Extrémizmus a rasizmus na festivale „Pohoda“ a NAKA mlčí. M. Kaščák: „národne, kresťansky a podobne orientované kapely nemajú miesto na festivale Pohoda. Ak mám byť úprimný, ani by nemali vôbec existovať a hrať.“

Festival Pohoda verejne odhalil svoju ideologickú podstatu

V uplynulých dňoch sa konal kontroverzný festival Pohoda. Čo sa týka organizácie, na Slovensku patrí k špičke. Dokonca získal cenu za najekologickejší festival v Európe. Pohoda je však zároveň festival s najväčším počtom odporcov kvôli jeho politickej angažovanosti a neoliberálnej ideológii, ktorú pravidelne svojim návštevníkom podsúva. Je síce pravda, že na tomto festivale sa nachádza najväčšia koncentrácia slniečkárov na Slovensku, no drvivá väčšina návštevníkov sa zúčastňuje Pohody s jediným cieľom – zabaviť sa. Politické pozadie a ideologickú indoktrináciu neriešia. Inak je to však u organizátorov a úzkeho jadra zaangažovaných ľudí, ktorí festival pripravujú.

Práve títo ľudia verejne prezentujú svoje postoje, vystupujú z pozície morálnych autorít a hlásia sa k hodnotám „liberálnej demokracie“. V ponímaní týchto jednotlivcov je však sloboda slova a prejavu výsadou len pre vyvolených. Za všetko hovorí vyjadrenie hlavného organizátora Kaščáka, v Rádiu FM: „národne, kresťansky a podobne orientované kapely nemajú miesto na festivale Pohoda. Ak mám byť úprimný, ani by nemali vôbec existovať a hrať.“

Nie je mnoho tých, ktorí toto vyjadrenie zachytili, no o to závažnejšie vyznieva. Rôzni aktivisti hlásiaci sa k „liberálnej demokracii“ totiž ťažia z nevedomosti ľudí. Na tejto nevedomosti a neinformovanosti potom stavajú rôzne politické kampane tých „správnych“ a najmä „slušných“ kandidátov. Z tohto dôvodu treba tieto vyjadrenia postaviť pod reflektor, osvetliť a odhaliť ich pozadie. Kaščákove protikresťanské a protinárodné vyjadrenie zaznelo na pozadí proklamovanej tolerancie k liberálnym, multikultúrnym a náboženským hodnotám. Zdá sa, že tieto hodnoty sa vzťahujú na všetko okrem národných a kresťanských prvkov, ktoré na tomto „tolerantnom“ festivale miesto nemajú. K náboženskej tolerancii sa Pohoda prihlásila okázalým gestom, keď bol na festivale vztýčený prvý minaret na Slovensku. Stalo sa tak v roku 2016 za búrlivých ovácií neoliberálnych médií, ktoré ospevovali Pohodu ako festival „známy svojou multikultúrou a solidaritou.“

V súvislosti s týmto ročníkom festivalu vyjadril Kaščák hrdosť na účinkovanie zvrátenej a extrémistickej kapely Pussy Riot. Paradoxné je, že členky kapely boli odsúdené za výtržnosti motivované náboženskou neznášanlivosťou. Vulgárnym spôsobom zneuctili Chrám Krista Spasiteľa v Moskve. Kaščák sa na ich margo vyjadril: „…jednoznačne k nám patria. Ich nekompromisnosť a ľudská konzistentnosť je obdivuhodná.” Teda kresťanstvo ako také na Pohode miesto nemá, ale tí, ktorí zneucťujú kresťanské symboly „k nám jednoznačne patria“.

Trefnú reakciu na vystúpenie tohto zvráteného symbolu „liberálnej demokracie“ zverejnil vo svojom statuse poslanec NR SR Peter Pčolinský: „Orgie v múzeu, porno v kostole, pokus napchať si kurča v supermarkete medzi nohy…To je „kapela“ Pussy Riot, ktorá vystupuje na festivale Pohoda ako vzácny hosť a reční tam o slobode…Toto sú vzory, ktoré mladí ľudia vidia na pódiu na „hudobnom“ festivale Pohoda v Trenčíne.“

Kaščák mal pravdu, Pussy Riot k nim jednoznačne patria. Svojou zvrátenosťou, nenávisťou ku všetkému kresťanskému a národnému a tiež prejavmi správania, ktoré hraničia s psychickými poruchami. Neoliberálni extrémisti to označujú za umenie. Pre budúcnosť je dobré vedieť, že hlavní organizátori festivalu politickej piesne sa stotožňujú s morálnym suterénom, ktorý predstavujú Pussy Riot. Títo neoliberálni, „tolerantní“ vyznávači „pravdy a lásky“ majú jeden neskutočný dar – zdiskreditovať sa v očiach širokej verejnosti svojim výrazne menšinovým ponímaním demokracie.

https://www.hlavnespravy.sk/festival-pohoda-verejne-odhalil-svoju-ideologicku-podstatu/1456954

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen