List biskupa J. Ch. Korca predsedovi vlády SSR P. Colotkovi: Bratislavský Veľký piatok

Vážený pán predseda vlády!
Ako veriaci občan a dlhoročný robotník obraciam sa na Vás pre udalosť, ktorú ľudia nazvali už „Bratislavským Veľkým piatkom“.

 Išlo o tridsaťminútové zhromaždenie veriacich pred Národným divadlom, pri ktorom chceli modlitbou a horiacimi sviečkami vyjadriť svoju oddanosť Cirkvi a svoje želania, aby dostala konečne po desaťročiach do všetkých diecéz biskupov, ako aj iné nevyhnutne potrebné práva – čo všetko žiadalo už predtým v celej Československej republike viac ako 400 000 občanov svojimi podpismi.

Nech už mal kto akýkoľvek názor na to, či bolo takéto tiché zhromaždenie veriacich vhodné alebo nie, jedno je dnes isté: prítomní veriaci sa zachovali naskrz dôstojne a modlili sa, čím dokázali, že to má byť pokojný prejav ich želaní. Mnohí z účastníkov vedeli len to, že zhromaždenie bolo riadne zahlásené.

Ak úrady údajne vyslovili obavu, či sa zachová pokoj, veriaci ukázali nad všetku pochybnosť, že pokoj do dôsledkov zachovali. Je však otrasné, ako sa pri zhromaždení zachovala polícia. Nielenže nechránila daný pokoj a poriadok, lež vrhla na zástup veriacich mužov, žien, chlapcov a dievčat ťažké vodárenské autá na čistenie ulíc a za hukotu ich klaksónov začala tých, ktorí sa modlili, biť obuškami bez akéhokoľvek výberu. Očití svedkovia hovoria, že policajti zrazili obuškami 70- ročného starca, kopali ženu- matku, bili obuškami dievčatá. Na všetkých pustili silné striekačky vodárenských áut, potom kosili prítomných vodným delom.

Pokračovať v čítaní „List biskupa J. Ch. Korca predsedovi vlády SSR P. Colotkovi: Bratislavský Veľký piatok“

Poučíme sa z „krízového vývoja“? Číňania v jedinom roku 2006, postavili 4 325 (!) kilometrov nových diaľnic. Na Slovensku sme za 45 rokov postavili 464 kilometrov diaľnic!

Vráťme Slovensku suverenitu a úctu, ktorú si zaslúži!
Podobné články, ako je ten, ktorý tu teraz predkladám, majú zvyčajne svoje miesto v novinách a časopisoch každý rok okolo 17. novembra ako reminiscencie pri príležitosti udalostí, súvisiacich so zmenou režimu v roku 1989.

 Každý rok v tom čase zaplaví denníky na Slovensku – a nielen na Slovensku – lavína hodnotení ponovembrového vývoja spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu. So svojím príspevkom prichádzam teda podľa všetkého s istým oneskorením. Vlastne som sa aj chystal v novembri minulého roku niečo napísať, ale záplava iných povinností nepustila… Nemôžem si však pomôcť. Pohnútky, ktoré ma k napísaniu článku vedú, sú natoľko naliehavé, že som prerušil všetky ostatné aktivity a zahryzol som sa do toho. A tak teraz píšem v naivnej nádeji, že moje myšlienky zatrasú ľuďmi, ktorými by zatriasť mali, že hádam „poučenie z krízového vývoja spoločnosti po roku 1989“ niekomu pomôže posunúť sa správnym smerom, hlavne však posunúť správnym smerom naše ťažko skúšané Slovensko.

Pokračovať v čítaní „Poučíme sa z „krízového vývoja“? Číňania v jedinom roku 2006, postavili 4 325 (!) kilometrov nových diaľnic. Na Slovensku sme za 45 rokov postavili 464 kilometrov diaľnic!“

Prelomená cenzura. TV Prima ako jediná odvysielala šokujúce informácie o George Sorosovi

Cenzura prolomena. TV Prima jako jediná odvysílala šokující informace o Georgi Sorosovi
Změní tato reportáž veřejné mínění o údajném filantropovi Georgi Sorosovi?

Česká televizní stanice Prima se jako jediná tomuto tématu věnovala a zjistila, že Soros pomocí neziskových organizací ovlivňuje zásadním způsobem politiku.

Kdo je propojen v ČR s neziskovou organizací OSF?
Níže uvádíme ty nejzajímavější osoby, které byly v některou chvíli členy správní rady Nadace Open Society Fund Praha.

Pokračovať v čítaní „Prelomená cenzura. TV Prima ako jediná odvysielala šokujúce informácie o George Sorosovi“

Vatikán priznal, že upravil fotografiu Benediktovho listu Františkovi

Fotografie dopisu, kde Vatikán rozmazal poslední dva řádky, a kterou poté zaslal médiím. (12.3.2018)

Vatikán ve středu přiznal, že upravil fotografii dopisu bývalého papeže Benedikta XVI. nynější hlavě katolické církve Františkovi, kterou následně poskytl médiím. Agentura AP napsala, že manipulace s fotografií zkreslila smysl způsobem, který se příčí zásadám žurnalistiky.

