Môžu mRNA vakcíny natrvalo zmeniť DNA? Najnovší výskum naznačuje, že áno

Na univerzitách Harvard a MIT vedci realizovali výskum RNA koronavírusu, ktorý dáva odpoveď na to, ako mRNA vakcíny môžu navždy zmeniť genetický kód DNA – ich zistenia intepretuje biochemik a molekulárny biológ Dr. Doug Corringan, PhD z Inštitútu polymolekulárneho zdravia.

V decembri bola publikovaná štúdia vedcov z Harvardu a MIT o SARS-CoV-2, ktorá odhaľuje, ako funguje RNA koronavírusu. Ich výskum bol reakciou na nedostatok pochopenia toho, ako je možné, že toľko ľudí je pozitívnych na PCR testoch ešte dlho po tom, čo ochorenie prekonali.

Zistili následovne: RNA koronavírusu „môže byť spätne prepísaná v ľudských bunkách“ a „tieto DNA sekvencie môžu byť integrované do genómu buniek a následne sa z nich prepisujú“ – čomu sa hovorí retro-integrácia.

Telo vytvára – prepisuje mRNA z DNA v jadre buniek

Za normálnych okolností telo vytvára – prepisuje mRNA z DNA v jadre buniek. mRNA potom putuje von z jadra do cytoplazmy, kde podáva inštrukcie o tom, aké treba vytvárať bielkoviny. Čo robí mRNA vakcína? Tá vysiela chemicky syntetizovanú mRNA priamo do cytoplazmy, aby tam spustila tvorbu bielkovín so spajkami podobnými tým, ktoré má koronavírus.

Pokračovať v čítaní „Môžu mRNA vakcíny natrvalo zmeniť DNA? Najnovší výskum naznačuje, že áno“

0
0

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“

Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.

Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl.

Pokračovať v čítaní „Nedeľa Božieho Milosrdenstva“

0
0

Kardinál Duka podporuje snahu slovenských biskupov v obnovení bohoslužieb

PRAHA 1. apríla 2021 – Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka napísal list predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Stanislavovi Zvolenskému, v ktorom vyjadruje podporu krokom slovenských biskupov v snahe o sprístupnenie bohoslužieb veriacim.

„Vyjadrujem svoju osobnú podporu ako k tvojmu, tak aj k vášmu spoločnému stanovisku biskupov Slovenska, k situácii bohoslužieb v čase koronavírusu, predovšetkým v období veľkonočných sviatkov, ktoré sú pre kresťanov najdôležitejším sviatkom v roku. Vnímam s nádejou, že po celom svete môžeme pozorovať určité povstanie celosvetového episkopátu v obhajovaní základných ľudských práv, ku ktorým v súlade s postojom pápeža Františka patrí aj náboženská sloboda, vrátane slobody kultu.

V spoločnom štáte Čechov a Slovákov (ČSSR) sme mohli až do dna spoznať, čo to znamená prenasledovanie, nesloboda a potláčanie slobody kultu, rovnako ako obmedzovanie činnosti Cirkvi vo verejnom priestore,“ zdôraznil v liste kardinál Duka.

Podľa pražského kardinála nielen biskupi Slovenska, ale aj kňazi ukázali ochotu úplne spolupracovať so súčasným vedením Slovenskej republiky, a to nielen pri rešpektovaní potrebných epidemických opatrení, ale tiež aj v pomoci spoločnosti. „Veľmi si vážim Vašu iniciatívu, keď kňazi vašich diecéz – a prvá správa prišla z košickej arcidiecézy – že desiatky kňazov nastúpili, aby vykonávali pomocnú zdravotnú službu v nemocniciach pri pacientoch s Covidom-19,“ uviedol kardinál Duka, ktorý spomína na spoločné stretnutia a spoločnú cestu k slobode.

Pokračovať v čítaní „Kardinál Duka podporuje snahu slovenských biskupov v obnovení bohoslužieb“

0
0

Panna Mária z Akity varuje pred nastávajúcim trestom, ak hriešnici nebudú robiť pokánie

Zjavenia Panny Márie v Akite patria medzi najneuveriteľnejšie zjavenia 20. storočia – drevená socha Panny Márie, ktorá plače a roní krv a tri posolstvá pre rehoľnú sestru.

Jej varovania, súvisiace s nedávnym obdobím, nám pripomínajú potrebu pokánia a modlitby.

Katolíci nie sú povinní veriť žiadnemu súkromnému zjaveniu. Na to, aby bolo vierohodné, musíš žiť v zhode s evanjeliom, s apoštolskou tradíciou a náukou Cirkvi. Panna Mária odovzdala sestre Agnes Sasagawa v kláštore v japonskej Akite v roku 1973 tri posolstvá. Sestre Agnes sa zároveň na pravej ruke objavila nadprirodzená rana v tvare kríža a bola nevysvetliteľne uzdravená zo svojej hluchoty. Od 4. januára 1975 drevená socha Panny Márie roní krv a plače. V priebehu 6 rokov sa to stalo 101-krát. Japonský biskup John Shojiro z Niigaty posolstvá uznal 22. apríla 1984 aj napriek tomu, že Svätá stolica ich neuznala ešte ani doteraz. Panna Mária v Akite varovala pred utrpením Cirkvi a potrestaním sveta.

Prvé posolstvo (6. júla 1973) – zázračné uzdravenie a modlitba za odčinenie urážok Boha. Panna Mária v Akite sestre Agnes (voľný preklad): „Dcéra moja, moja novicka, správne si poslúchla, keď si opustila všetko a nasledovala ma. Veľmi ťa trápi choroba uší?

Pokračovať v čítaní „Panna Mária z Akity varuje pred nastávajúcim trestom, ak hriešnici nebudú robiť pokánie“

0
0

Historik František Vnuk: Sedembolestná v Afrike. Svätá Stolica uznala a potvrdila mariánske zjavenia v Kibeho ako autentické a hodnoverné verejnej úcty.

Kibeho je relatívne malé mesto (asi 20.000 obyvateľov) v africkom štáte, bývalej belgickej kolónii, Ruanda.

V posledných desaťročiach sa ono stalo stredom svetovej pozornosti pre dve príčiny: jedna veľmi tragická, súvisiaca s hroznou genocídnou katastrofou, ktorá postihla túto časť Afriky v roku 1994-95; druhou bola duchovne povznášajúca udalosť, ktorá sa tu odohrala v rokoch 1981-1982. A tejto druhej udalosti sú venované nasledujúce riadky.

V meste Kibeho mala rehoľná komunita Dcér Panny Márie dievčenskú vyššiu strednú školu s internátom – College (dnes nesie meno: Groupe Scolaire Mere du Verbe). Školu navštevovali nielen miestne žiačky, ale aj dievčence zo vzdialenejších obcí. Niekoľko týždňov po začiatku školského roka 1981/82 študentka Alfonzína Mumureke sa zdôverila sestričkám-učiteľkám a niektorým svojim spolužiačkam, že mala videnie: zjavila sa jej postava mladej ženy, ktorá sa predstavila ako Matka Slova (“Nyina wa Jambo”). Spočiatku jej neverili, dokonca ju upodozrievali, že si celú príhodu vymyslela, aby upútala na seba pozornosť.

Toto prvé zjavenie sa odohralo 28. novembra 1981. V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa na celú záležitosť už takmer zabudlo. V polovici januára 1982 prišla však so zvesťou o zjavení ďalšia študentka Natália Mukamazimpaka, ktorá mala videnie Panny Márie 12. januára 1982.

Pokračovať v čítaní „Historik František Vnuk: Sedembolestná v Afrike. Svätá Stolica uznala a potvrdila mariánske zjavenia v Kibeho ako autentické a hodnoverné verejnej úcty.“

0
0

Historik František Vnuk má 95 rokov. Zaslúžil sa o slovenský národ. Gratulujeme!

Vo štvrtok 8. apríla 2021 sa dožil krásnych 95. narodenín slovenský historik prof. František Vnuk. V emancipačnom zápase slovenského národa nechal nezmazateľnú stopu.

Narodil sa v Červenom Hrádku (v tom čase Verešvár) pri Zlatých Moravciach 8. apríla 1926. V roku 1949, v čase teroru nastupujúcej komunistickej totality sa ako vysokoškolák rozhodol emigrovať na (vtedy) slobodný Západ. Útek sa podaril, od konca roka 1949 žil v Austrálii.

Na South Australian Institute of Technology v Adelaide absolvoval štúdium metalurgie. Tu získal aj pedagogický titul zodpovedajúci slovenskej docentúre a až do odchodu na dôchodok v roku 1985 tu prednášal. V Adelaide sa aj usadil a založil si rodinu. S írskou manželkou Annou vychovali osem detí, z toho jedného kňaza.

V rokoch 1955 – 1960 vyštudoval aj históriu a politické vedy na Štátnej univerzite v Adelaide. Okrem vedného odboru, ktorý ho živil, sa venoval aj štúdiu najnovších dejín Slovenska v medzinárodnom kontexte. Za týmto účelom absolvoval rozsiahly archívny výskum v britských a nemeckých archívoch.

Pokračovať v čítaní „Historik František Vnuk má 95 rokov. Zaslúžil sa o slovenský národ. Gratulujeme!“

0
0