O nás

 

AZN je nezisková organizácia s iniciatívami na ochranu voľnej nedele a tradičnej rodiny

 

Zakladajúci členovia

Vydané dňa 30. 12. 2009:

Mgr. Anton Čulen– predseda AZN od 20. 02. 2012
Peter Novoveský – podpredseda AZN od 20. 02. 2012
Mgr. Zuzana Gluchichová – tajomníčka
Ing. Elena Selecká – ekonómka
doc. PhDr. Karol Orban PhD– druhý predseda AZN,
abdikoval na svoju funkciu ku dňu 30. 09. 2011