N. Grausová v rozprave podporila návrh zákona OĽANO: Mŕtve telá nie je možné vystavovať bez súhlasu nebohých a za účelom finančného prospechu. Vďaka farizejstvu poslancov SMERu- SD, SNS a MOSTu – HÍD má satanistická výstava mŕtvych tiel naďalej zelenú

Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) – poslankyňa NR SR. Vystúpenie v rozprave

Vážený pán predseda, vážená pani predkladateľka, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade dovoľte, aby som sa poďakovala pani predkladateľke, resp. predkladateľom za tento veľmi dobre vypracovaný návrh zákona a v každom prípade s ním budem ja tento návrh určite podporím.

Chcela by som ešte predtým na úvod mojej rozpravy sa vrátiť o niekoľko rokov dozadu. Nedá mi nepripomenúť jednu masovú hystériu v médiách na Slovensku a aj v niektorých takzvaných ľudskoprávnych mimovládkach, už si nespomínam ktorých, keď jedna slušná a čestná aktivistka, bojovníčka za ľudské práva a za život Jana Tutková, vystavila obrazy a billboardy s obrazmi zavraždených teda, s obrazmi detí zavraždených pri umelých potratoch. Túto pani, tieto médiá ju takmer išli, takmer zlynčovať a napokon musela tieto ilustrácie odstrániť. Takže to len k tomu, že je mi ľúto, že pri tejto výstave Body the exhibition, že médiá akosi mlčia, na rozdiel od tých, niekoľko od tej doby, niekoľko rokov dozadu, týkajúcej sa billboardov pani Tutkovej. Tak ja len toto chcem povedať, že je mi to naozaj ľúto, že aj v tomto mali tiež médiá pozdvihnúť svoj hlas.


Výsledok hlasovania: „ZA“ hlasovalo len 51 poslancov opozície. Pseudokresťanská koalícia sa väčšinou zdržala

No ale poďme k tejto, k tomuto návrhu zákona. Opakujem, že si veľmi vážim, že ho predkladá pani predkladateľka, predkladá. Spomínaná, na spomínanej výstave Body the exhibition sa prezentuje zmrzačený obraz ľudského tela a navyše sa toto ponúka školopovinným deťom a mladistvým. Ide tu úplne jednoznačne o bezohľadnú komerčnú aktivitu. Čiže o získanie nekalého finančného prospechu zneužitím mŕtveho ľudského tela, alebo jeho častí.

 

Prezentácia mŕtveho, obnaženého, úmyselne zohaveného, zbaveného kože a neprirodzene fixovaného ľudského tela ponúka na za nemalú vstupné, hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť, porušuje základné ľudské práva a je v príkrom rozpore s fundamentálnymi etickými princípmi a normami, ktoré zdieľa medzinárodné spoločenstvo národov a ktoré sú vyjadrené vo všeobecne rešpektovaných nástrojoch a štandardoch medzinárodného práva a etiky. Jedná sa o hanobenie mŕtvych.

A dovoľte, aby som povedala, toto je môj subjektívny názor, keby aj, dokonca aj v takom prípade keby dotyčný za svojho života a pri plnom vedomí dal súhlas na takého vystavovanie svojho tela, aj v takom prípade to budem pokladať za brutálne, vysoko neetické a nemorálne. Myslím si, že nielen v kresťanskom náboženstve, ale vo väčšine náboženstiev vo svete si väčšina náboženstiev a vyznaní si váži svojich mŕtvych a s úctou ich pochováva.

Čiže nie je to len preto, že sme kresťania. Ale tak isto aj iné kultúry a iné náboženstvá si svojich ctia a prejavujú im úctu. Takže ešte by som sa chcela prihovoriť tým, ktorí tu nie sú, hlavne pánom poslancom a poslankyniam z koalície, skúste si predstaviť, že by vaša mamička, otecko alebo dieťa dal súhlas za svojho života, súhlas k takémuto vystaveniu svojho mŕtveho tela a chodili by sa naň pozerať zvedavci. Ako by vám to padlo? Myslite na to, keď budete hlasovať o tomto zákone.

Ďakujem.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/rozprava/vyhladavanie&CisObdobia=7&PoslanecID=948&ShowTopItems=True