OTVORENÝ LIST HLAVNÉMU HYGIENIKOVI SR 

OTVORENÝ LIST HLAVNÉMU HYGIENIKOVI SR 

Vážený pán Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky!

V Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré úrad zverejnil 19. júna 2020 a bolo publikované aj na stránke TKKBS tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200619031 sa o. i. uvádza: „Z opatrení Úradu verejného zdravotníctva vyplýva povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).“ Ak tieto Vaše nariadenia nie sú výsmechom veriacim a útokom na Boha a katolícku Cirkev, tak sa Vás zdvorilo pýtam:

1) Prečo rovnaké nariadenia neplatia aj v reštauráciách, hoteloch, kaviarňach a pod., kde sa už dávno nepoužívajú rúška a jedlo sa prijíma do úst? Veď predsa aj každá svätá omša je aj spomienka na Poslednú večeru Pána Ježiša a jej súčasťou je aj prijatie eucharistického Krista priamo do úst!

2) Prečo platia iné pravidlá pre katolícke kostoly, kaplnky, kde sa vysluhujú sviatosti, slúžia sväté omše a veriaci prejavujú úctu Jednému Bohu v Troch Osobách a iné pravidlá platia pre kostoly, alebo kaplnky ktoré boli znesvätené (podľa slov zamestnanca jednej z nich – „odsvätené“) a sú v nich zriadené kaviarne, či reštaurácie? Prečo sa v takomto „odsvätenom chráme“ už nemusia nosiť žiadne rúška a jedlo sa tu môže prijímať priamo do úst? Je podľa Vás, vážený pán hlavný hygienik, kritériom nenosenia rúšok znesvätenie /odsvätenie Božieho chrámu?

3) Mohli by ste prosím Vás napríklad možno aj s pánom hovorcom KBS prostredníctvom názornej ukážky na tlačovej konferencii pred televíznymi kamerami predviesť, ako sa dá s rúškou na tvári nahradiť znak pokoja úsmevom?

4) V Odporúčaní sa uvádza: „V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky).“ Vo wellness centrách sa ľudia kúpu v spoločných bazénoch a žiadna choroba nehrozí? Prečo sa aj vo wellness neodstráni voda z bazénov? Prečo nemôžu byť v kostoloch sväteničky? To pri prežehnaní sa svätenou vodou je väčšia možnosť prenosu chorôb? Prečo kňazi nemôžu pokropiť veriacich svätenou vodou? Zakázali ste aj toto?   

5) Vážený pán hlavný hygienik Slovenskej republiky, neviem, či ste veriaci, ale jedno viem určite: Tak, ako každý jeden človek, aj Vy sa raz postavíte pred Božiu tvár, a budete sa zodpovedať o. i. aj za rafinované útoky proti Všemohúcemu Bohu a Katolíckej cirkvi! Uvedomujete si to? Máme Šesť hlavných právd https://dku.abuba.sk/katech-birm-obsah-2-17. Jednou z nich je aj tá, že: Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce… Hádam nechcete ostať zlý…

Môj priateľ MUDr. Silvester Krčméry, strýko Prof. Vladimíra Krčméryho, člena Krízového štábu,  mi vždy hovoril: „Tonko, Božie mlyny melú pomaly, ale iste. A je to veľmi solídna firma.“

Vyprosujem Vám hojnosť darov Ducha Svätého a modlím sa za Vás a verím, že tieto Vaše rafinované útoky voči Všemohúcemu Bohu a Katolíckej Cirkvi na Slovensku z Vašej strany čoskoro skončia.

Boh Vás žehnaj.

S pozdravom Anton Čulen, predseda AZN

———- Forwarded message ———
Od: Anton Culen <uskutocnujte.slovo@gmail.com>
Date: po 22. 6. 2020 o 8:36
Subject: OTVORENÝ LIST HLAVNÉMU HYGIENIKOVI SR
To: <jan.mikas@uvzsr.sk>
Cc: KBS <kbs@kbs.sk>, <predseda@kbs.sk>

Bratislava 22. júna 2020

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen