Oznam o zhromaždení odborárov OZ Člen v spoločnosti Slovnaft, a.s. z dôvodu diskriminácie: STREDA 28. 3. 2018 o 16:00

Zhromaždenie na podporu kolektívneho vyjednávania a proti diskriminácii
dňa 28.3.2018 o 16:00 pred hlavným vchodom do spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Vzhľadom k tomu, že Odborové združenie ČLEN bolo vylúčené z vyjednávacieho
procesu vyjednávania novej Kolektívnej zmluvy, pričom sa vyjednávajú okrem mzdových
a pracovných podmienok pre zamestnancov a našich členov aj podmienky o činnosti
odborových organizácií v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., rozhodlo sa Odborové združenie ČLEN zorganizovať zhromaždenie proti diskriminácii v zmysle Ústavy SR a na podporu kolektívneho vyjednávania.

Zamestnávateľ do dnešného dňa nereagoval na návrhy Odborového združenia ČLEN v procese kolektívneho vyjednávania, ani na petíciu zamestnancov v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Navyše Odborové združenie ČLEN nemá do dnešného dňa napriek početným žiadostiam žiadne informácie o podrobnostiach dohody o činnosti odborových organizácií, ktorá sa nás bytostne dotýka.

Zamestnávateľ ako člen nadnárodnej skupiny MOL, od vzniku Odborového združenia ČLEN všemožne blokuje činnosť nášho združenia a svojím konaním marí vykonateľnosť mnohých paragrafov Zákonníka práce, ako aj naše práva na medzinárodné informácie v zmysle Zákonníka práce, čím porušuje ústavný princíp zákazu diskriminácie odborovej organizácie.

Na tento stav bude Odborové združenie ČLEN poukazovať, kým nedôjde k náprave a to formou protestov a medializovaním vzniknutej situácie. Odborové združenie ČLEN vzniklo 11.7.2017 a dnes zastupujeme takmer 500 zamestnancov spoločnosti Slovnaft, a.s..

Ján Sýkora v.r.
OZ ČLEN

ZHROMAŽDENIE ZAMESTNANCOV
STREDA 28.3.2018 o 16:00
PRED HLAVNOU VRÁTNICOU

Za kratší pracovný čas pre všetkých
Za príplatok za roky praxe pre všetkých
Za podstatné zvýšenie základnej mzdy
Za úpravu kariérneho rastu
Za podstatné zvýšenie príplatkov
Za podpis KZ len na jeden rok

Vyzývame Vás, zúčastnite sa všetci.
Len spoločne to vieme dokázať.
Ide o Vašu životnú úroveň.

SLEDUJ NÁS
Facebook profil OZ ČLEN,
skupina Odborové združenie ČLEN
stránka Odborové združenie ČLEN
Kontakt : mail: odboryclen@gmail.com , mobil: 0908 740 414

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen