Trevignano Romano 15. a 18. januára 2022: Prenasledovanie bude veľké, keď sa rozhodnú zjednotiť náboženstvá

Drahé deti, ďakujem vám, že ste si vypočuli a odpovedali na moje volanie vo vašom srdci. Deti moje, modlite sa za kňazov, ktorí sa stratili, a za moju Cirkev, kam sa plazí diabol.

Spovedajte sa a buďte pripravení každý deň

Drahé deti, modlite sa za vládcov, aby nepokračovali vo svojom projekte.

Deti moje, ľudstvo je žiaľ už nenávratne na ceste do priepasti. Modlite sa a všetko vložte do rán môjho Syna Ježiša.

Deti moje, uvidíte veľa vecí, ktoré vaše oči ešte nevideli, spievajte chvály Pánovi, svojej jedinej spáse. Veľmi ma zarmucuje, keď vidím špinu na tejto zemi, ktorú môj Otec požehnal toľkou láskou, ale vy teraz už v Boha neveríte, každý si vytvoril svoje vlastné modly: Dosť, prosím vás, deti moje s touto zlobou. Spovedajte sa a buďte pripravení každý deň.

Moji anjeli čoskoro zostúpia, aby potešili moje úbohé utrápené deti. Posilnite si vašu vieru a otvorte vaše srdcia milosti, aby vás mohla premeniť.

Teraz je ten čas. Teraz vás žehnám v mene Otca Syna a Ducha Svätého, amen.

Trevignano Romano 18. januára 2022

Drahé deti, ďakujem vám, že ste vo svojom srdci odpovedali na moje volanie. Drahá dcéra, musíš všetkým povedať, že sa nemusia ničoho báť, ak sú v Pánovi. Prosím vás, aby v modlitbe bola jednota, nedajte sa ovládnuť strachom, ale zjednoťte sa; dobre viete, aká silná je spoločná modlitba! Buďte ostražití a nesprávajte sa ako hlúpe panny, ale naplňte si lampy olejom.

Deti moje, Ježiš berie so sebou veľa duší, pamätajte: jedna bude vzatá a jedna ponechaná. Keď chceme dosiahnuť Boha a sme pripravení, Pán s radosťou privíta naše duše v nebi. Mnohí však sa budú musieť očistiť a ďalší ostanú na zemi, aby pokračovali vo svojom poslaní. Teda, ako aj iste chápete, nebuďte pripútaní k veciam tohto sveta, ale modlite sa za svoje duše.

Choďte na svätú omšu a zúčastňujte sa najsvätejšej obety, živte sa Telom môjho Syna, kým ste v čase. Prenasledovanie bude veľké, keď sa rozhodnú zjednotiť náboženstvá. Teraz vás zanechávam so svojím materinským požehnaním v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, amen.

https://lareginadelrosario.org/2022/01/messaggi-gennaio-2022/

1
0