Vatikán fotografii dopisu zveřejnil v pondělí. List citoval i papežův mluvčí na obranu proti kritikům, kteří zpochybňují Františkovy filosofické a teologické postoje a poukazují na jejich neslučitelnost s pontifikátem Benedikta XVI., který stál na dodržování katolické doktríny.

Pokračovať v čítaní „Vatikán priznal, že upravil fotografiu Benediktovho listu Františkovi“

Prezident Tiso je pravým mučeníkom podľa definície mučeníka, ktorú dal Cirkvi sv. T. Akvinský. Stigmatizovaná T. Neumannová: Príde deň, že sa dožijete jeho oslávevenia a on bude pre váš národ obrovskou oporou a ochranou

Prezident Jozef Tiso – sv. ruženec, štvoro litánii a milosť poslednej hodiny
Zo spomienok kapucínskeho pátra Hilára (Štefan Párik), ktorý strávil s prezidentom Jozefom Tisom posledné hodiny pred popravou:

Pán prezident navrhol, aby sme sa spolu pomodlili modlitby, ktoré sa zvykol modliť každodenne a síce celý sv. ruženec (t.j. 3 časti) a potom štvoro litánií – k Božskému srdcu, Menu Ježiš, sv.Jozefovi a Loretánske …
Po spovedi strávil Dr. Tiso krátky čas s pátrom Hilárom v priateľskom rozhovore, počas ktorého mu prezident povedal: „O udelenie milosti som žiadal, lebo som bol vyzvaný zvonka a nechcel som, aby sa povedalo, že azda svojou tvrdohlavosťou som zmaril dobré úmysly tých, ktorí ma chceli zachrániť. A dnes som vďačný Pánu Bohu, že mi doprial čas na pokánie – dva roky – a že mi dal vedieť poslednú hodinu. Považujem si to za jednu z najväčších milostí, že mi doprial, aby som sa dobre pripravil na poslednú hodinu.“
(z knihy Stanislav Májek – Dr. Jozef Tiso, kňaz a prezident, 2008/2011 – https://www.zachej.sk/produkt/3866/dr-jozef-tiso/)

Pokračovať v čítaní „Prezident Tiso je pravým mučeníkom podľa definície mučeníka, ktorú dal Cirkvi sv. T. Akvinský. Stigmatizovaná T. Neumannová: Príde deň, že sa dožijete jeho oslávevenia a on bude pre váš národ obrovskou oporou a ochranou“

Sme na novej ceste. Telegram Matice Slovenskej Slovenskej Vláde v Roku 1939

Marec 1939. Tento najťažší boj musíme dobojovať.
Sme na novej ceste.

 No takej, o ktorej sme si mysleli, že treba nám prejsť ešte cez mnohé križovatky, chodníky, aby sme ju dosiahli a mohli kráčať po nej pevne, sebavedome, odbrevenení od všeličoho, čo náš krok robilo ťažkým.

Máme svoj štát! Náš slovenský národný štát!

My Slovenský národ, ho máme. My ktorí sme cez dlhé stáročia iba do svojích túžob, do svojich snáh, viery, borby a utrpenia mohli zaobaľovať myšlienku Slovenského štátu, tohto najvyššieho výdobytku slovenského národa. 14. marca 1939 zatriasla sa mapa strednej Europy, na mieste, kde náš slovenský rod mal a má všetky prirodzené, Bohom mu dané, krvou i slzou posvätené práva na postavenie svojej vlastnej strechy, a na tomto mieste pred zrakmi celého sveta zjavil sa nový štát, ktorý do mapy Europy ešte nikdy nebol zakreslený.

Náš Slovenský štát! Slovensko.
Toto slovo, ktorým sme dosiaľ označovalí územie, obývané Slovákmi, ktoré znamenalo náš rodný kraj, ktoré zahraničný Slovák vyslovoval iba tak ako meno svojej rodnej obce alebo rodnej doliny svojich otcov a dedov, v buducnosti i v reči, i v srdci, i v myšlienkách našich, i v oficialnych formulách domacích i medzinárodných bude rásť na pojem, ktorý nám bol do nedávna neznámzy, na pojem najvyššieho národného viťaztva, povýši sa napojem štátu. Ani nie dni, iba hodiny sa minuli, ako sa zrodil náš Slovenský štát. Ešte sa chveje okolo nás všetko, nijako si nenamýšľame, že sme v návale prúdkých udalosti mohli už pochopiť všetko,čo sa stalo, trasie sa srdce, trasie sa i ruka ,rozochvenie z minulých búrlivých dni mieša sa z prúdkou radosťou , ale tam na dne našich duši pevne zakotvilo vedomie, že Slovenský národ spravil prvý krok na ceste, ktorý vedie k cieľu, za ktorým už nijakého vyššieho cieľa niet.
Tak je to, lebo myšlienka, ktorá včera dostala jasnú a konkrétnu formu, žila okolo nás a v nás.

Pokračovať v čítaní „Sme na novej ceste. Telegram Matice Slovenskej Slovenskej Vláde v Roku 1939“