Európska únia je pre nás nevýhodná: Sme čistými platcami. Zo Slovenska odchádzajú na západ každoročne miliardy eur, tvrdí významný ekonóm Piketty

Významný francúzsky ekonóm Thomas Piketty tvrdí, že krajiny Východnej Európy sú v rámci Európskej únie čistými platcami. Eurofondy sú len omrvinky, aby “zakryli ľuďom oči “. V skutočnosti totiž západné spoločnosti “vyciciavajú” zo Slovenska približne 2 – krát viac peňazí, než Slovensko dostáva formou eurofondov.

 Mnohí ľudia , zrejme ovplyvnení probruselskou propagandou si myslia, západné krajiny prijali Slovensko a iné východoeurópske krajiny do Európskej únie kvôli svojej dobrosrdečnosti s cieľom pomôcť nám a zvýšiť životnú úroveň. Opak je však pravdou.

Hlavní hráči Nemecko a Francúzsko totiž vypočítavo získali východné trhy pre svoje korporácie, ktoré si teraz z krajín ako Slovensko odvádzajú miliardové zisky. Európska únia preto ako almužnu rozdáva východoeurópskym krajinám eurofondy, ktoré sú však len omrvinky v porovnaní s tým čo z týchto krajín odchádza do západnej Európy.

Tento fenomén popísal významný francúzsky ekonóm Thomas Piketty: “Priepasť medzi východom a západom Európy sa nezmenšuje. Naopak ju prehlbuje rastúci odliv prostriedkov z východu a stenčujúci sa prúd európskych dotácií zo západu.”

Podľa Pikettyho sa to deje cez odvádzanie ziskov dcérskych spoločností na východe do západných centrál. “Európska integrácia síce východným krajinám priniesla vyššiu produktivitu ich ekonomík a pracovné miesta, ale zisky sú z veľkej časti transferované na západ. Vzniká tak pocit koloniálnych pomerov,” upozorňuje francúzsky ekonóm. Informoval portál euro.cz

V rokoch 2010-2016 odišlo 4,7 percenta poľského hospodárskeho výkonu v kapitálových príjmoch na západ, zatiaľ čo opačným smerom z európskeho rozpočtu to bolo 2,7 percenta. V prípade Slovenska tento pomer predstavoval 4,2 ku 2,2 percentám. Nepriaznivo toto porovnanie vyznieva aj pre Maďarsko (7,2 ku 4 percentám). Suverénne najhoršie je na tom ale Česko s pomerom 7,6 ku 1,9 percentám.

Eurofondy v týchto pomeroch tak vyznievajú len ako almužna. Zároveň korumpujú politické elity, ktoré tak nemajú chuť daný stav meniť. Naviac krajiny východnej Európy, vrátane Slovenska pravdepodobne stratia ešte viac. Po roku 2020 je totiž predpoklad , že budeme dostávať oveľa nižšie eurofondy ako doteraz. Miliardové zisky budú ale naďalej odsávané preč. Európska únia je teda výhodná hlavne pre západné korporácie.

Samuel Gdovin
https://www.hlavnespravy.sk/europska-unia-je-pre-nas-nevyhodna-sme-cistymi-platcami-zo-slovenska-odchadzaju-na-zapad-kazdorocne-miliardy-eur-tvrdi-vyznamny-ekonom-piketty/1284656


Z čistého srdca nemôže pochádzať žiadna špina

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Ľudia v poslednom čase si zvykli hovoriť, že zo všetkého zla treba obviňovať zriadenie: také či onaké spoločenské, politické, hospodárske zriadenie. A napriek tomu, že tieto zriadenia sa menia akoby k lepšiemu, ľudia neprestávajú nariekať. Pretože tvorcom týchto zriadení je vždy človek, so slabosťami a zaťaženiami svojej ľudskej prirodzenosti. Človek tiež dokáže najlepšie zriadenie zdeformovať a odhumanizovať.

Tak teda musíme súhlasiť s tým, čo hovorí Pán Ježiš, že krádeže, cudzoložstvá, vraždy, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha a všetko, čo robí svet nešťastným, pochádza zvnútra, z ľudského srdca. Zbytočný bude boj s jedine vonkajšími prejavmi zla. Ak na dne rybníka sa nachádza rozkladajúca mŕtvola, tak na povrchu sa ukazujú zapáchajúce bubliny; bolo by hlúposťou čistiť rybník zbieraním bublín z jeho povrchu. Rôzny reformátori sveta hovoria: postavíme viacej škôl – a zlikvidujeme výtržníctvo a barbarstvo; zlepšíme aparát súdnictva – a zlikvidujeme zločinnosť; zdokonalíme techniku – a zlikvidujeme lenivosť; ale toto všetko by bolo iba zbieraním bublín. Treba teda sústrediť sily na vnútornú prácu, na morálne formovanie ľudskej osoby – čo je úlohou múdrych vychovávateľov, rodiny, Cirkvi a osobnou úlohou každého z nás.

Zamyslime sa, či trebárs niektoré zo súžení, aké nás postihujú či obklopujú, nemajú svoj zdroj aj v našom srdci. Všimnime si tiež slová modlitby bezprostredne po sv. prijímaní: Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí a posvätí naše srdce. Z čistého srdca nemôže pochádzať žiadna špina.

http://www.evanjelizacia.eu/?page=19&meditacia=2018-02-07