Minimálna mzda 2022: V Luxembursku je dnes cez 2-tisíc, v Bulharsku 363 eur, na Slovensku 646 eur, v Slovinsko 1 164 eur

Zatiaľ čo minimálne mzdy medzi 1. januárom 2021 a 1. januárom 2022 v nominálnej hodnote výrazne vzrástli, ľuďom to neprinieslo náležité zvýšenie životnej úrovne.

Zdroj: Eurofound

Rekordná inflácia totiž prilepšenie doslova vymazala, ukazuje nová veľká analýza Nadácie EÚ pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound).

Za posledný rok zamestnancom s minimálnou mzdou príjem reálne poklesol až v 15 z 21 členských štátov.

V nominálnom vyjadrení zákonné minimálne mzdy vo väčšine členských štátov vzrástli vo väčšej miere ako v predchádzajúcom pandemickom roku. V piatich členských štátoch strednej a východnej Európy dosiahol percentuálny nárast zákonných sadzieb dokonca dvojciferné čísla: sú to Maďarsko (19,5 %), Litva, Estónsko, Rumunsko a Chorvátsko (všetky viac ako 10 %).

Hlasovanie poslancov: Zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Eurofound však upozorňuje, že inflácia zvrátila reálny vplyv týchto zvýšení na životnú úroveň pracujúcich vo väčšine členských štátov. „Ak budú súčasné trendy inflácie pokračovať, minimálne mzdy v roku 2022 sotva porastú v reálnych hodnotách v žiadnej krajine a dominantnou témou sa stanú výrazné prepady kúpnej sily ľudí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, pokiaľ sa problém nevyrieši dodatočnými kompenzáciami alebo inými podpornými opatreniami pre najslabšie platených zamestnancov,“ upozorňuje v správe nadácia.

Zmena reálnej minimálnej mzdy v januári 2022… Foto: Eurofound

Zmena reálnej minimálnej mzdy v januári 2022 oproti 2021. Inflácia vo väčšine štátov vymazala pracujúcim rast životnej úrovne.

Ako príklad možného riešenia Eurofound dáva za vzor štáty, ktoré majú zavedené mechanizmy automatickej indexácie, napríklad Belgicko, Francúzsko a Luxembursko, ktoré mzdy zvyšujú flexibilnejšie voči inflácii. Nemecko zas od októbra 2022 zavádza zvyšovanie minimálky na 12 eur za hodinu, teda približne 60 % mediánu miezd.

K zmenám podľa uvedených odporúčaní sa postupne zaväzujú aj ďalšie členské štáty vrátane Slovenska. Vo štvrtok schválila Európska komisia novú smernicu o minimálnych mzdách v Európskej únii.

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/630840-v-luxembursku-cez-2-tisic-v-bulharsku-363-eur-ako-rastu-minimalky-v-eu/

Pokračovanie článku: Minimálna mzda 2022: V Luxembursku je dnes cez 2-tisíc, v Bulharsku 363 eur

Nový nástroj Komisie má za cieľ zmierniť pracovnú chudobu, zvýšiť ochranu zamestnancov a má zlepšiť zrovnoprávňovanie žien a mužov.

„Schválenie smernice o primeraných minimálnych mzdách predstavuje významný míľnik v sociálnej politike EÚ. Za Slovenskú republiku som rád, že výsledná podoba smernice zohľadňuje národnú úpravu stanovovania minimálnych miezd vrátane dobre fungujúcich automatických mechanizmov. Podarilo sa nám aj udržať v prijateľnej podobe opatrenia na podporu kolektívneho vyjednávania,“ vyjadril sa štátny tajomník rezortu práce Juraj Káčer, ktorý Slovensko zastupoval na rokovaniach.

Aká bude minimálna mzda u nás v roku 2023?

Od januára 2023 by platy najmenej zarábajúcich pracovníkov mali stúpnuť o 45 eur.

„Minimálka“ rastie podľa automatu, ktorý ešte v roku 2020 nastavil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Vypočítava sa spravidla ako 57 percent z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Štatistický úrad 8. marca 2022 zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2021, ktorá dosiahla sumu 1211 eur.

Ak sa teda sociálni partneri nedohodnú inak, minimálna mzda na rok 2023, teda 57 % zo sumy 1211 eur, čo bude po zaokrúhlení suma 691 eur.

Hodinová minimálna mzda sa zvýši zo súčasných 3,713 eura na 3,971 eura za hodinu.

Stupeň Minimálna mzda v roku 2022 Minimálna mzda v roku 2023 (odhad)
1. 646 eur 691 eur
2. 762 eur 807 eur
3. 878 eur 923 eur
4. 994 eur 1 039 eur
5. 1110 eur 1 155 eur
6. 1226 eur 1 271 eur

Lucia Lauková, Pravda

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/630840-v-luxembursku-cez-2-tisic-v-bulharsku-363-eur-ako-rastu-minimalky-v-eu/strana-2/

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen