ústavný súd (pravdaže, ak vôbec odpovie), sa ako žena a matka v deň narodenia Panny Márie, keď sa v katolíckych kostoloch čítal pastiersky list proti potratom, vyjadrila jasne: nie! V jednej súkromnej televízii oznámila, že v prípade, ak v parlamente prejde návrh interrupčného zákona, ktorý zakáže možnosť zabiť nenarodené dieťa po ôsmich týždňoch jeho života v tele matky, bude ho vetovať! A prečo tak urobí? No lebo nepovažuje za šťastné, aby sa pár mesiacov pred voľbami cez poslanecký návrh riešila taká závažná téma, a to bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania a bez spoločenskej diskusie. Bodka: diskusia a pár mesiacov pred voľbami je viac ako právo nenarodených na život!

Slováci a Slovenky, to naozaj máme diskutovať o tom, či smrť nevinného a bezmocného človiečika máme, či nemáme umožniť?

Pokračovať v čítaní „Správkyňa Grasalkovičovho paláca vypovedala vojnu nenarodeným deťom“

Ján KOŠIAR: Načo je štátu elektronický koncentračný tábor?

Do parlamentu mieri veľmi zaujímavý zákon, ktorý nahradí klasické rodné čísla fyzickej osoby tzv. identifikátorom fyzických osôb. Niekoľko slovenských osobností napísalo predkladateľke zákona ‒ ministerke vnútra Denise Sakovej ‒ otvorený list, aby zákon nepredkladala.

kňaz Ján Košiar u svätého otca Františka na audiencii

V zákone vidia okrem bezpečnostného rizika s nakladaním osobných údajov osôb aj čipovanie ľudí. O bližšie vysvetlenie sme požiadali jedného z autorov listu kňaza Jána KOŠIARA.

Vládna koalícia v závere súčasného volebného obdobia pripravuje do parlamentu na schválenie zákon o nahradení rodného čísla Identifikátorom fyzických osôb. Ste medzi tými slovenskými osobnosťami, ktorým sa táto legislatívna úprava nepozdáva . Čo vo výzve ministerke namietate?

Keď som prvýkrát počul, že sa chystá toto nové očíslovanie ľudí ‒ občanov Slovenskej republiky ‒ veľmi som tomu neveril. Načo by to len komu bolo?! No dnes, keď máte všetko na internete, tak si zistíte aj veci, o ktorých sa veľmi nahlas nehovorí, až kým neprídu na hlasovanie do parlamentu. Na stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.slov-lex.sk sa dá nájsť aj tento návrh zákona, ktorý má predložiť ministerka vnútra Denisa Saková. (presne je to PI/2019/71). Predbežná informácia k návrhu zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/PI/2019/71). V nahradení rodných čísel presným a nič nehovoriacim číselným kódom, ktorý štát pridelí každému občanovi, vidíme prvý krok k čipovaniu ľudí. Na psoch sa to už testuje.

Pokračovať v čítaní „Ján KOŠIAR: Načo je štátu elektronický koncentračný tábor?“

Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém budúcnosti. Ani Kristus neprikazoval otvoriť dvere pre každého bez rozdielu

Migrácia je trvalou konštantou ľudských dejín. Ako v súčasnosti tak aj v minulosti jednotlivci, skupiny, ba i celé národy sa často nachádzali v pohybe, sťahovali sa zo svojich pôvodných sidlísk, aby hľadali lepšie a bezpečnejšie životné podmienky, než im mohlo poskytnúť prostredie, v ktorom žili.

Za určitých nekontrolovaných alebo nekontrolovateľných okolností sa migrácia stáva inváziou, ako to bolo v 5. – 6. storočí, keď sústavný a rastúci prúd prisťahovalectva germánskych kmeňov zmenil demografiu Rímskej ríše a viedol k jej pádu. Tento extrémny príklad sa v poslednom čase často uvádza ako výstraha, ktorá hrozí unavenej a morálne vyčerpanej Európe.

Niet pochýb, že náš kontinent čelí vážnej migrantskej kríze. Mnohí politici a sociálni pracovníci s obavami poukazujú, že nekontrolovaná imigrácia z islamských krajín prináša so sebou problémy, ktoré majú potenciál vyústiť do spoločenskej krízy. Ich názory a postoje vyvolávajú ostré kontroverzie, ako je, napríklad, obviňovanie z prepiateho nacionalizmu a xenofóbie. Na druhej strane sú osobnosti, ľudia a skupiny – medzi nimi prominentne figuruje pápež František – ktoré napomínajú a vyzývajú, aby národy a štáty boli ústretové a veľkodušné, aby nezatvárali svoje domy a krajiny, ale aby “budovali mosty a nie múry.”

Pokračovať v čítaní „Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém budúcnosti. Ani Kristus neprikazoval otvoriť dvere pre každého bez rozdielu“

Biskupi v pastierskom liste pripomínajú aj slová Svätého Otca Františka, ktorý označil likvidáciu počatého dieťaťa za najhoršiu formu korupcie, potrat nazval „nájomnou vraždou“

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

III. národný pochod za život

Drahí bratia a sestry,
v tomto roku uplynie 40 rokov od historického momentu, keď svätá Matka Tereza z Kalkaty prevzala – dňa 10. decembra 1979 – Nobelovu cenu za mier. Matka Tereza vtedy poukázala na najhlbšiu podstatu pravého mieru – na vzájomnú obetavú lásku a úctu medzi ľuďmi, akú nám ukázal Ježiš, keď za nás obetoval život (porov. Jn 15, 13). Matka Tereza hovorila o opustených rodičoch, ktorých zraňuje nezáujem ich vlastných detí. Vyzdvihla ochotu deliť sa aj s tým, čoho niet nazvyš. Pripomenula utrpenie vyhladovaných rodín. Poukázala na nemožnosť milovať Boha a nemilovať blížneho, ktorý trpí hladom po láske.

Matka Tereza sa viackrát vrátila k téme detí – trpiacich, hladujúcich, odvrhnutých či zanedbaných. Najdôležitejšou myšlienkou jej príhovoru je však tá, keď svetový mier postavila do priamej súvislosti s vojnou proti nenarodeným deťom. Povedala: „Dnes mier najviac ničí potrat, pretože to je frontálna vojna, priame zabitie, vražda spáchaná samotnou matkou… Ak matka môže zabiť vlastné dieťa, čo mne zabráni zabiť teba a tebe zabiť mňa? Nič.“ Tieto slová sa dotýkajú aj nás na Slovensku: od roku 1957, keď bol u nás legalizovaný umelý potrat, prišlo v dôsledku umelých potratov o život takmer jeden a pol milióna detí.

Pokračovať v čítaní „Biskupi v pastierskom liste pripomínajú aj slová Svätého Otca Františka, ktorý označil likvidáciu počatého dieťaťa za najhoršiu formu korupcie, potrat nazval „nájomnou vraždou““

Film Vojtaššák: Výzývame občanov Slovenska k modlitbe za blahorečenie biskupa Vojtaššáka

Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.

Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia.

Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.

Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pokračovať v čítaní „Film Vojtaššák: Výzývame občanov Slovenska k modlitbe za blahorečenie biskupa Vojtaššáka“