Biskupi Slovenska sa stretnú na 103. plenárnom zasadaní v Badíne. Budú voliť predsedu a podpredsedu KBS, dvoch členov Stálej rady KBS a hovorcu KBS.

Bratislava/Badín 6. októbra (TK KBS) V Dome Xaver v Badíne sa stretnú slovenskí biskupi, aby sa 10. a 11. októbra 2022 zúčastnili na 103. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

V programe plenárneho zasadnutia je naplánovaný brífing pre novinárov. Médiám bude k dispozícii predseda KBS a generálny sekretár KBS. Brífing bude v utorok 11. októbra 2022 o 11:00 vo vstupnej hale Domu Xaver v Badíne.

Počas tretieho tohtoročného zasadania, ktoré sa uskutoční v prezenčnej forme, biskupi zhodnotia za prítomnosti podsekretára Synody biskupov Mons. Luisa Marína de San Martína diecéznu fázu synody na Slovensku. Pre Cirkev na Slovensku zostáva výzvou počúvať a zapojiť väčšie množstvo veriacich, a tiež vtiahnuť do tohto procesu viac ľudí z okraja cirkevného spoločenstva, píše sa v jednom zo záverov záverečnej syntézy, ktorú odoslal Generálny sekretariát KBS do Vatikánu. V plnom znení je k dispozícii na stránke synoda.sk (v časti „Syntéza“).

Biskupi majú naplánovanú aj sériu volieb. Na nasledujúce štyri roky budú voliť predsedu a podpredsedu KBS, dvoch členov Stálej rady KBS a hovorcu KBS.

Pokračovať v čítaní „Biskupi Slovenska sa stretnú na 103. plenárnom zasadaní v Badíne. Budú voliť predsedu a podpredsedu KBS, dvoch členov Stálej rady KBS a hovorcu KBS.“

0
0

7. október – víťazstvo kresťanskej Európy pri Lepante nad moslimami (rok 1571)

Pod pontifikát dominikána Pia V. (1566-1572), ktorý bol veľkým askétom a mužom modlitby a na pápežskom tróne, spadá udalosť, ktorá mala pre Cirkev a celý Západ rozhodujúci význam.

Preto je zobrazená na mnohých stropových freskách mariánskych kostolov námorná bitka pri Lepante.

Politicky roztrieštený Západ bol ohrozovaný Turkami. Vo svojej dobyvačnej politike si chceli bez milosti podmaniť celý kresťanský Západ a získať ho pre moslimskú vieru. Keď sultánova flotila získala viac gréckych ostrovov, plánoval dobyť cez Maltu, Sicíliu a Neapol Stredozemné more.
Pápez Pius V. sa neúnavne snažil zjednotiť rozhnevaných kresťanských veliteľov, aby sa tak mohli účinne postaviť proti tureckej prevahe. V najväčšej núdzi bola obranná vojna a vedenie kresťanskej flotily zverené vynikajúcemu mladému admirálovi Juanovi z Rakúska. Súčasne vyzval Pius V. všetkých kresťanov, aby sa modlili ruženec, aby kresťanské vojská zvíťazili v tejto bezvýchodiskovej situácii s pomocou Panny Márie. Hovorí sa dokonca, že pápež dal vojakom rozdať ružence.

Admirirál Andre Doria mal na palube svojej lode pri sebe aj vzácnu kópiu milostivého obrazu z Guadalupe.

Pokračovať v čítaní „7. október – víťazstvo kresťanskej Európy pri Lepante nad moslimami (rok 1571)“

0
0

Meditácia Ľubomíra Stančeka: Všetky prosby Modlitby Pána, a zvlášť tri prvé, zdajú sa byť podriadené tej jednej: Príď tvoje kráľovstvo. V Božom kráľovstve je sväté Božie meno a plní sa Božia vôľa

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“

Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ (Lk 11, 1-4)

Všetky prosby Modlitby Pána, a zvlášť tri prvé, zdajú sa byť podriadené tej jednej: Príď tvoje kráľovstvo. V Božom kráľovstve je sväté Božie meno a plní sa Božia vôľa. Tí, ktorí sa považujú za pokrokových – krčia plecami pri spomienke o kráľoch a kráľovstvách: čože znamenajú tie pyšné tituly v epoche demokracie, keď sa zrútili tróny a koruny popadali z hláv?!

Pokračovať v čítaní „Meditácia Ľubomíra Stančeka: Všetky prosby Modlitby Pána, a zvlášť tri prvé, zdajú sa byť podriadené tej jednej: Príď tvoje kráľovstvo. V Božom kráľovstve je sväté Božie meno a plní sa Božia vôľa“

0
0

Pustovník a sv. prijímanie na ruku

Posnažím sa vysvetliť, čo som pochopila, ale udialo sa to tak hlboko v mojom vnútri, že neviem, či sa mi podarí to zrozumiteľne opísať. Každopádne sa o to pokúsim.

Budem musieť použiť veľa slov a príkladov, pričom v skutočnosti porozumenie bolo veľmi rýchle, nesprostredkované uvažovaním ani rečou. Je zrejmé, že tú bezprostrednosť skúsenosti neviem odovzdať. Preto to robím spôsobom možným nám ľuďom, lebo iné v našom dosahu nie sú.

Ak by sa ma predtým niekto opýtal na dôvody, prečo neprijímať do rúk konsekrovanú hostiu, povedala by som: pretože konsekrované sú len ruky kňaza a on koná in persona Christi, navyše úlomky hostie (aj keď sú celkom nepatrné, teda nie viditeľné voľným okom), ktoré sa stratia a padajú na zem, sú celým Kristom. A tieto úvahy zostávajú v platnosti aj teraz, ale ešte nie sú jadrom všetkého, sú to ľudsky zrozumiteľné motivácie, ktoré možno nezdieľajú všetci, ale rozumu dostupné.

Pokračovať v čítaní „Pustovník a sv. prijímanie na ruku“

2
0

Kristus už je Kráľom Poľska. Začne KBS s prípravou Intronizácie Ježiša Krista, Kráľa Slovenska?

„Tie štáty a národy, ktoré ju nepríjmu a nepoddajú sa vláde sladkej lásky Ježišovej, zmiznú z povrchu zeme a už nikdy nepovstanú. Zapamätaj si to dieťa moje, zhynú a už nikdy nepovstanú!“

Kristus, Kráľ Poľska – poslanie Rozálie Celakownej.

Priblížilo sa Božie Kráľovstvo

„Vedenia štátov sa teda nesmú vzpierať preukazovať panstvu Ježiša Krista verejne svoju úctu a poslušnosť. Rovnako majú svätú povinnosť starať sa o to, aby ľud Kristovu vládu uznal. Len tak si udržia svoju vlastnú autoritu a budú slúžiť pravému blahu svojho ľudu. „
(pápež Pius XI.)

Vážená redakcia! V májovom čísle M ROSY som zachytila krátku informáciu u úsilí poľských veriacich o Intronizáciu Krista na Kráľa Poľska. Som hlboko presvedčená že spomínané udalosti v Poľsku sa dotýkajú a dotknú každého z nás a to už v krátkom čase. Úpenlivo Vás, ako Jediný hlas Pravdy v médiách na Slovensku, prosím aby ste sa aj Vy bližšie pozreli na to čo sa tam naozaj deje.

Pokračovať v čítaní „Kristus už je Kráľom Poľska. Začne KBS s prípravou Intronizácie Ježiša Krista, Kráľa Slovenska?“

0
0

Katedrálne spoločenstvo dnes oslávilo 89. narodeniny emeritného arcibiskupa Jána Sokola

TRNAVA 3. októbra 2022 – Dnes, v už tradičnom rannom čase, celebrovali v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa ďakovnú svätú omšu za 89 rokov života emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola.

V úvode svätej omše privítal oslávenca a hlavného celebranta Jána Sokola súčasný trnavský sídelný arcibiskup Ján Orosch. Svätá omša pokračovala bohoslužbou Slova. V homílii sa všetkým prítomným prihovoril sám oslávenec, emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol.

Zaspomínal si na svoje prežité detstvo a cestu ku kňazstvu. Oslávenec vo svojej homílii zdôraznil, že Pán Boh má s každým z ľudí svoje plány a pre každého poslanie a úlohu, podobne ako mal Pán Boh poslanie pre proroka Jonáša, ktorý hoci sa akokoľvek snažil uniknúť pred Božou vôľou, nepodarilo sa mu to.

Pokračovať v čítaní „Katedrálne spoločenstvo dnes oslávilo 89. narodeniny emeritného arcibiskupa Jána Sokola“

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen