Vdp. Štefan Mordel- Otvorený list pani Záborskej a poslancom v Kresťanskej únii: Prečo nie ste schopní zastať sa veriacich a presadzovať vo vláde práva veriacich? Ako je možné, že ste súhlasili s takou nehoráznosťou, že kňaz nemôže spovedať, nemôže podávať sväté prijímanie, nemôže mať dokonca ani tých 6 ľudí pri slávení sv. omše?

Vážená pani poslankyňa Anna Záborská.

Na úvod môjho otvoreného listu mi prichádzajú slová Ciceróna, jedného z najslávnejších rečníkov, ktoré predniesol v Rímskom senáte pri odhalení Katilínovho sprisahania: „Quo usque abutere Catilina patientia nostra…“ Ako dlho bude ešte zneužívať Katilína našu trpezlivosť…? Analogicky sa pýtam; ako dlho sa ešte bude zneužívať naša trpezlivosť pri potláčaní našich základných práv na slobodný prejav náboženské kultu?

Predsa je to naše základné právo garantované ústavou a aj inými zákonmi a aj Chartou ľudských práv. Nie je potrebné citovať všetky tieto zákony, pretože ako zákonodarcovia ich istotne poznáte. Vnímam skutočnosti ako podporujete v parlamente tieto obmedzovania našich práv na slobodné vykonávanie náboženského kultu a na sociálnych sieťach tieto obmedzenia dokonca vychvaľujete, akoby išlo o niečo veľmi dobré a užitočné, čo máme s veľkou vďačnosťou prijímať… S Vašou účasťou na hlasovaní v parlamente, dokonca aj s pozitívne nakazenými poslancami Kovidom19, ste zmenili našu ústavu a tak ste tejto vláde umožnili predlžovať lockdown donekonečna.

Na Silvestra minulého roku si zasadla vláda a večer (neviem, či pri pohári šampanského vína) odsúhlasili lockdown a večer zverejnili správu, že zákaz platí okamžite. A tak sme sa prebudili do lockdownu a veriaci sa na Nový Rok už nemohli zúčastniť na bohoslužbách.

Video- Mons. J. Orosch k otázke návštevy kostolov a svätých omší: My nie sme protestanti, my sme katolíci. My veríme, že bez tohto duchovného pokrmu, ktorým je Eucharistia, my duchovne hynieme. My zomierame!

Nie každý kňaz vysedáva pri rádiu, alebo pri televízore a tak vlastne bezprostredne pred bohoslužbami bol konfrontovaný s novou skutočnosťou zákazu. Tak surovo sa nechovali ani komunisti voči veriacim. Rozdeľovali, aby panovali, jedných vyhlásili za nepriateľov, druhých za priateľov budovateľov socializmu, ale nikdy nemali odvahu zakázať veriacim účasť na bohoslužbách.

Vážení poslanci KU. Keďže ste sa pred voľbami prezentovali ako tí, ktorí zdieľajú kresťanské hodnoty a podporujú ich, preto vás mnohí veriaci volili. Pýtam sa, čo zostalo z týchto vašich sľubov? Prečo nie ste schopní zastať sa veriacich a presadzovať vo vláde práva veriacich? Znova sa pýtam, ako je možné, že ste súhlasili s takou nehoráznosťou, že kňaz nemôže spovedať, nemôže podávať sväté prijímanie, nemôže mať dokonca ani tých 6 ľudí pri slávení sv. omše (okrem vysielania cez internet), takže kňaz môže slúžiť sv. omšu iba sám akoby bol trestaný väzením?

Áno, všetci sa vyhovárajú na pandémiu, hoci to slovo pandémia už dávno nie je primerané, pretože nanajvýš sa jedná o epidémiu, ale nie o pandémiu. Ale slovo pandémia je údernejšie, pretože zasahuje globálne celý svet. Takže mne je veľmi ťažko uveriť, že tu ide o tie najšľachetnejšie úmysly ochrany zdravia človeka a obrana pred vírusovou nákazou. Keby tomu tak bolo, tak by nenútili ľudí k očkovaniu problematickou látkou, ktorá nikdy nebola dostatočne otestovaná a ktorú mnohí medicínski odborníci odmietajú. Očkovacia látka dokonca obsahuje bunkové línie z plodov potratených detí a preto ju mnohí veriaci považujú za problematickú a zásadne ju odmietajú.

Včera v našej obci sa konalo testovanie, na ktorom sa zúčastnilo okolo 700 ľudí. Všetky testy boli negatívne. Keď som mal dnes (nedeľa) doobeda sv. omšu vysielanú cez internet, kostol bol úplne prázdny. Vtedy som si uvedomil, prečo nemohli prísť do kostola všetci tí, čo boli včera testovaní a boli negatívni? Ba práve naopak, počas omše obsmŕdali nejaké dve mladé ženy okolo kostola, či náhodou do kostola nevošli nejakí ďalší ľudia, aby ich potom mohli odfotiť a snaživé redaktorky si mohli týmto spôsobom vylepšovať svoje „investigatívne“ statusy. Takže sme sa dožili „pekných a dobrých“ časov.

Pani poslankyňa Záborská, blahoželali ste novému špeciálnemu prokurátorovi k zvoleniu s tým, že prispeje „zásadne k vláde práva na Slovensku“. Takže som na toto túto „vládu práva“ veľmi zvedavý. Právna zásada hovorí; „summa ius, summa iniuria“. (Najvyšie právo – najväčšia neprávosť). Takže práve teraz sa nachádzame v stave, kedy zažívame túto summa ius. Odpustite mi, ale nemám dojem, žeby sme zažívali obdobie práva počas vlády na ktorej máte účasť. Skôr mám opačný dojem; totiž, že súčasná vláda si robí čo chce, bez rešpektovania akýchkoľvek zásad. Keď jej vyhovuje, tak bičuje ľudí a vyhráža sa trestami za nedodržovanie prepisov a vyhlášok a keď jej vyhovuje tak to sama veľkoryso poruší a tak vlastne dáva najavo, že ten korona-virus nie je až taký nebezpečný, ako sa verejne proklamuje. Keby bol tento vírus tak smrteľne nebezpečný, tak by sa báli aj poslanci, že sa ním nakazia a môžu zomrieť. Ale oni spokojne šli do parlamentu, hoci boli nakazení a nebáli sa ani jedni ani druhí, ale spokojne hlasovali a zmenili ústavu. Teraz už môžu robiť, čo sa im zachce. Výnimočný stav a zákaz vychádzania môže sa rozšíriť aj na celé roky.

Takže toto je vláda práva? Naozaj nám to chcete nahovoriť? Ozaj, čo by na to povedal slávny rečník Cicero? Dokedy sa ešte bude táto vláda vysmievať drzo ľuďom a ich neustále zastrašovať? Toto je váš cieľ? Aby bolo jasné; nepopieram potrebné epidemické ochranné opatrenia a sme ochotní ich dodržiavať. Ale z tohto sa urobila ideologická zbraň na popretie základných ľudských práv a to je neprípustné. Epidémia, nech je už akákoľvek je predmetom medicíny a nie politiky; preto starostlivosť o zdravie prenechajte lekárom, ktorí zložili Hypokratovu prísahu a nie politikom, ktorí si chcú podriadiť a ovládať ľudí i svet. Termín pandémia bol zvolený preto, lebo zahrňuje celý svet. Áno, tejto viróze bol udelený hrdý titul „pandémia“, aby mala platnosť na celom svete a tak sa pomocou nej mohol naštartovať veľký svetový reset a vybudovať Nový svetový poriadok NWO o ktorom snívajú ilumináti už celé stáročia.

Takže vážení kresťanskí poslanci z Kresťanskej únie, rád by som vedieť akým spôsobom chcete prispieť v tejto vláde, ktorá zrejme zatiaľ nevie nič iné, iba obmedzovať, zakazovať, vyhrážať a pokutovať, čo veľmi naznačuje, že sa už blížime k policajnému štátu a vláda sa mení na vojenskú chuntu, ktorá už nemusí brať ohľad na dôstojnosť a práva obyvateľstva, ale si všetko čo sa jej zachce vynúti násilím. Jedna otázka ešte vo mne rezonuje; či tieto spôsoby vychádzajú iba z hláv predstaviteľov našej vlády, lebo dostávajú inšpiráciu a podnety zo zahraničia, aby tu zaviedli nové poriadky, ktoré budú v súlade s humanizmom budovaným na báze neomarxistickej kultúrnej revolúcie? Všetko to tomu nasvedčuje. A vy „kresťanskí“ poslanci z KU sa na tomto procese podieľate a pomáhate ho presadzovať do našej spoločnosti. Myslíte si, že je to normálne a predovšetkým aj morálne?

Zatiaľ ste v tejto vláde nevydobyli nič, čo by stálo za zmienku, aspoň o tom nič neviem. Nečakám, že budete so mnou súhlasiť a viem, že nebudú súhlasiť aj mnohí iní. Ale predsa považujem za povinnosť vám to dať na vedomie, aby ste vedeli, ako zmýšľajú kňazi a ľudia v teréne, ktorí musia denno-denne prežívať vaše tisíckrát nešťastné lockdowny; kňazi, ktorí sú násilne oddelení od svojich veriacich a ktorým nie je ľahostajné, že nemôžu slúžiť veriacim tak, ako je to nevyhnutné podľa Božieho i cirkevného práva.

Napokon ešte jednu otázku, na ktorú by som rád dostal vašu odpoveď. Keby som bol vyzval obecným rozhlasom po včerajšom testovaní ľudí v našej obci a oslovil všetkých tých, ktorí boli otestovaní ako negatívni, aby prišli dnes na sv. omšu, pretože im nehrozí nijaké nebezpečenstvo, keďže nie sú nakazení? Čo by sa asi stalo? Prečo štát tak hrozne podceňuje cirkev, že vlastne v našej kompetencii už nie je celkom nič, ale ocitáme sa v stave väzenia, v ktorom je vždy potrebné povolenie od nejakého bachara? Tak ako je to, vážení poslanci?

Na záver chcem iba zdôrazniť, že tento otvorený list nepíšem z rozmaru; naopak som si vedomý svojej zodpovednosti za veriacich pred Bohom. Už takmer pol druha mesiaca veriaci nemajú prístup na bohoslužby a ani ku sviatostiam… Raz sa budeme všetci zodpovedať pred Bohom za to, ako sa k týmto veciam staviame. Od Božích prikázaní nemožno dišpenzovať, od cirkevných je dišpenz možný. Tretí Boží príkaz – „pamätaj, aby si deň sviatočný svätil“ je spojený s Kristovým príkazom „Toto robte na moju pamiatku“ a preto už prví kresťania si boli vedomí tejto povinnosti a slávili prvý deň v týždni – deň Kristovho zmŕtvychvstania ako sviatočný deň eucharistickou obetou.

Ak vypestujeme vo veriacich dojem, že účasť na sv. omši nie je až tak dôležitá, tak zničíme v nich niečo veľmi podstatné. Preto by kňaz nemal byť ľahostajný voči tomu, že v nedeľu slúži sv. omšu v prázdnom kostole. Môže to byť naozaj niečo veľmi výnimočné a musia byť na to veľmi vážne dôvody. Ale aby vo farnosti prebehlo testovanie obyvateľstva a neobjavia ani jedného nakazeného, no predsa len ľudia do kostola na sv. omšu nesmú, tak to už len veľmi ťažko pochopiť. Práve toto vám milí poslanci z KU posielam na zamyslenie. Ak ste naozaj kresťania a zmýšľate ako veriaci a nielen ako prospechári, tak sa nad tým zamyslite, čím by ste nás starých kňazov potešili a povzbudili.

Ostávam s úctivým pozdravom

Štefan Mordel, farár

Dané v Kline 8. februára 2021

5
1

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen