Pápež František vyznamenal propotratovú a LGBT aktivistku

Papež František vyznamenal propotratovou aktivistku
Lilianne Ploumenová, bývalá nizozemská ministryně zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce, obdržela od papeže Františka titul komandéra řádu sv. Řehoře Velikého. Zpráva se objevila ve vysílání nizozemského rozhlasu 22. prosince 2017. V krátké videoupoutávce k pořadu Ploumenová ukazuje vyznamenání a říká, že ho obdržela od papeže. Přibližný překlad krátkého dialogu:

Reportér – A tady se Lilianne Ploumenová dívá na kdovíkolikátou cenu, kterou získala v roce 2017, a od koho přišla.
Ploumenová – Ano, to je vysoká pocta z Vatikánu; od papeže.
Reportér – Od papeže.
Ploumenová – Krása.
Reportér – Ano.
Ploumenová – Komandér řádu sv. Řehoře.
Reportér – A to přestože jste pro potrat.
Ploumenová – Ano, jistě.

Říci o Lilianne Ploumenové, že je „pro potrat“, znamená ji hrubě nedocenit a ani zdaleka to nevystihuje skandální realitu jejího aktivismu. Poté, co americký prezident Donald Trump znovu zavedl tzv. „Opatření z Mexico City“, automaticky zakazující financování organizací, které provádějí nebo podporují potraty, z amerických veřejných peněz, založila Ploumenová v lednu 2017 novou nevládní organizaci s názvem She Decises (Ona rozhoduje), která má za cíl poskytovat velké finanční částky subjektům, které přestanou dostávat peníze od americké vlády.

Pokračovať v čítaní „Pápež František vyznamenal propotratovú a LGBT aktivistku“

Odluku cirkvi od štátu vláda neplánuje. Maďarič by však upravil financovanie. Odluka cirkvi od štátu by dnes mala ten istý cieľ i účinok ako za totality a to ochromenie činnosti cirkví v oblasti výchovy, kultúry, zdravotníctva …Dôjde aj k ratifikácii a prijatiu zmluvy o výhrade svedomia?

Tvrdá finančná odluka cirkvi od štátu nebude, financovanie by sa však upraviť mohlo. Vypracované sú dva návrhy, ktoré plánuje predložiť na rokovanie Koaličnej rade minister kultúry Marek Maďarič.

Urobí tak možno už v prvom štvrťroku tohto roka. Povedal to médiám po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom a zástupcami cirkví na Slovensku.
modlenie nabozenstvo viera cirkev biblia veriaci
Financovanie cirkví by podľa tohto návrhu malo byť už zastrešené len jedným zákonom.
Jeden návrh vypracovalo ministerstvo kultúry, druhý cirkvi. Oba sú si podľa Maďariča podobné, líšia sa ale napríklad v navrhovanej výške valorizačného percenta. Návrh z dielne ministerstva počíta s tým, že by financovanie malo byť odvodené aj od počtu ľudí hlásiacich sa k cirkvám. „A mal by v ňom byť zabudovaný nejaký valorizačný mechanizmus, dajme tomu percento. To je ešte otázkou diskusie,“ opísal Maďarič.

Financovanie cirkví by podľa tohto návrhu malo byť už zastrešené len jedným zákonom. „Tým by malo byť zabezpečené pokrytie nevyhnutných výdavkov cirkví,“ uviedol Maďarič. Pripomenul, že dnes financovanie riešia dva zákony. Okrem základného vkladu sa valorizujú aj platy duchovných podľa toho, ako sa valorizujú platy v štátnej správe.

Pokračovať v čítaní „Odluku cirkvi od štátu vláda neplánuje. Maďarič by však upravil financovanie. Odluka cirkvi od štátu by dnes mala ten istý cieľ i účinok ako za totality a to ochromenie činnosti cirkví v oblasti výchovy, kultúry, zdravotníctva …Dôjde aj k ratifikácii a prijatiu zmluvy o výhrade svedomia?“

Predseda KBS: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti

Bratislava 15. januára (TK KBS) Súdny dvor Európskej únie (EÚ) nikdy nedostal právomoc od štátov, aby mohol úmyselne podsúvať zmenu zmýšľania spoločnosti. Myslí si to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský. Reaguje tak na stanovisko Generálneho advokáta v prípade Coman C-673/16 pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré bolo zverejnené 11. januára 2018. List poslal predsedovi Súdneho dvora EÚ Koenovi Lenaertsovi.

“Tento návrh poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť po prvý raz rozhodnúť o pojme „manželský partner“ v zmysle smernice 2004/38 v kontexte manželstva uzavretého medzi dvoma mužmi. Toto rozhodovanie je citlivé, lebo síce ide o manželstvo, ktoré je právnym inštitútom, a to v špecifickom a obmedzenom rámci voľného pohybu občanov Európskej únie, no definícia pojmu „manželský partner“, ktorú stanoví Súdny dvor, nevyhnutne ovplyvní samotnú identitu dotknutých mužov a žien – a teda aj ich dôstojnosť –, ale aj osobný a spoločenský pohľad občanov Únie na manželstvo, ktorý sa medzi rôznymi osobami a rôznymi členskými štátmi môže líšiť,” píše sa v stanovisku Generálneho advokáta, ktoré je podkladom k rozsudku Súdneho dvora EÚ.

Pokračovať v čítaní „Predseda KBS: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti“

Maďari sú Európania a v prevažnej miere Slovania

Na základe mužských chromozómov Y-DNA je údajný príchod „inojazyčných Uhrov“, nesprávne nazývaných i „Starí Maďari“ absolútne vylúčený! V populácii Maďarska sa nenachádzajú žiadne relevantné „mužské“ ugrofinske gény Y-DNA. Maďari vykazujú rovnaké genetické zloženie ako okolité krajiny, dokonca aziatske gény Y-DNA haploskupín Q a N sú v maďarskej populácii v rámci stredoeurópskej populácie najnižšie.

Ženská mtDNA je v prípade Chantijcov a Mansov v prevažnej miere východoeurópska, vo Fínsku dominuje slovanská haploskupina mtDNA: H. Vyšší výskyt haploskupiny mtDNA: W vo výške dnešných 5,2 % v maďarskej populácii vzhľadom na jej pôvod ako aj absencia medzi Chantijcami a Mansami, nedáva žiaden predpoklad uvažovať o nej ako o „staromaďarskej“.

Nulový výskyt ázijských génov mtDNA: A, C, D, F, G, a M v maďarskej populácii vylučuje akúkoľvek migračnú vlnu z „ugrofínskeho“ genetického „prostredia“. Vysoký výskyt génov medzi Chantijcami a Mansami pochádzajúcich z juhovýchodnej Európy svedčí skôr o opačnom migračnom prúde.

Pokračovať v čítaní „Maďari sú Európania a v prevažnej miere Slovania“

F. Vnuk: Bude Moskva „Tretím Rímom“ ? + Video: Na spomienke výročia úmrtia Ľ. Štúra a K. Štúra 14. 1. 2018 aj ĽSNS

V novembri 2017 canterburský arcibiskup Justin Welby, primát Anglikánskej cirkvi, navštívil Rusko. Pri stretnutí s patriarchom Kirillom – dňa 21. novembra – diskutovali títo vrcholní predstavitelia dvoch kresťanských cirkví o situácii kresťanstva vo svete.

V tejto súvislosti patriarcha Kirill vyjadril svoje znepokojenie nad úpadkom kresťanstva a kresťanskej kultúry na Západe. Poukázal na také znepokojujúce skutočnosti ako je “rýchly rast ateizácie, vylučovanie Boha z ľudského diania, odstraňovanie duchovného a nevšímavosť voči božskému v našom živote.“ S netajeným sklamaním konštatoval, že do západoeurópskeho zákonodarstva sa zakotvuje devalvácia morálnych hodnôt legalizovaním umelého prerušenia tehotenstva, homosexuálnych zväzkov, eutanázia a pod. Patriarcha to pokladá za veľmi nebezpečný jav a kladie otázku: “Ak zákon štátu žiada od ľudí, aby sympatizovali s hriechom, alebo solidarizovali s hriešnym konaním, akú budúcnosť má ľudská spoločnosť? Blížime sa pred-apokalyptickej realite.” (The Tablet, London, 2. dec. 2017)

Patriarcha Kirill sa tu dotkol veľmi vážneho problému a jeho diagnóza je verným obrazom smutnej skutočnosti. Hádam najvýraznejším príkladom tohto neblahého vývoja je Holandsko, krajina, ktorá prvá na svete legalizovala prostitúciu, používanie tzv. mäkkých drog, ako je marihuana, eutanáziu a homosexuálne manželstvá. A výsledok? Kým v roku 1950 takmer 90 percent katolíckeho obyvateľstva sa zúčastňoval na nedeľných bohoslužbách, dnes je to len 5 percent. Za posledných päť rokov boli každý týždeň zatvorené dva kostoly, niektoré z nich kúpili moslimovia a prebudovali na mešity, iné boli premenené na “účelové budovy”, alebo zbúrané. V roku 1950 mali mužské a ženské rehole v krajine 170 kláštorov, v roku 2017 z nich ostalo iba 20. Rovnobežne s poklesom religiozity stúpa rozvodovosť, drogová závislosť, samovraždy a iné symptómy úpadku.

Pokračovať v čítaní „F. Vnuk: Bude Moskva „Tretím Rímom“ ? + Video: Na spomienke výročia úmrtia Ľ. Štúra a K. Štúra 14. 1. 2018 aj ĽSNS“

Hriech Mariána Kuffu dnes a Mons. Ján Sokol proti vystúpeniu skupiny Black Sabbath v minulosti

Prečo sa Marián Kuffa stal konšpirátorom.
Na Slovensku už nejaký čas prebieha kampaň proti prijatiu Istanbulského dohovoru Zastavme zlo z Istanbulu, ktorej hlavnou tvárou je katolícky kňaz Marián Kuffa. Takmer okamžite, ako sa táto kampaň rozbehla, sa stal Kuffa terčom kritiky v médiách. Vyčítajú mu, že vo svojich vystúpeniach šíri klamstvá a konšpiračné teórie. Nič také však Marián Kuffa nerobí.

Čo Kuffa hovorí?
Poďme však pekne po poriadku. Konzervatívcom na Istanbulskom dohovore (Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu) prekáža najmä to, že v duchu dnes modernej gender ideológie nedefinuje rod ako biologickú, ale ako sociálnu kategóriu. V dokumente sa píše: „Pojmom rod sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.“

Konzervatívci síce pripúšťajú, že v dokumente sú aj viaceré užitočné ustanovenia, zároveň sa však obávajú, že prostredníctvom dokumentu sa do nášho právneho a vzdelávacieho systému dostane definícia rodu, ktorá nesúvisí s biologickou realitou a stiera prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami.

Pokračovať v čítaní „Hriech Mariána Kuffu dnes a Mons. Ján Sokol proti vystúpeniu skupiny Black Sabbath v minulosti“