Bývalí členovia KDH k návrhu zákona o potratoch: Katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať. KDH-ácke „FÓRA“ mlčia

Bývalí členovia KDH k návrhu zákona o potratoch: Katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať. Čarnogurský: Liberálne médiá bijú do ešte celkom neodpísaných kresťanov.

Niekdajší poslanci národnej rady za KDH Ján Hudacký a Martin Fronc sa v otvorenom liste postavili za návrh poslancov Ľudovej strany – Naše Slovensko o sprísnení potratovej politiky na Slovensku. Na ich postoj poukázali aj ďalší bývalí poslanci za KDH Ján Čarnogurský a Jozef Mikoško

Celé znenie otvoreného listu:

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

Dovoľujeme si Vás osloviť vo veci zmeny zákona č. 73/1986 Zb. v znení zmien a noviel O umelom prerušení tehotenstva. Návrh zákona je reštrikciou oproti pôvodnému veľmi flexibilnému zneniu, ktoré umožňovalo za istých okolností ukončiť život dieťaťa bez udania dôvodu a možno aj bez existencie reálneho dôvodu. Vieme, že tieto rozhodnutia sa rodia vo vypätých, emočných situáciách, keď sloboda rozhodovania je mnoho krát výrazne pozbavená racionality a chápania závažnosti rozhodnutia.

Skupina poslancov dnes navrhuje zmenu, ktorá svojim obsahom zúži takéto rozhodnutia na zákonom predpokladané prípady.

Určite nás môžu znepokojovať otázky, či je tento návrh úprimný, či nie je podporou tohoto zákona priamo, alebo nepriamo podporená aj celá kontroverzná programová skladba navrhovateľov. V tomto prípade by sme však museli prejaviť znepokojenie nad každým návrhom a skúmať jeho úprimnosť a širší dosah.

Sme presvedčení, že si asi všetci uvedomujem iracionalitu takéhoto myšlienkového postupu. Ako kresťania musíme povedať s apoštolom Pavlom, že pohnutia srdcia nech skúma Boh.

My ľudia, či už liberáli z hľadiska rešpektu k samotnej rovnosti osôb; aby jedna osoba nemohla rozhodovať o druhej osobe aj keď nenarodenej. A my kresťania z hľadiska posvätnosti hodnoty života bez ktorej žiadne iné hodnoty nemajú reálnu dôležitosť a zmysel, o čom sme sa presvedčili empiricky pri táboroch smrti nacistického režimu.

Osobitne na katolíkov v Národnej rade sa obraciame so slovami nám tak blízkeho poľského pápeža. Dávame Vám do pozornosti jeho slová v encyklike „Evangelium Vitae“, podľa ktorých katolík nemôže v prípade takéhoto hlasovania váhať a musí podporiť toto reštriktívne znenie zákona.

Preto sa obraciame na Vás poslancov Národnej rady, my bývalí poslanci, ktorí dnes už nevieme ovplyvniť inak ako morálnym apelom osud tohto zákona. Na všetkých Vás, ktorí uznávate hodnoty života z dôvodu jeho posvätnosti Božieho diela, alebo z iných dôvodov rešpektu k dokonalosti života, filozofie, alebo slobodomyseľného svetonázoru sa obraciame, aby ste podporili tento návrh zákona.

S hlbokým rešpektom pred Vašim rozhodnutím a legitimitou zastupiteľskej demokracie.

Ján Hudacký a Martin Fronc, za Inštitút kresťansko sociálnej politiky.

Liberálne médiá bijú na poplach

K listu bývalých členov KDH sa vyjadril aj Ján Čargonurský. “Vrátil som sa zo Zamaguria a v médiách práve prepukla ďalšia kultúrna vojna o hlasovanie v Národnej rade (alebo nehlasovanie) za návrh zákona o obmedzenie podrobenia sa potratu, ktorý predložila strana Mariána Kotlebu. Liberálne médiá typu SME bijú do ešte celkom neodpísaných kresťanov, ktorí sa vyjadrili, že poslanci hlásiaci sa ku kresťanstvu by mali hlasovať za zákon. Samozrejme by mali. Predsa hlasovanie za zákon neznamená, že sa stotožňujú s celým programom Kotlebovej strany, ale zákon podporujú,” uviedol na sociálnej sieti.

Rokovanie o zákone v parlamente podľa neho dáva možnosť vnášať do neho aj zmeny, “ale nie ho úplne vyprázdniť.” Dodáva, že diskusia o hlasovaní či nehlasovaní o zákone opäť ukazuje, že je čas odhodiť politickú korektnosť, ktorú vymysleli a ostatným vnútili liberáli a používajú ju na oslabovanie svojich protivníkov.

“Pripomeňme si, aký to bol mediálny pokrik pred dvomi rokmi, keď sa KDH dohodlo s Róbertom Ficom na prijatí ústavného zákona o manželstve ako zväzku muža a ženy, ale teraz je to jediná ústavná ochrana manželstva,” pripomenul Čarnogurský.

Otvorený list zdieľal aj súčasný člen KDH Jozef Mikloško.

https://www.hlavnespravy.sk/byvali-clenovia-kdh-navrhu-zakona-potratoch-katolik-nemoze-pripade-takehoto-hlasovania-vahat/1401166

0
0

Vlastizrada! Vláda prijala ďalší v rade dokumentov, ktoré okliešťujú demokraciu. Smrteľné ohrozenie občanov Slovenska, existencie nášho suverénneho štátu, celého národa ale aj kresťanskej Európy

Dokument Agenda 2030 je ďalším z tých, ktoré nenápadne, odvolávajúc sa na všeľudské hodnoty, v skutočnosti salámovou metódou postupne odoberajú moc demokraticky zvoleným vládam. Ide stále o tlak z rovnakej strany: presadzovanie masívnej migrácie z tretieho sveta, zmenšovanie úlohy štátu a rozklad tradičného spoločenstva, jeho hodnôt a spôsobu života.

Vláda Slovenskej republiky prijala dokument Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Tento materiál je súhrnom globálnych záväzkov, ktoré prijali členské štáty OSN v roku 2015 v oblastiach ako zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby.

Kto sa nenechá oklamať slávnostnou a nabubrelou OSN rétorikou a podrobí tento dokument kritickému skúmaniu, môže dôjsť k záveru, že ide o dosť pochybné posolstvo. Otázky vzbudzuje už samotný úvod Deklarácie: „My, hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia … sme sa dnes dohodli na nových globálnych Cieľoch udržateľného rozvoja … V mene ľudí, ktorým slúžime, sme prijali historické rozhodnutie o komplexnom a ďalekosiahlom súbore univerzálnych a transformačných Cieľov…“ Mali však zástupcovia Slovenska, ale aj ďalších krajín, od svojich voličov vôbec oprávnenie prijať dokument, v ktorom sú také „komplexné a ďalekosiahle“ záväzky?

Pokračovať v čítaní „Vlastizrada! Vláda prijala ďalší v rade dokumentov, ktoré okliešťujú demokraciu. Smrteľné ohrozenie občanov Slovenska, existencie nášho suverénneho štátu, celého národa ale aj kresťanskej Európy“

0
0

Historik F. Vnuk: Vraždy nenarodených, kultúra smrti, írske referendum a situácia na Slovensku. Zastavia kresťania v NRSR šírenie kultúry smrti a genocídu na bezprecedentnej úrovni!

Jedným z najtragickejších javov súčasnosti je legalizácia umelého prerušenia tehotenstva. Toto je styčný bod, kde ľavicový socializmus sa nachádza v dojemnej zhode s pravicovým liberalizmom.

Každým rokom pribúda štátov, ktoré sa spreneverujú svojmu prvotnému poslaniu, ktorým je ochrane ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Na mnohých miestach našej planéty už iba Cirkev nekompromisne obhajuje toto základné a prirodzené právo ľudskej bytosti.

Na ohavnosť tejto tragédie upozorňuje krátky príspevok M. Uhríka v nedávnom čísle Kultúry (č. 10/2018, s. 2), kde autor poukazuje na hrozné následky súčasného stavu, keď podľa “štatistík z Národného centra zdravotníckych informácií bolo v dôsledku umelého ukončenia tehotenstva na území Slovenska za posledných 60 rokov zabitých už viac ako 1 400 000 detí!”
Iný pohľad na túto masakru ponúka americký vedec a publicista Regis Nicoll, ktorý v svojom príspevku na túto tému (Crisis, 7. feb. 2018) kladie provokatívnu otázku: “Čo je najčastejšou príčinou smrti; infarkt, rakovina, malária, cukrovka…?” A odpovedá: “Ani zďaleka to nie je jedna z bežných chorôb, ale každoročne na svete vyše 56 miliónov ľudských životov je vyhasených umele a predčasne aborciami. Aborcie predstavujú vyšší počet zmárnených ľudských životov ako desať najzáhubnejších príčin smrti.

Pokračovať v čítaní „Historik F. Vnuk: Vraždy nenarodených, kultúra smrti, írske referendum a situácia na Slovensku. Zastavia kresťania v NRSR šírenie kultúry smrti a genocídu na bezprecedentnej úrovni!“

0
0

Kresťanskí aktivisti vyzývajú poslancov NR SR, aby podporili návrh zákona ĽSNS o sprísnení potratovej politiky

V Národnej Rade Slovenskej republiky sa schyľuje k hlasovaniu o návrhu zákona z dielne Kotebovej strany ĽSNS o sprísnení potratovej politiky. Momentálne máme na Slovensku jeden z najliberálnejších potratových zákonov na svete. Kresťanskí aktivisti preto vyzývajú všetkých poslancov NR SR, aby nehľadeli na stranícke tričko, ale aby hlasovali za dobrú vec, ktorá zabráni ďalšiemu vraždeniu nenarodených detí.

Kotlebova strana ĽSNS predstavila návrh zákona na zákaz svojvoľného a neodvôdodneného umelého ukončenia tehotenstva. Laicky povedané, chcú zakázať potraty – vraždenie nenarodených detí. Výnimkou by boli len výmimočné prípady a to ohrozenie života matky, znásilnenie, či genetické poškodenie plodu.

“Náš návrh vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť aj životy nenarodených detí. Okrem morálnych argumentov sa opiera aj o samotnú Ústavu SR, kde sa uvádza, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením,” povedal na tlačovej konferencii šéf strany Marian Kotleba.

Pokračovať v čítaní „Kresťanskí aktivisti vyzývajú poslancov NR SR, aby podporili návrh zákona ĽSNS o sprísnení potratovej politiky“

0
0

Historik F. Vnuk: Dielo koncilovej obnovy (K 50. výročiu jeho vzniku a zániku)

Dielo koncilovej obnovy

Po roku 1945 bola Katolícka cirkev zo strany vládnej moci vystavená opatreniam a zásahom, ktoré od roku 1948 nadobudli črty prenasledovania. V priebehu dvoch desaťročí bol jej vplyv vytlačený z verejného života. Činnosť, ktorá jej ostala, bola živorením pod prísnou kontrolou ateistického štátu.

Táto neutešená situácia trvala až do roku 1968, keď neočakávane nastalo určité uvoľnenie. V tomto roku došlo vo vedení KSČ k personálnym zmenám, ktoré mali ďalekosiahly vplyv na spoločensko-politický vývoj na Slovensku. Antonín Novotný, prezident a prvý tajomník KSČ stratil najprv Pokračovať v čítaní „Historik F. Vnuk: Dielo koncilovej obnovy (K 50. výročiu jeho vzniku a zániku)“

0
0

Slovenský deň za voľnú nedeľu a Sulíkové teplé rožky

13. máj: Slovenský deň za voľnú nedeľu

Richard Sulík dostal svoje teplé rožky. Slováci prežili zatvorené obchody aj vďaka vtipom. A predavačky obsadili všetky slovenské lesy.

Hoci sa tomu dá len ťažko uveriť, Slováci naozaj prežili zatvorené obchody na Sviatok práce.
Od júna 2017 totiž u nás platí zákon, podľa ktorého musia byť obchody zatvorené na sviatky a v dni pracovného pokoja. Dohromady je to 16 dní za rok a najviac to štve predsedu SaS Richarda Sulíka.

Ten ešte 30. marca, na Veľký piatok, zverejnil status, ktorý zvalcoval slovenský internet.

„CHCELI STE SI DNES KÚPIŤ TEPLÉ ROŽKY? ZABUDNITE! Lebo dnes sú obchody zavreté. Tak rozhodli poslanci, ktorí si myslia, že vedia lepšie ako Vy, ako máte žiť,“ napísal rozhorčený predseda SaS. Status si vyslúžil viac než 8 a pol tisíca lajkov a zdieľalo ho viac než 1800 ľudí.

https://fici.sme.sk/c/20816791/slovaci-prezili-zatvorene-obchody-aj-vdaka-vtipom.html

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen