Predseda KBS: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti

Bratislava 15. januára (TK KBS) Súdny dvor Európskej únie (EÚ) nikdy nedostal právomoc od štátov, aby mohol úmyselne podsúvať zmenu zmýšľania spoločnosti. Myslí si to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský. Reaguje tak na stanovisko Generálneho advokáta v prípade Coman C-673/16 pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré bolo zverejnené 11. januára 2018. List poslal predsedovi Súdneho dvora EÚ Koenovi Lenaertsovi.

“Tento návrh poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť po prvý raz rozhodnúť o pojme „manželský partner“ v zmysle smernice 2004/38 v kontexte manželstva uzavretého medzi dvoma mužmi. Toto rozhodovanie je citlivé, lebo síce ide o manželstvo, ktoré je právnym inštitútom, a to v špecifickom a obmedzenom rámci voľného pohybu občanov Európskej únie, no definícia pojmu „manželský partner“, ktorú stanoví Súdny dvor, nevyhnutne ovplyvní samotnú identitu dotknutých mužov a žien – a teda aj ich dôstojnosť –, ale aj osobný a spoločenský pohľad občanov Únie na manželstvo, ktorý sa medzi rôznymi osobami a rôznymi členskými štátmi môže líšiť,” píše sa v stanovisku Generálneho advokáta, ktoré je podkladom k rozsudku Súdneho dvora EÚ.

Pokračovať v čítaní „Predseda KBS: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti“

Maďari sú Európania a v prevažnej miere Slovania

Na základe mužských chromozómov Y-DNA je údajný príchod „inojazyčných Uhrov“, nesprávne nazývaných i „Starí Maďari“ absolútne vylúčený! V populácii Maďarska sa nenachádzajú žiadne relevantné „mužské“ ugrofinske gény Y-DNA. Maďari vykazujú rovnaké genetické zloženie ako okolité krajiny, dokonca aziatske gény Y-DNA haploskupín Q a N sú v maďarskej populácii v rámci stredoeurópskej populácie najnižšie.

Ženská mtDNA je v prípade Chantijcov a Mansov v prevažnej miere východoeurópska, vo Fínsku dominuje slovanská haploskupina mtDNA: H. Vyšší výskyt haploskupiny mtDNA: W vo výške dnešných 5,2 % v maďarskej populácii vzhľadom na jej pôvod ako aj absencia medzi Chantijcami a Mansami, nedáva žiaden predpoklad uvažovať o nej ako o „staromaďarskej“.

Nulový výskyt ázijských génov mtDNA: A, C, D, F, G, a M v maďarskej populácii vylučuje akúkoľvek migračnú vlnu z „ugrofínskeho“ genetického „prostredia“. Vysoký výskyt génov medzi Chantijcami a Mansami pochádzajúcich z juhovýchodnej Európy svedčí skôr o opačnom migračnom prúde.

Pokračovať v čítaní „Maďari sú Európania a v prevažnej miere Slovania“

F. Vnuk: Bude Moskva „Tretím Rímom“ ? + Video: Na spomienke výročia úmrtia Ľ. Štúra a K. Štúra 14. 1. 2018 aj ĽSNS

V novembri 2017 canterburský arcibiskup Justin Welby, primát Anglikánskej cirkvi, navštívil Rusko. Pri stretnutí s patriarchom Kirillom – dňa 21. novembra – diskutovali títo vrcholní predstavitelia dvoch kresťanských cirkví o situácii kresťanstva vo svete.

V tejto súvislosti patriarcha Kirill vyjadril svoje znepokojenie nad úpadkom kresťanstva a kresťanskej kultúry na Západe. Poukázal na také znepokojujúce skutočnosti ako je “rýchly rast ateizácie, vylučovanie Boha z ľudského diania, odstraňovanie duchovného a nevšímavosť voči božskému v našom živote.“ S netajeným sklamaním konštatoval, že do západoeurópskeho zákonodarstva sa zakotvuje devalvácia morálnych hodnôt legalizovaním umelého prerušenia tehotenstva, homosexuálnych zväzkov, eutanázia a pod. Patriarcha to pokladá za veľmi nebezpečný jav a kladie otázku: “Ak zákon štátu žiada od ľudí, aby sympatizovali s hriechom, alebo solidarizovali s hriešnym konaním, akú budúcnosť má ľudská spoločnosť? Blížime sa pred-apokalyptickej realite.” (The Tablet, London, 2. dec. 2017)

Patriarcha Kirill sa tu dotkol veľmi vážneho problému a jeho diagnóza je verným obrazom smutnej skutočnosti. Hádam najvýraznejším príkladom tohto neblahého vývoja je Holandsko, krajina, ktorá prvá na svete legalizovala prostitúciu, používanie tzv. mäkkých drog, ako je marihuana, eutanáziu a homosexuálne manželstvá. A výsledok? Kým v roku 1950 takmer 90 percent katolíckeho obyvateľstva sa zúčastňoval na nedeľných bohoslužbách, dnes je to len 5 percent. Za posledných päť rokov boli každý týždeň zatvorené dva kostoly, niektoré z nich kúpili moslimovia a prebudovali na mešity, iné boli premenené na “účelové budovy”, alebo zbúrané. V roku 1950 mali mužské a ženské rehole v krajine 170 kláštorov, v roku 2017 z nich ostalo iba 20. Rovnobežne s poklesom religiozity stúpa rozvodovosť, drogová závislosť, samovraždy a iné symptómy úpadku.

Pokračovať v čítaní „F. Vnuk: Bude Moskva „Tretím Rímom“ ? + Video: Na spomienke výročia úmrtia Ľ. Štúra a K. Štúra 14. 1. 2018 aj ĽSNS“

Hriech Mariána Kuffu dnes a Mons. Ján Sokol proti vystúpeniu skupiny Black Sabbath v minulosti

Prečo sa Marián Kuffa stal konšpirátorom.
Na Slovensku už nejaký čas prebieha kampaň proti prijatiu Istanbulského dohovoru Zastavme zlo z Istanbulu, ktorej hlavnou tvárou je katolícky kňaz Marián Kuffa. Takmer okamžite, ako sa táto kampaň rozbehla, sa stal Kuffa terčom kritiky v médiách. Vyčítajú mu, že vo svojich vystúpeniach šíri klamstvá a konšpiračné teórie. Nič také však Marián Kuffa nerobí.

Čo Kuffa hovorí?
Poďme však pekne po poriadku. Konzervatívcom na Istanbulskom dohovore (Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu) prekáža najmä to, že v duchu dnes modernej gender ideológie nedefinuje rod ako biologickú, ale ako sociálnu kategóriu. V dokumente sa píše: „Pojmom rod sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.“

Konzervatívci síce pripúšťajú, že v dokumente sú aj viaceré užitočné ustanovenia, zároveň sa však obávajú, že prostredníctvom dokumentu sa do nášho právneho a vzdelávacieho systému dostane definícia rodu, ktorá nesúvisí s biologickou realitou a stiera prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami.

Pokračovať v čítaní „Hriech Mariána Kuffu dnes a Mons. Ján Sokol proti vystúpeniu skupiny Black Sabbath v minulosti“

Ďaľší satanistický čin v bratislavskej Marianke

Ešte len nedávno sme uverejnili známu sochu matky s nenarodeným dieťaťom, ktorú niekto podpálil v Marianke, a už tu máme ďaľší rúhavý čin. Na tomto slovenskom najstaršom pútnickom mieste satanisti (nedá mi nazvať ich len vandalmi) odrezali hlavu svätej Bernadette a lurdskej Panne Márii odrezali v modlitbe zopnuté ruky.

Na ich kýpte posmešne nastokli vyhorené kahance a tabuľku vďaky za uzdravenie položili ku blízkym lavičkám. Socha sv. Bernadetty bola medzitým odnesená zrejme do „bezpečia“.
Je na mieste otázka: Dokedy toto budeme len tak trpieť, a za druhé: Po nie tak dávnom postavení figuríny moslimskej džihádistky v burke a so samopalom pri Dóme sv. Martina v Bratislave ako aj pornoškandálu v Dóme sv. Alžbety v Košiciach nie je naša Cirkev schopná na sakrálnych miestach resp. pred ich vchodmi nainštalovať bezpečnostné kamery? Tie má dnes hociktorá „trafika“, alebo bohatší majiteľ domu.. Čo vlastne chceme urobiť, aby sa takto nerúhali našej Nebeskej Patrónke a aby aj nás neponižovali a nerúhali sa katolíckej viere na Slovensku?

Kedy sa vlastne chceme konečne zobudiť? Alebo to v rámci „korektnosti“ budeme prehliadať? To by bola katastrofálna vizitka ako pre naše svedomie, tak i pre náš patriotizmus, ak vôbec ešte nejaký máme.

Anton Selecký

https://www.facebook.com/magnificat.sk/photos/pcb.1737763519587526/1737762132920998/?type=3

V. Palko: Fázami odkresťančenia prešli aj kresťanskodemokratické strany, lebo sa tvárili, že nevidia, že ich vládni partneri sa spájajú s opozíciu pre presadenie protikresťanských zákonov

VIDEO Vladimír Palko sa tvrdo pustil do gender ideológie: Ak s ňou nesúhlasíte, odsedíte si roky vo väzení. Prevrátila sa morálka. Je to úplne pomýlené.
Bývalý poslanec NR SR a exminister vnútra Vladimír Palko sa rázne postavil proti ratifikácii Istanbulského dohovoru, ktorý je podľa neho pokusom o prienik genderovej ideológie do nášho zákonodarstva. Zároveň pripomenul absurdné situácie, ktoré vznikajú postupným presadzovaním tejto novej kultúry do našej spoločnosti.

V rámci kampane Slovenský dohovor za rodinu sa uskutočnili v decembri minulého roka série verejných prednášok a stretnutí na zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Organizátormi podujatí sú kňaz Marián Kuffa a predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík, ktorí požiadali o príhovor v Žiline a Poprade aj bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka.

Istanbulský dohovor je podľa Palka súčasťou širšieho príbehu a jeho znenie je pokusom o prienik genderovej ideológie do nášho zákonodarstva. „Keď vznikajú veľké spoločenské hnutia, tak nepredstúpia pred ľudí s tým, že chcú zlo, aby ich podporili. Nie. Prídu a povedia, že chcú robiť dobro a pomáhať. Spočiatku možno aj pomôžu, ale potom to dovedie ľudí do obrovskej tragédie,“ tvrdí bývalý politik, pričom pripomenul, že boľševici pred sto rokmi tiež na rovinu nepovedali, čo chcú urobiť, a nakoniec počet obetí komunizmu bol sto miliónov.

Pokračovať v čítaní „V. Palko: Fázami odkresťančenia prešli aj kresťanskodemokratické strany, lebo sa tvárili, že nevidia, že ich vládni partneri sa spájajú s opozíciu pre presadenie protikresťanských zákonov“