Otvorený list hlavnému hygienikovi SR: Prečo nesmú ísť v mnohých častiach Slovenska do kostola zdraví občania SR s rúškou na tvári, ale na zasadanie NR SR môžu ísť aj poslanci, pozitívne testovaní na Covid 19

Vážený pán Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky!

Dňa 22. 6. 2020 som Vám napísal email s otázkami, na ktoré som do dnešného dňa nedostal žiadnu odpoveď https://alianciazanedelu.sk/archiv/6463

V nedeľu 27. 12. 2020 nadobudla platnosť Vaša nová vyhláška ako hlavného hygienika. Podľa nej osoby v osobitnom režime môžu pokračovať v práci aj v prípade, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, no nemajú príznaky, alebo také, ktoré boli v kontakte s infikovanou osobou.

Média priniesli aj fotografiu poslankyne NR SR (pozri príloha) sediacej v rokovacej sále bez rúška. Nakazení poslanci NR SR bez príznakov sa tak mohli zúčastniť hlasovania o núdzovom stave. Viac napr. tu: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/573023-poslanci-pozitivni-na-covid-mozu-prist-na-mimoriadne-rokovanie-nr-temou-bude-i-predlzenie-nudzoveho-stavu/

Chcem sa Vás preto opýtať:
1) Prečo nesmú ísť v mnohých častiach Slovenska na bohoslužby počas Vianočných sviatkov do kostola zdraví občania SR s rúškou na tvári, ale na zasadanie NR SR môžu ísť aj poslanci, pozitívne testovaní na Covid 19 prípadne aj bez rúšky? 

2) Podľa Ústavy Slovenskej republiky sa v súvislosti s výkonom náboženských práv píše, že cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, nezávisle od štátnych orgánov. Podmienky výkonu týchto práv možno v nevyhnutných prípadoch obmedziť iba zákonom (článok 24). Preto sa Vás pýtam: Ktoré z predmetných opatrení od marca 2020 boli schválené ako zákon Národnou radou Slovenskej republiky? 

3) Podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, „Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku.“ Vláda nemá podľa zmluvy právo obmedziť liturgické obrady, a už vôbec nemá právo ich zakázať. Kto Vám, pán hlavný hygienik, dal moc obmedzovať, alebo zakazovať liturgické obrady, zakazovať kňazom rozdávanie svätého prijímania do úst a používať svätenú vodu v kostoloch? 

Tak, ako každý jeden človek, aj Vy, pán hlavný hygienik, sa raz postavíte pred Božiu tvár, a budete sa zodpovedať o. i. aj za Vaše rafinované útoky proti Všemohúcemu Bohu a Katolíckej cirkvi! Uvedomujete si to?

Máme Šesť hlavných právd https://dku.abuba.sk/katech-birm-obsah-2-17. Jednou z nich je aj tá, že: Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Vyprosujem Vám hojnosť darov Ducha Svätého a modlím sa za Vás a verím, že tieto Vaše útoky voči Všemohúcemu Bohu a Katolíckej Cirkvi na Slovensku čoskoro skončia.

Bratislava 30. decembra 2020

Boh Vás žehnaj. 

S pozdravom Anton Čulen, predseda AZN 

———- Forwarded message ———
Od: Anton Culen <uskutocnujte.slovo@gmail.com>
Date: st 30. 12. 2020 o 23:38
Subject: Vážený pán Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky!
To: <jan.mikas@uvzsr.sk>
Cc: <hovorca@kbs.sk>, <predseda@kbs.sk>, <tvlux@tvlux.sk>, TKKBS <tkkbs@tkkbs.sk>, Rádio Lumen <lumen@lumen.sk>

Foto zdroj Internet

——— Forwarded message ——— Od: Anton Culen <uskutocnujte.slovo@gmail.com>

Date: št 31. 12. 2020 o 11:41

Subject: Vážený pán primátor, opäť absentuje v hlavnom meste SR vlajková výzdoba na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky

To: <primator@bratislava.sk>

Cc: <uvsrinfo@vlada.gov.sk>, <premier@vlada.gov.sk>, <informacie@prezident.gov.sk>, <predseda@kbs.sk>, <hovorca@kbs.sk>, TKKBS <tkkbs@tkkbs.sk>, <tvlux@tvlux.sk>

Vážený pán primátor,

opäť aj tento rok absentuje v hlavnom meste SR vlajková výzdoba na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky.

1. január (2021) je štátnym sviatkom, a zároveň aj dňom pracovného pokoja. Oslavujeme ho od roku 1993 na počesť vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 30. decembra 1992 o polnoci oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna republika a od 1. januára 1993 Slovenská republika začala písať svoju vlastnú históriu.

Môžete mi prosím Vás vysvetliť, prečo ani tento rok nie je v hlavnom meste Slovenskej republiky aspoň vlajková výzdoba na oslavu výročia vzniku druhej Slovenskej republiky?

Chystá sa vôbec aspoň nejaká spomienka na pripomenutie si vzniku druhej Slovenskej republiky?

S úctou Anton Čulen, predseda AZN

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen