GDPR – ochrana

POLITIKA COOKIE
Táto webová lokalita používa súbory cookie – malé textové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači, aby pomohli stránke poskytnúť lepšie používateľské prostredie. Súbory cookie sa vo všeobecnosti používajú na zachovanie predvolieb používateľov, ukladanie informácií o veciach ako nákupné vozíky a poskytovanie anonymizovaných údajov sledovania aplikáciám tretích strán, ako je napríklad služba Google Analytics. Cookie spravidla spraví vaše prehliadanie lepšie. Môžete však zakázať súbory cookie na týchto stránkach a ostatných. Najefektívnejším spôsobom, ako to urobiť, je zakázať súbory cookie vo vašom prehliadači. Odporúčame vám prekonzultovať sekciu Pomocníka vášho prehliadača.

Nová legislatíva EÚ GDPR ukladá a zaväzuje:

Aké sú zásady spracovávania osobných údajov?

  1. Zásada zákonnosti – Osobné údaje možno spracovávať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
  2. Zásada obmedzenia účelu – Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, vyslovene uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
  3. Zásada minimalizácie osobných údajov – Spracovávané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracovávajú.
  4. Zásada správnosti – Spracovávané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracovávajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
  5. Zásada minimalizácie uchovávania – Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú.
  6. Zásada integrity a dôvernosti – Osobné údaje musia byť spracovávané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje náležitú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracovávaním osobných údajov, nezákonným spracovávaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, vymazaním osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
  7. Zásada zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracovávania osobných údajov, za súlad spracovávania osobných údajov so zásadami spracovávania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracovávania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen