O nás

 

AZN je nezisková organizácia s iniciatívami na ochranu voľnej nedele a tradičnej rodiny

 

Členovia predstavenstva AZN

Mgr. Anton Čulen– predseda AZN
Peter Novoveský – podpredseda AZN
Mgr. Miroslav Šuňal– podpredseda AZN
PhDr. Ján Chlup, tajomník AZN
doc. PhDr. Karol Orban PhD– člen predstavenstva AZN,

 

(c) Jozef Krajčík